Murupolku

Readspeaker

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteista voit lukea, mihin tarkoitukseen ja mitä henkilötietojasi Pirkanmaan hyvinvointialueella käsittelemme, ja kuinka voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi.

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut Pirkanmaalla vuoden 2023 alusta alkaen, ja on näiden palveluiden tuottamisessa käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidyille eli asiakkaille, potilaille, henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ym. henkilöille heidän henkilötietojensa käsittelyä koskevat tiedot tiiviissä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa.

Asia-, päätös- ja sopimusrekisteri

Asiakasrekisteri

Henkilöstöasioiden rekisteri

Kameravalvonnan henkilörekisteri

Luottamushenkilörekisteri

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon ostopalvelujen rekisteri

Osallistujarekisteri

Pelastuslaitoksen valvontarekisteri

Pelastustoimen toimenpiderekisteri

Potilasasiamiehen asiakasrekisteri

Potilasrekisteri

Rekrytointirekisteri

Sosiaaliasiamiehen asiakasrekisteri

Sähköisten palveluiden rekisteri

Työterveyshuollon potilasrekisteri

Viestinnän sidosryhmärekisteri

Väärinkäytösten ilmoituskanava