Murupolku

Readspeaker

Viestinnän sidosryhmärekisteri

Viestinnän sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue, viestintä
PL 272, 33101 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Elina Kinnunen, viestintäjohtaja
Pirkanmaan hyvinvointialue, strateginen ohjaus ja järjestäminen, viestintä

Rekisterin yhteyshenkilö

Elina Kinnunen, viestintäjohtaja
Puhelin 050 529 2003
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Anna-Mari Martikainen, viestintäpäällikkö
Puhelin 044 472 8036
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmärekisterin tietoja käytetään hyvinvointialueen ajankohtaiseen viestintään ja markkinointiin eli media-, asiakas- ja ammattilaistiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Lisäksi säilytetään julkaisuihin ja verkkopalveluihin liittyviä valokuvaus- ja videotallennelupia.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

  • Lakisääteinen velvoite
  • Suostumus

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, ammattinimike, työnantaja, postiosoite ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan yleisestä tietoverkosta, Terveystoimittajat ry:n osoiterekisteristä sekä Pirkanmaan kuntien ja hyvinvointialueen viranhaltijoilta. Uutiskirjeiden vastaanottaminen ja kuvauslupien säilyttäminen perustuu henkilöiden omaan suostumukseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Pirkanmaan hyvinvointialueen käyttämien Microsoft-palveluiden palvelimet ovat sertifioituja ja sijaitsevat Euroopan unionin alueella. Palvelinten sisältämiä henkilötietoja saattavat käsitellä rajoitetusti Microsoftin globaalit alihankkijat ylläpito- ja teknisten ongelmien ratkaisutehtävissä.

Muissa, ml. STT-Info -palvelun, mahdollisissa tietojen siirroissa varmistetaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten edellytysten toteutuminen sopimalla henkilötietojen käsittelystä esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Uutiskirjeiden tiedot säilytetään Lianan uutiskirjepalvelussa, mediatiedotejakelun tiedot säilytetään STT-Info -palvelussa ja kuntien viestijöiden tiedot säilytetään Pirkanmaan hyvinvointialueen M365-palvelussa. Tiedot poistetaan, kun ne eivät ole käsittelytarkoituksen kannalta enää välttämättömiä, tai rekisteröidyn peruessa suostumuksensa. Kuvauslupalomakkeet säilytetään rekisterienhallintajärjestelmä Lokerossa 10 vuotta tallentamisesta.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen, tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö, viestintäjohtaja.

Tarkastusoikeus

Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, hänen tulee toimittaa kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana tai kopioina pyydetyistä asiakirjoista.

Tiedon korjaaminen

Pyyntö rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti, omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja halutaan korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta.