Murupolku

Readspeaker

Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamushenkilörekisteri

Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamushenkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue, hallinto
PL 272, 33101 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintojohtaja
Pirkanmaan hyvinvointialue, strateginen ohjaus, hallinto

Rekisterin yhteyshenkilö

Pia Lepistö, hallintoassistentti
Puhelin 03 311 611 (vaihde)
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Katri Lielahti, hallintoassistentti
Puhelin 03 311 611 (vaihde)
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on luottamushenkilöiden (aluevaltuusto, aluehallitus, tarkastuslautakunta, jaostot, valiokunnat, aluevaalilautakunta) ja vaikuttamistoimielinten jäsenten palkkioiden ja korvausten käsittely ja maksatus sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden täyttäminen (Laki hyvinvointialueesta 611/2021).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja vaikuttamistoimielinten jäsenten yksilöintitiedoista nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika sekä yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), pankkiyhteystiedot, puoluetieto, luottamustehtävän alkamis- ja päättymisajankohdat ja ruoka-aineallergiat (rekisteröidyn suostumuksella). Rekisteri sisältää myös edellisten toimielinkausien, ml. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, luottamushenkilöiden henkilötiedot.

Aluevaalilautakunnan jäsenten yksilöintitiedoista rekisteriin tallennetaan nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot ja pankkiyhteystiedot.

Osa rekisterin tiedoista on julkisia, osa salassa pidettäviä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai luottamushenkilön/vaikuttamistoimielinten jäsenen edustamalta kunnalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin julkisia tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään pysyvästi suojatussa rekisteritietojärjestelmässä. Rekisterin käyttö edellyttää käyttöoikeuksien myöntämistä asianosaisille. Rekisterin käyttöoikeus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielinten palkkioiden ja korvausten maksatuksessa tarvittavat henkilötiedot ovat hyvinvointialueen palkanmaksujärjestelmässä ja henkilöstöhallinnon sähköisessä arkistossa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus muun muassa tarkastaa hänestä tähän rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia virheelliset tiedot oikaistavaksi. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen on kuvattu tarkemmin Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.