Asiakirjajulkisuuskuvaus

Murupolku

Valikkonäyttö

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus auttaa hyvinvointialueen asukkaita ja muita asianosaisia yksilöimään tietopyyntönsä. Se myös kuvaa, missä laajuudessa Pirkanmaan hyvinvointialue käsittelee tietoja sosiaali- ja terveydenhuollossa ja pelastustoimessa.

Pirkanmaan hyvinvointialue on tiedonhallintalaissa (906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö, jonka on ylläpidettävä asiakirjajulkisuuskuvausta.

Asiarekisteri

Pirkanmaan hyvinvointialueen asiarekisteri on kokonaisuus, johon kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmässä, operatiivisissa tietojärjestelmissä sekä paperiaineistona. Asiarekisteri sisältää tiedot myös asioiden ja asiakirjojen käsittelyvaiheista.

Tietopyynnöt

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto hyvinvointialueen julkisesta asiakirjasta. Ilmoita tietopyynnössä mahdollisimman tarkasti, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntösi koskee. Ilmoita myös asiakirjan päivämäärä ja otsikko, jos tiedät ne.

Jos tietopyyntösi koskee salassa pidettävää asiakirjaa tai asiakirjoja, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, sinun on ilmoitettava myös tietojen käyttötarkoitus ja pystyttävä todentamaan henkilöllisyytesi.

Jokaisella on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti oikeus tietää, käsitteleekö Pirkanmaan hyvinvointialue hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja, sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta.

Katso tietovarannon kohdalta

  • tarkemmat ohjeet tietopyynnön tekemiseksi,
  • linkit lomakkeisiin,
  • esimerkit hakutekijöistä ja
  • tietojen luovutustavat.

Tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan tiettyä tarkoitusta varten muodostettua, loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvien tietojen muodostamaa tietoaineistoa tai tietoaineistojen kokoelmaa.