Readspeaker

Valikkonäyttö

Tutkimuksen tietosuoja (GDPR)

Tutkimuksen tietosuoja (GDPR)

Tutkimuksen tietosuoja (GDPR)

Pirhan tutkimuspalvelut neuvoo tutkijoita ja kehittää prosesseja tietosuoja-asetuksen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietosuojan tarkoituksena on ohjaaminen hyviin käytäntöihin ja yksityisyyden suojan turvaaminen henkilötietojen käsittelyssä. 

Tutkimuksen tietosuojaan liittyvällä asiantuntijapalvelulla pyritään varmistamaan, että uudistuneen tietosuojalainsäädännön vaatimukset tulevat huomioiduiksi kaikissa tutkimuksen vaiheissa, myös sen päättymisen jälkeen. 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679, GDPR=General Data Protection Regulation) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn 25.5.2018 lähtien. 

Tarkemmat ohjeet tutkimuksen tietosuojasta on julkaistu intranetissa. 

Ohjeet tutkijoille: Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa.