Readspeaker

Raskauden seuranta äitiysneuvolassa

Raskauden seuranta äitiysneuvolassa

Raskauden seuranta äitiysneuvolassa

Äitiysneuvola on maksuton perusterveydenhuollon palvelu odottaville perheille. Neuvolassa tarjotaan määräaikaisia tarkastuksia ja harkinnanvaraisia lisäkäyntejä, ja raskauden kulkua seuraavat lääkäri ja terveydenhoitaja yhteistyössä.

Mitä neuvolakäynnillä tapahtuu?

Äitiysneuvolassa

  • tarjotaan ohjausta ja tukea raskauden aikana sekä tulevaa synnytystä ja vastasyntyneen hoitoa varten 
  • seurataan sikiön ja odottajan terveyttä ja hyvinvointia ja tunnistetaan raskausajan riskit, jotta ne voidaan hoitaa joko neuvolassa tai äitiyspoliklinikalla 
  • raskausaikana kiinnitetään huomioita parisuhteeseen, vuorovaikutukseen ja vanhemmuuden tukemiseen. 

Ensikäynnillä asiakas ohjataan käyttämään neuvolan itsemittauspistettä ennen vastaanotolle saapumista (paino, verenpaine ja virtsatesti). Sikiön sydänäänet voidaan kuunnella siihen tarkoitetulla doppler-laitteella.

Neuvolassa voi kertoa ja kysyä mieltä painavista asioista. Perustutkimusten lisäksi käynneillä keskustellaan lähestyvästä synnytyksestä, vauvan hoidosta ja mieltä askarruttavista asioista.

Perhevalmennukset on suunnattu ensimmäistä lasta odottaville perheille, mutta voit katsoa videot, vaikka perheessä olisi jo lapsia. 

Odottajan neuvolaseuranta - haitari

Odottajan neuvolaseuranta raskausviikoittain

Määräaikaisten terveystarkastusten perusrunko käsittää minimimäärän tarkastuskäyntejä, jotka on suunniteltu normaalisti eteneviin, matalan riskin raskauksiin. Raskauden aikana on yleensä noin kymmenen käyntiä neuvolassa, joista kaksi käyntiä lääkärillä. Puoliso tai tukihenkilö on aina tervetullut mukaan neuvolakäynneille. 

Äitiysneuvolaan on hyvä ottaa yhteyttä soittamalla heti, kun raskaustesti on positiivinen tai raskaus on muulla tavalla todettu. Terveydenhoitaja kirjaa esitiedot, ohjaa sähköisen äitiyskortin (iPanaÄitiys) käyttöönoton ja varaa ajan ensikäynnille.

Ensimmäinen neuvolakäynti on 8.–10. raskausviikolla (rv). Ensikäynnillä selvitetään odottajan yleinen terveydentila, aiempien raskauksien ja synnytysten kulku sekä yleiset elintavat. Käynnillä hyödynnetään asiakkaan ennakkoon täyttämiä iPanaÄitiyden kyselyitä.

Odottajan omahoito

Raskauden alussa voi tutustua Raskaus- ja vauva-ajan mielen hyvinvoinnin omahoito-ohjelmaan.

Tutustu myös  Hyvinvointia elintavoilla -sivustoon.

Sikiöseulonnassa voi käydä neuvolasta riippuen joko Pirhan sairaalapalveluissa tai Terveystalossa. Tätä ennen käydään laboratoriotutkimuksissa raskausviikolla 9+0 – 11+6, mikäli haluaa osallistua yhdistelmäseulaan. Lisätietoja sikiöseulonnoista voit katsoa Sikiöseulonnat-sivulta.

Tämä käynti on neuvolalääkärin tekemä terveystarkastus, ja se on osa raskaana olevan laajaa terveystarkastusta.

Asiakas saapuu käynnille itsemittauspisteen kautta (verenpaine, paino, virtsanäyte: glukoosi ja proteiini), johon asiakas saa opastuksen ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Käynnillä pyritään havaitsemaan sikiön hyvinvointiin sekä äidin raskauden kulkuun vaikuttavat sairaudet ja terveystekijät.

