Murupolku

Järjestöyhteistyöryhmä

Järjestöyhteistyöryhmä

Järjestöyhteistyöryhmä

Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyöryhmä toimii yhteistyötahona järjestöjen ja julkishallinnon organisaatioiden välillä. Ryhmä vahvistaa yhteistyötä niin hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä kuin Pirkanmaan järjestöjen kesken. Lisäksi tehtävänä on tuoda järjestökentän viesti ja osaaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia- ja ohjelmatyöhön sekä palveluiden kehittämiseen. Ryhmän valmistelua tehtiin Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n yhteistyöllä. 

Uutinen järjestöyhteistyöryhmän perustamisesta

Järjestöyhteistyöryhmän rakenne ja aikataulut

Järjestökategoriat

 • Asukas- ja kylätoiminta
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Ihmisoikeudet
 • Ikäihmiset
 • Järjestöagentit
 • Kriisi- ja väkivaltatyö
 • Liikunta
 • Mielenterveystyö
 • Monikulttuurisuus
 • Nuoriso
 • Omais- ja läheistyö
 • Perhetyö
 • Potilastoiminta
 • Päihdetyö
 • Taide ja kulttuuri
 • Turvallisuus ja varautuminen
 • Työ- ja toimintakyky
 • Vammaiset
 • Vanhustyö

Järjestöyhteistyöryhmä koostuu 19 järjestökategorian varsinaisista edustajista sekä puheoikeudellisista edustajista, jotka koostuvat hyvinvointialueen edustajista, kaupunkien ja kuntien hyvinvointikoordinaattoreista sekä seurakunnan edustajista. Sihteeriys ja kokousten valmistelu toteutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n kesken.

Yhteistyöryhmään valitaan kaikista 19 järjestökategoriasta kaksi jäsentä, joista toinen valitaan varsinaiseksi jäseneksi ja toinen varajäseneksi. Jäsenet toimivat valtuustokauden loppuun vuoteen 2025 saakka.

Järjestöyhteistyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Työryhmässä työskentelystä ei makseta kokouspalkkioita tai kulukorvauksia.

Järjestöyhteistyöryhmän tehtävät

Järjestöyhteistyöryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä niin hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä kuin Pirkanmaan järjestöjen kesken. Tarkoituksena on tuoda järjestöjen osallistujien ääni esille päätöksenteossa. Tärkeänä tehtävänä on vaikuttavuustiedon kerääminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon.

Järjestöyhteistyöryhmän alustavia tehtäviä ensimmäiselle kaudelle

Yhteistyöryhmä tulee laatimaan toimintaohjeen työskentelystään sekä osallistuu Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyön asiakirjan työstämiseen. Lisäksi hyvinvointialueelle on suunnitteilla avustustoimintaan liittyviä uudistuksia, johon järjestöyhteistyöryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa.

Valintaprosessi

Haku järjestöyhteistyöryhmän edustajaksi on päättynyt.

Valinnan kriteerit:

 • Edustajalla on laajan verkoston tuki ja hän edustaa koko kategoriansa järjestöjä Pirkanmaalla
 • Edustaja on sitoutunut työskentelyyn ja hänellä on mahdollisuus osallistua yhteistyöryhmän työskentelyyn virka-aikana
 • Edustajalla on kehittävä ote työskentelyyn. Hänellä on halu vaikuttaa sekä ottaa kantaa ja ymmärrystä laajan kentän ilmiöistä
 • Edustajalla on osaamista viestinnästä (halu ja keinot viestiä järjestöyhteistyöryhmän asioista kategoriansa verkostolle/järjestöille)
 • Yhdeltä järjestöltä lähtökohtaisesti yksi edustaja varsinaiseksi jäseneksi
 • Moninaisuus. Toivoimme edustajiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Lisäksi toivomme Pirkanmaan laajuisesti monipuolisesti eri kunnista ja kaupungeista edustajia

Valintatyöryhmä:

Niina Salo, järjestöjen sote-muutostuki
Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue
Johanna Sola, suunnittelupäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue
Annamari Tuominen, suunnittelupäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue
Leila Ahonen, Järjestöjen soteryhmä
Sihteerinä Iiris Aholainen, Artteli-kumppanuusyhdistys (ei päätösvaltaa)

Perustamispäätöksen järjestöyhteistyöryhmästä teki Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen 29.11.2023.

Järjestöyhteistyöryhmän perustamispäätös

Lisätietoja

Nina Lindberg, toiminnanjohtaja
Puhelin 050 308 5639, nina.lindberg@artteli.fi
Artteli-Kumppanuusyhdistys

Johanna Sola, suunnittelupäällikkö
Puhelin 040 778 9599, johanna.sola@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue, integraation toimialue, jatkuvan kehittämisen vastuuyksikkö