Readspeaker

Valikkonäyttö

Vierihoito

Vierihoito

Vierihoito - web-sisältö

Taysin äiti-lapsiyksikössä vauva ja äiti saavat olla ympärivuorokautisesti yhdessä. Omahoitaja ohjaa perhettä vauvan hoidossa ja imetyksessä tarpeen mukaan. Kannustamme omatoimisuuteen.

Tarkoitus on, että äiti luottaa omiin kykyihinsä ja on omatoiminen lähtiessään kotiin sairaalasta. Myös isä ja muut perheenjäsenet saavat halutessaan ohjausta vauvan hoidossa.

Meillä äiti saa levätä vauvantahtisesti. Jos äiti on väsynyt tai huonokuntoinen, osaston henkilökunta auttaa vauvan hoidossa.

Äidin tutkimukset ja hoito

Seuraamme osastolla äidin palautumista synnytyksestä sekä ohjaamme oman ja vauvan voinnin tarkkailussa ja itsehoidossa. Käymme läpi synnytyskokemusta. Tuemme äitiä ja vauvaa, kannustamme imetyksen onnistumisessa sekä ohjaamme äitiä ja isää vauvan hoidossa.

Äidin hoito osastolla synnytyksen jälkeen

Omahoitaja tarkastaa tarvittaessa äidin kohdun supistuneisuuden, jälkivuodon määrän ja mahdollisen episiotomian eli välilihan leikkaushaavan tai repeämän tilan.

Äiti saa ohjausta rintojen hoidossa, imetyksessä ja tarvittaessa myös rintojen tyhjennyksessä. Osastolla on käytössä sähköllä toimivia rintapumppuja. Kipulääkityksestä huolehditaan tarpeen mukaan.

Tarvittaessa äidiltä mitataan verenpaine ja otetaan veri- ja virtsanäytteitä. Laboratoriohoitaja käy ottamassa näytteet äidistä potilashuoneessa.

Parhaiten oppii itse tekemällä. Kannustamme äitejä osastolla omatoimisuuteen. Apua saa tarvittaessa.

Vauvan tutkimukset ja hoito

Vauva on jo kohdussa oppinut äidin äänen ja rytmin. Sylissä, lähellä tuttujen äänten ympäröimänä vauva kokee turvallisuutta ja rauhoittuu parhaiten. On eduksi, että äiti ja isä itse hoitavat vauvaansa mahdollisimman paljon ja vieraat ihmiset mahdollisimman vähän.

Tavoitteemme on, että sairaalassa vauvan hoito ja käsittely tulee niin tutuksi, että kotiin on turvallista lähteä. Tärkeää on, että äiti ja isä luottavat itseensä. Tavoitteemme on, että vauva tulee luontevaksi osaksi perheenne arkea, toivomme että löydätte vauvasta ilon ja uskallatte pitää häntä lähellä.

Puhtaus on tärkeää vauvan hoidossa. Vaipan vaihto, pyllyn pesu, napatyngän puhdistus ja muut hoidot ohjataan äidille.

Vauvan lämpöä mitataan tarpeen mukaan ja seurataan ulostamista ja virtsaamista. Tarvittaessa vauvasta otetaan verinäytteitä, esimerkiksi verensokerinäytteitä ja keltaisuusnäytteitä. Laboratoriohoitaja käy ottamassa näytteet potilashuoneessa. Vauvalta verinäyte otetaan yleensä kantapäästä.

Jos vauva kellastuu niin, että hän tarvitsee valohoitoa, sitä voidaan antaa äidin vierellä. Vauvan sängyn päälle ja joskus myös vauvan alle asetetaan sinivalolamppu ja vauva nukkuu valohoidossa. Vauvalla on yllään vain vaippa ja silmät suojataan valolta. Valohoitoa annetaan yleensä vähintään vuorokauden ajan. Keltaisuusarvoja seurataan verinäytteistä, jotka laboratoriohoitaja käy ottamassa vauvan kantapäästä.

Vastasyntyneen ensimmäiset päivät vierihoito-osastolla

Neuvonta ja ohjaus

Osastoilla työskentelee seksuaalineuvojan koulutuksen saaneita hoitajia, joiden kanssa voi tarvittaessa keskustella.

Osastolla ollessa kerrataan toipumiseen liittyviä asioita ja on tarvittaessa mahdollisuus myös henkilökohtaiseen tapaamiseen fysioterapeutin kanssa.

Lantionpohjan lihasharjoitusohjeet naisille

Kotihoito-ohjeita: Synnytyksen jälkeinen hoitopolku

Äidinmaidon luovutus

Jos äidiltä tulee maitoa enemmän kuin oma vauva tarvitsee, voi sitä luovuttaa. Äidinmaidon tarve sairaalassamme on suuri ja siitä on usein pulaa. Maidon luovutuksen voi aloittaa jo sairaalassa tai kahden kuukauden kuluessa synnytyksestä. Luovutusta voi jatkaa, kunnes vauva on kolmen kuukauden ikäinen.

Äidinmaidon luovutus

2.0 Hiusviivaerotin


2.0 Hiusviivaerotin