Readspeaker

Lastenneuvolaseuranta

Lastenneuvolaseuranta

Lastenneuvolaseuranta

Lastenneuvolan terveystarkastukset painottuvat vauva-aikaan ja lapsen toisen ikävuoden jälkeen vuosittain tapahtuviin terveystarkastuksiin. Laajat terveystarkastukset ajoittuvat lapsen 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden ikään ja niihin kuuluu sekä terveydenhoitajan että lääkärin terveystarkastus. Niissä käsitellään lapsesi terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja ja huomioidaan koko perheen hyvinvointi. Laajoihin terveystarkastuksiin pyydetään myös varhaiskasvatuksen laatima kuvaus lapsestasi, jos lapsesi on varhaiskasvatuksen piirissä.

Lastenneuvolassa tuemme koko perhettä hyvinvointia edistävien ravitsemus- ja liikuntatottumusten omaksumisessa. Ravitsemus- ja liikuntatottumukset opitaan jo varhaislapsuudessa ja yhdessä muun perheen kanssa. Voit saada luotettavaa tietoa hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävistä ja edistävistä elintavoista ja niihin liittyvistä palveluista Pirkanmaan hyvinvointialueen Hyvinvointia elintavoilla -sivuilta. Sivuille on koottu tietoa aihekokonaisuuksittain, itse- ja omahoito-ohjelmia sekä Pirkanmaan alueellista toimintaa ja tukimahdollisuuksia.

Lastenneuvolakäynneillä annamme lapselle kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Voit perehtyä lasten rokotusohjelmaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla: Neuvolaikäisen rokotusopas

Neuvola tekee tarvittaessa monialaista työtä muiden ammattilaisten kanssa lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lastenneuvolaseuranta voimaperheet nosto

Voimaperheet

Voimaperheet-toimintamalli kuuluu neuvoloidemme palveluvalikoimaan. Toimintamalliin sisältyvät digitaalinen myönteisen vanhemmuuden ohjelma 3-vuotiaiden lasten perheille ja lapsen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi neuvolan 4-vuotisterveystarkastuksessa. Osalle perheistä tarjotaan myös käytösongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon kehitetty, kohdennettu vanhempainohjaus.

Lastenneuvolaseuranta perhepolku nosto

Perhepolku®

Perhepolku® tarjoaa tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perhe-elämään vertaisryhmätoiminnan ja itsenäisesti toteutettavan verkkokurssin avulla. Perhepolku-verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan sekä tukea myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä.

Lastenneuvolaseuranta hammastarkastus nosto

Neuvolaikäisen lapsen suun ja hampaiden terveystarkastukset

Suun ja hampaiden terveystarkastukset järjestetään lapsen ollessa 1- tai 2- vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias.

Apua ja tukea vanhemmuuteen ja lapsen kehitykseen nosto

Tarvitsetko apua vanhemmuuteen tai lapsen kehitykseen?

Tarjolla apua ja tukea vanhempana olemiseen sekä lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa.