Readspeaker

Puhujaesittelyt

Sosiaali- ja kriisipäivystyspäivien puhujaesittelyt

Sokripäivät 2024 Maija Haapala ja Camilla Jokela

Maija Haapala ja Camilla Jokela.

Maija Haapala ja Camilla Jokela

TikTok-sossujen Maija Haapalan ja Camilla Jokelan tavoitteena on lastensuojelun vallankumous. Se tarkoittaa toisin tekemistä ja katseen suuntaamista lasten oikeuksiin ja osallisuuteen. Haapala ja Jokela ovat viestineet sosiaalisen median TikTok-alustalla kolmen vuoden ajan lastensuojelusta ja lasten oikeuksista. Tästä työstä TikTok-sossuille myönnettiin Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto syyskuussa 2023.

Maija Haapala (Väitöskirjatutkija, YTM, sosionomi AMK) on pitkään lastensuojelun asiakastyötä tehnyt laillistettu sosiaalityöntekijä. Haapala tekee tiktokkaamisen lisäksi väitöskirjatutkimusta nuorten kiireellisistä sijoituksista sekä kehittämis- ja asiantuntijatyötä Pesäpuu ry:ssä Hatkassa-hankkeessa. Haapala pyrkii kaikessa tekemisessään rakentamaan eri keinoin parempaa maailmaa lapsille ja nuorille yhdessä heidän kanssaan.

Camilla Jokela (KM, laillistettu sosiaalityöntekijä) työskentelee päätoimisesti Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalipäivystyksessä. Sivutoimisesti Jokela toimii edustajana ilman huoltajaa Suomeen tulleille lapsille ja nuorille. Sosiaalityön keskiössä tulisi Jokelan mukaan olla jakamattomat perus- ja ihmisoikeudet, jotka erityisesti tässä ajassa ovat uhattuina. 

Kuva: Asta Halmetoja

Sokripäivät 2024 Ferdinand Garoff

Ferdinand Garoff.

Ferdinand Garoff

Ferdinand Garoff on psykologiantohtori, psykologi (oikeuspsykologiaan erikoistuminen) ja psykoterapeutti. Hän on väitellyt maahanmuuttajien mielenterveydestä Helsingin Yliopistolta. Hän on aiemmin toiminut psykologina mm. Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa, sekä lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisissa avohoitopalveluissa.  Hän on myös ollut aktiivinen Punaisessa ristissä. Hän on kuulunut SPR psykologien valmiusryhmään vuodesta 2006 ja on SPR:n kansainvälisessä reservissä. Hän on myös ollut komennuksilla ulkomailla mm. Tšetšeniassa, Ugandassa, Nepalissa, Sierra Leonessa ja Jordaniassa.

Sokripäivät 2024 Katariina Halonen

Katariina Halonen

Katariina Halonen

Katariina Halonen toimii psykososiaalisen tuen valtakunnallisen valmiuden koordinaattorina. Katariina toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ja hänen tehtävänään on toimia asiantuntijana psykososiaalisen tuen varautumisen ja valmiuden asioissa. Lisäksi hänelle kuuluu asiantuntijatehtävät sekä konsultaation antaminen häiriötilanteissa muiden hyvinvointialueiden sosiaali- ja kriisipäivystyksille sekä muille viranomaisille STM.n toimeksiantojen puitteissa. Katariina on toiminut kansallisen asiantuntija työryhmän puheenjohtajana, jossa on laadittu psykososiaalisen tuen johtamisen toimintakortit suuronnettomuus- poikkeus ja häiriötielanteissa. Katariina on työskennellyt koordinaattorina reilu 3 vuotta ja sitä aikaisemmin sosiaali- ja kriisipäivystyksessä 10 vuotta. Ennen sosiaali- ja kriisipäivystystä hän on työskennellyt sosiaalityöntekijänä vankilassa ja psykiatriassa.

Katariina toimii myös kouluttajana ja luennoitsijana. Hän kouluttaa akuutista kriisityöstä ja kriisissä olevan kohtaamisessa, sekä luennoi lisäksi myös hyvinvoinnista ja terveydestä.

Sokripäivät 2024 Tiia Hipp

Tiia Hipp.

Tiia Hipp

Tiia Hipp on traumapsykoterapeutti, erikoissosisaalityöntekijä, YTM. Tiia toimii tällä hetkellä päätoimisena psykoterapeuttina ja kouluttajana. Tiia on toinen toimittaja ja yksi kirjoittajista Traumainformoitu työote -kirjassa. Aiemmin hän toiminut parisenkymmentä vuotta sosiaalityön erilaisissa tehtävissä, pääasiassa lastensuojelussa. Sosiaali- ja kriisipäivystystyöstä Tiialla on kokemusta Helsingistä, Vantaalta ja Kanta-Hämeestä.

Sokripäivät 2024 Hannaleena Immonen

Hannaleena Immonen.

Hannaleena Immonen

YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

Päätoiminen työni tapahtuu Helsingissä, tuolla mainettaan paremmalla Itä-Helsingin alueella lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Lastensuojelun kentälle siirryin sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, jossa työskentelin edeltävästi yhteensä liki 12 vuoden ajan. Kentän työn lisäksi suuri osa ajastani kuluu siihen, että kerron sosiaalityöstä, ja etenkin lastensuojelutyöstä somessa, entisessä Twitterissä eli X:ssä.

