Readspeaker

Asukaspooli

Asukaspooli

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Janne Leinonen, suunnittelupäällikkö
Pirkanmaan hyvinvointialue, strateginen ohjaus ja järjestäminen/asiakaskokemus ja osallistuminen

Rekisterin yhteyshenkilö

Janne Leinonen, suunnittelupäällikkö
Puhelin 040 806 3863
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Marika Järvinen, asiakaskokemuspäällikkö
Puhelin 050 596 9188
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaiden osallistaminen palvelujen kehittämiseen. Asukaspooliin ilmoittautuneille lähetetään mm. kutsuja kysely- ja käyttäjätutkimuksiin ja paneeleihin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Suostumus.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan asukaspooliin ilmoittautuneen henkilön yksilöintitiedoista nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sukupuoli ja postinumero sekä osallistumis- ja aktiivisuustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja. Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Pirkanmaan hyvinvointialueen käyttämien Microsoft-palveluiden palvelimet ovat sertifioituja ja sijaitsevat Euroopan unionin alueella. Palvelinten sisältämiä henkilötietoja saattavat käsitellä rajoitetusti Microsoftin globaalit alihankkijat ylläpito- ja teknisten ongelmien ratkaisutehtävissä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään toistaiseksi, asukaspoolin käytön ajan.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin yhteyshenkilö.

Tarkastusoikeus

Mikäli haluat tarkastaa, mitä tietoja sinusta on rekisteriin tallennettu, lähetä tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

Tiedon korjaaminen

Mikäli haluat korjata sinusta rekisteriin tallennettuja tietoja, lähetä korjauspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietojasi haluat korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus perua suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn sekä poistaa tietosi rekisteristä milloin tahansa käsittelyn aikana sähköisellä lomakkeella.