Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaan ja potilaan oikeudet - johdannot alasivuille - nosto

Potilasasiavastaava palvelee terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia. Voit ottaa yhteyttä potilasasiavastaavaan, jos esimerkiksi olet tyytymätön hoitoon pääsyyn tai saamaasi hoitoon tai palveluun.

Sosiaaliasiavastaavaan voit ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluja koskevissa kysymyksissä. Saat tietoa asiakkaan oikeuksista.

Voit valita oman sosiaali- ja terveysasemasi (sote-asemasi) sekä kiireettömän erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitopaikkasi mistä tahansa Suomesta.

Elämän loppuvaiheen hyvän hoidon turvaamiseksi kannatta pohtia esimerkiksi hoitotahtoa ja hoidonrajausta.