Koen palkitsevana sen, että ihmiset ovat kertoneet lastensuojelutyön tulleen somen kautta heitä lähemmäs. Koen mykistävää kiitollisuutta Lastensuojelun keskusliiton minulle myöntämästä Lastensuojelun viestinnällinen teko 2023 -palkinnosta.

Sosiaali- ja kriisipäivystyspäiville tulen kertomaan enemmän siitä, miten ja miksi sekä sokrityöstä että lastensuojelutyöstä voi viestiä somessa! Jutellaan myös siitä, mitä muuta se sosiaalityöntekijältä edellyttää, kuin erittäin suurta viestinnällistä herkkyyttä.

Sokripäivät 2024 Virva Juurikkala

Virva Juurikkala.

Virva Juurikkala

Virva Juurikkala toimii sosiaali- ja terveysministeriössä, Asiakkaat ja Palvelut -osastolla, Palvelujärjestelmä-yksikössä sosiaalihuollon asiantuntijana. Keskeisiin työtehtäviin kuuluvat mm. sosiaalihuoltolakiin liittyvät valmistelut sekä sosiaalihuollon valmius- ja varautumisasiat. Taustaltaan Juurikkala on sosiaalityöntekijä. 

Sokripäivät 2024 Tove Ruokoja

Tove Ruokoja.

Tove Ruokoja

Valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä. Toiminut Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkönä ja syksystä 2020 STM:n valmiusyksikössä erityisasiantuntijana. Kiinnostuksen kohteita yleinen sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen, viranomaisyhteistyö häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä henkinen kriisinkestävyys.

Sokripäivät 2024 Kati Saastamoinen

Kati Saastamoinen.

Kati Saastamoinen

Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n asiantuntija OTK, lupalakimies Kati Saastamoinen on toiminut lastensuojeluun erikoistuneena juristina vuodesta 2005 alkaen. Saastamoinen on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa kouluttaen näin tuhansia lasten parissa työskenteleviä alansa ammattilaisia.

Kati Saastamoinen on julkaisut myös teokset Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010), Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016) sekä Lapsi sijaishuollossa – Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2018 ja 2020).

Kati Saastamoisen valttia on laaja-alaiset tiedot ja näkemykset läheltä perhesosiaalityön ja lastensuojelun työkenttää. Pitkällä aikavälillä kertynyt ja syventynyt ammattitaito mahdollistaa käytännönläheisen ja selkeän ohjeistamisen sekä kouluttamisen.

Sokripäivät 2024 Saku Sutelainen

Saku Sutelainen.

Saku Sutelainen

14 vuotta pelastusalaa ja ensihoitoa Helsingin pelastuslaitoksella. 4,5 vuotta MentalFireFit aiheisten hankkeiden projektipäällikkönä Suomen palopäällystöliitossa.

Tällä hetkellä erityisasiantuntijana Palopäällystöliitossa vastuualueena työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Lisäksi pelastusalan posttraumatyöpajan johtaja sekä työnohjaaja.

Sokripäivät 2024 Johanna Virtanen

Johanna Virtanen.

Johanna Virtanen

Olen Johanna Virtanen ja työskentelen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Sosiaalihuollon tieto ja tiedonhallinta -tiimissä erikoissuunnittelijana ja toimin projektipäällikkönä sosiaalitoimen KEJO-projektissa. Taustaltani ja edelleen sydämeltäni olen päivystävä sosiaalityöntekijä. Olen myös työskennellyt sosiaalihuollon sovellusasiantuntijana kaupungin tietohallinnossa, missä olen saanut oppia ICT-kehittämisestä, käyttöönotoista ja verkostomaisesta yhteistyöstä. THL:ssä työskentelen KEJOn lisäksi sähköisen ajanvarauksen ja digitaalisten palveluiden RRP-projekteissa. Kehittäjänä tavoitteeni on, että sosiaalihuollon ammattilaisilla olisi asialliset välineet tukemassa perustehtävän hoitamista ja asiakkaat voisivat asioida tilanteeseensa parhaiten sopivalla tavalla. Ja vielä, että asiakastieto olisi hyödynnettävissä niin asiakastyössä kuin palveluiden kehittämisessäkin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on itsenäinen valtion asiantuntija- ja tutkimuslaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Tavoitteenamme on edistää ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. THL:n toiminta perustuu lakiin. 

Sosiaalihuollon tieto ja tiedonhallinta -tiimi kuuluu Tiedonvälittäjät osastoon ja sen yksikköön Tieto ja tiedonhallinnan ohjaus. Mottomme on ”Rohkeasti askeltaen kohti tietoon perustuvaa ja vaikuttavaa sosiaalialaa”. Luomme ammattilaisten yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä ja tietorakenteita, jotka tuottavat hyödynnettävää tietoa sosiaalihuollon asiakkaille ja ammattilaisille. Rakennamme laadukasta ja kattavaa kansallista sosiaalihuollon tietopohjaa. 

Töitämme ovat mm.

  • Asiakastietomalli
  • Määräykset
  • Tilastot ja rekisterit
  • Kirjaamisosaamisen vahvistaminen
  • Kantakehittäminen
  • Sosiaalihuollon ICT-kehittämiseen liittyvät projektit