Readspeaker

Valikkonäyttö

Hoitotahto

Hoitotahto

Hoitotahto

Hoitotahto tarkoittaa tahdon ilmaisua, jossa kerrot miten haluat itseäsi hoidettavan sellaisessa tilanteessa, kun et enää itse pysty sitä kertomaan. Jos hoitohenkilöstöllä on tiedossa laatimasi hoitotahto, heidän on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sitä. Kirjallisesta hoitotahdosta käytetään myös nimitystä hoitotestamentti.

Miksi hoitotahto tarvitaan?

Potilaana sinulla on itsemääräämisoikeus, eli voit itse ottaa kantaa siihen, miten sinua hoidetaan. Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Hoitotahto tehdään sellaisen mahdollisesti tulevan tilanteen varalta, että et pysty osallistumaan hoitoasi koskeviin päätöksiin tai ilmaisemaan tahtoasi. Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi tajuttomuuden, vanhuudenheikkouden tai jonkin sairauden takia.

Läheisten epätietoisuutta ja ahdistusta ja hoitohenkilökunnan päätöksiä helpottaa, kun on tiedossa, mikä on oma kantasi elämän loppuvaiheen hoitoon.

Hoitotahto on tarkoitettu ohjeeksi hoitolinjauksista sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole toivoa paranemisesta. Sitä ei sovelleta esimerkiksi silloin, jos joudut tajuttomana sairaalaan äkillisen sairauden tai tapaturman vuoksi, josta toipuminen on mahdollista.

Hoitotahdon sisältö

Hoitotahto tarkoittaa tahdon ilmaisua tai testamenttia, jossa määrittelet, kuinka tahdot itseäsi hoidettavan kuolemaa edeltävässä elämän loppuvaiheessa. Hoitotahto voi sisältää yksityiskohtaisiakin ohjeita, esimerkiksi

  • elintoimintoja ylläpitävien laitteiden käytöstä
  • elämää vain lyhytaikaisesti pidentävien hoitojen käytöstä
  • mihin erikseen mainittuihin hoitoihin tai toimenpiteisiin suostut
  • mistä erikseen mainituista hoidosta tai toimenpiteistä kieltäydyt.

Voit esittää muitakin kuin vain lääketieteellistä hoitoa koskevia toiveita. Voit myös valtuuttaa toisen henkilön tekemään tarvittavat hoitopäätökset puolestasi, jos itse et siihen kykene.

Hoitotahdosta on hyvä keskustella myös läheisten kanssa, jotta he tietävät hoitotahdon olemassaolosta ja sinua voidaan hoitaa yhteisymmärryksessä myös heidän kanssaan. Potilaan selkeä hoitotahto sitoo hoitohenkilöstöä silloinkin, kun läheiset ovat hoidosta eri mieltä.

Sitä kuinka kauan hoitotahto on voimassa ei ole määritelty. Lääketieteen kehittyessä jonkin vakavan sairauden hoitomahdollisuudet ja ennuste ovat voineet muuttua sen jälkeen, kun hoitotahto on kirjoitettu. Siksi kannattaa aika ajoin tarkistaa hoitotahdon sisältö ja kirjata tarkistuspäivämäärä hoitotahtoon.

Hoitotahdon sisältöä voi milloin tahansa muuttaa tai sen voi perua. Hoitotahdon muutos tai peruutus tulee kirjata potilastietoihin samalla tavalla kuin hoitotahdon olemassaolokin.

Miten hoitotahto tehdään?

Hoitotahto kannattaa ensisijaisesti tehdä ja tallettaa Omakantaan, josta se on terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä.

Hoitotahtonsa voi myös ilmaista suullisesti hoitopaikassa, jolloin henkilökunta kirjaa sen sairauskertomukseen. Tämän lisäksi suositeltavaa on laatia hoitotahto kirjallisesti, allekirjoittaa ja päivätä se. Siihen voi pyytää kahden lähisukuun kuulumattoman todistajan allekirjoitukset. Todistajat vakuuttavat, että olet tehnyt hoitotahdon omasta tahdostasi ja ymmärrät sen merkityksen. Hoitotahto on kuitenkin pätevä myös ilman todistajia.

Hoitotahdon voi kirjoittaa vapaamuotoisesti tai käyttää mallina tai pohjana valmiita lomakkeita, jotka voi tulostaa ja täyttää:

Missä hoitotahtoa säilytetään?

Kirjallisesta hoitotahdosta tai hoitotestamentista on hyvä olla yksi kopio tallessa itsellä ja yksi jonkun läheisen tai luotetun henkilön hallussa. Kerro läheisillesi hoitotahdon olemassaolosta ja mistä se löytyy.

Kun menet hoitoon sairaalaan tai terveyskeskukseen, ota hoitotahto mukaan ja pyydä tekemään siitä tarvittavat merkinnät potilastietoihisi. Kopio hoitotahdostasi voidaan myös tallettaa potilaskertomuksen liitteeksi.

Omakantaan talletettu hoitotahto tulee jatkossa olemaan kaikkien terveydenhuollon toimijoiden käytettävissä.

2.0 Hiusviivaerotin


Hoitotahto - sinua saattaisi kiinnostaa

Hoitotahto - muualla verkossa