Tämä käynti on terveydenhoitajalla, ja se on osa raskaana olevan laajaa terveystarkastusta.

Asiakas saapuu käynnille itsemittauspisteen kautta (verenpaine, paino, virtsanäyte: glukoosi ja proteiini). 

Ennen tätä käyntiä pyydetään täyttämään iPanaÄitiyden esitietolomakkeet Voimavaralomake ja EPDS.

Asiakas ohjataan

Odottajan omahoito

Asiakas voi tutustua Parisuhteen omahoito-ohjelmaan.

Sikiön rakenneultraääni tehdään asiakkaan neuvolasta riippuen joko Pirhan sairaalapalveluissa tai Terveystalossa. Terveydenhoitaja ohjeistaa tarkemmin aiemmalla neuvolakäynnillä.

Lisätietoja sikiöseulonnoista voit katsoa Sikiöseulonnat-sivulta.

Asiakas saapuu käynnille itsemittauspisteen kautta (verenpaine, paino, virtsanäyte: glukoosi ja proteiini). 

Käynnillä keskustellaan raskauden kulusta ja esitietojen pohjalta Hyvä Synnytys -kyselystä. 

Käynnillä voidaan tehdä vanhemmuudentunnustaminen.

Asiakas ohjataan tarvittaessa sokerirasitukseen.

Odottajan omahoito

Asiakas voi tutustua Synnytyspelon omahoito-ohjelmaan.

Asiakas saapuu käynnille itsemittauspisteen kautta (verenpaine, paino, virtsanäyte: glukoosi ja proteiini). 

Käynnillä informoidaan odottajaa riskiraskauksien merkeistä. Käynnillä voidaan tehdä vanhemmuudentunnustaminen ja asiakas ohjataan tarvittaessa sokerirasitukseen

Asiakas saapuu käynnille itsemittauspisteen kautta (verenpaine, paino, virtsanäyte: glukoosi ja proteiini). 

Asiakas saapuu käynnille itsemittauspisteen kautta (verenpaine, paino, virtsanäyte: glukoosi ja proteiini).

Tämä käynti on lääkärin tekemä terveystarkastus, jossa keskustellaan lähestyvästä synnytyksestä ja tehdään synnytystapa-arvio.

Näillä raskausviikoilla käydään yksilöllisesti noin kahden viikon välein terveydenhoitajan vastaanotolla.

Asiakas saapuu käynnille itsemittauspisteen kautta (verenpaine, paino, virtsanäyte: glukoosi ja proteiini).

Käynnillä huomioidaan mahdolliset riskiraskauden oireet.

Käynnillä keskustellaan mm. lähestyvästä synnytyksestä ja imetyksestä. 

Tarvittaessa tehdään yliaikaislähete synnytyssairaalaan ja sovitaan tihennetyistä käynneistä.
 

Synnytyssairaalasta kotiutumisen jälkeen kannattaa soittaa neuvolaan ja sopia neuvolakäynnistä tai kotikäyntiajasta. Käynnillä keskustellaan mm. synnytyskokemuksesta ja varmistetaan, että synnytyksestä toipuminen ja imetys ovat käynnistymässä hyvin.

Terveydenhoitaja tutkii vastasyntyneen sekä varmistaa, että tämä voi hyvin ja saa riittävästi maitoa. Käynnillä keskustellaan myös vauvanhoidosta.

Pyydämme antamaan palautetta raskausajan neuvolaseurannasta sähköisellä palautelomakkeella.
 

Raskauden seuranta äitiysneuvolassa - jälkimmäinen teksti

Tarvittaessa lisäkäyntejä

Lisäkäyntejä voidaan varata joko terveydenhoitajalle tai lääkärille tarveharkintaisesti. Ylimääräiset tarkastukset voivat olla aiheellisia, jos raskaana olevalla on krooninen sairaus, joka edellyttää lääkärin arviota tai jos määräaikaisissa tarkastuksissa ilmenee terveydellisiä ongelmia, jotka edellyttävät terveydenhoitajan tai lääkärin arviota tai hoitoa. 

Yhteistyötä eri tahojen kanssa

Äitiysneuvolassa tehdään tarvittaessa yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa. Neuvolapsykologeilta voit saada tukea muun muassa silloin, kun raskauteen tai synnytykseen liittyvät asiat huolestuttavat, uuteen elämäntilanteeseen tai vanhemmuuteen sopeutuminen tuntuu vaikealta.

Neuvolasta sinut ohjataan tarvittaessa myös esimerkiksi fysioterapiaan tai ravitsemusterapiaan

Raskauden seuranta äitiysneuvolassa - lisätiedot - haitari

Lisätietoja

Äitiysavustuksen saamisen edellytyksenä on, että olet käynyt terveystarkastuksessa lääkärissä tai neuvolassa ennen neljännen raskauskuukauden päättymistä eli viimeistään 18. raskausviikolla.

Kun raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää eli noin viisi kuukautta, saat neuvolasta raskaustodistuksen. Tarvitset todistuksen, kun haet Kelasta äitiysavustusta ja raskausrahaa.

Voit saada lapsen syntymän jälkeen vanhempainrahaa, jos olet lapsen vanhempi ja huoltaja. Voit saada vanhempainrahaa myös, jos olet tunnustanut vanhemmuuden ennen lapsen syntymää neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona.

Kela: Lapsiperheiden etuudet

Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen. Kun lapsi on syntynyt synnyttäneen äidin ja tämän aviomiehen avioliiton aikana, aviomies on lapsen isä. Kun synnyttävä äiti ei ole avioliitossa miehen kanssa, toinen vanhemmuus on tunnustettava ja vahvistettava erikseen. Isyys tai toinen äitiys voidaan vahvistaa joko tunnustamisen perusteella Digi- ja väestötietovirastossa tai tarvittaessa kanneteitse tuomioistuimessa.

Vanhemmuus voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa raskauden keskivaiheen jälkeen. Ajankohta sovitaan kanssanne äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Käynnillä, jolla tunnustaminen tehdään, täytyy olla molempien vanhempien mukana, ja kaikkien asianosaisten henkilöllisyys on todistettava voimassa olevilla virallisilla asiakirjoilla. Lisätietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla: Vanhemmuuden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Jos synnyttänyt äiti vastustaa tunnustamista tai asianosaisten henkilöllisyyttä ei kyetä luotettavasti selvittämään (henkilöillä ei ole mitään hyväksyttävistä henkilöllisyysasiakirjoista) tai synnyttävä äiti ei mielentilansa, kielivaikeuksien tai muun syyn vuoksi kykene ymmärtämään tunnustamisen merkitystä, tai jos on syytä epäillä, ettei tunnustajaa voida vahvistaa lapsen isäksi tai toiseksi äidiksi, ei tunnustamista voida vastaanottaa äitiysneuvolassa.

Digi- ja väestötietovirasto ilmoittaa avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta lapsen kotikunnan lastenvalvojalle, jos vanhemmuutta ei ole tunnustettu ennen lapsen syntymää. Lastenvalvoja lähettää lapsen äidille yhteydenotto- ja ajanvarauspyynnön vanhemmuuden selvittämiseksi.
 
Jos synnyttävä äiti ja tunnustaja eivät asu yhdessä, heidän tulee ottaa yhteyttä lastenvalvojaan lapsen syntymän jälkeen, jos he haluavat sopia lapsen elatuksesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Näitä sopimuksia ei voi tehdä äitiysneuvolassa eikä ennen lapsen syntymää. Varaa aika kotikuntasi lastenvalvojalle puhelimitse.

Lastenvalvojien yhteystiedot

Raskauden seuranta äitiysneuvolassa - hoitopolku