Readspeaker

Suun terveydenhuollon kokeilu

Suun terveydenhuollon kokeilu

Suun terveydenhuolto toteuttaa liikkuvien lähipalveluiden kokeilussa Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella muista terveyspalveluista erillisen kokeilun. Se on suunnattu ikääntyvälle väestölle, ja jokaisella paikkakunnalla keskitytään hieman erilaisiin asiakasryhmiin.

Liikkuvien palveluiden kokeilu - suun terveydenhuolto - sisältö

Kokeilun aikana suun terveydenhuollon peruspalvelut pysyvät Kurussa ja Punkalaitumella ennallaan. Luopioisissa puolestaan suun terveydenhuollon palveluita ei ole ollut saatavilla hammashoitolassa useampaan vuoteen. Siellä palvelut kokeilun myötä osin paranevat. 

Ikääntyvät on valittu kohderyhmäksi, koska suunterveys yleensä heikkenee iän myötä, ja suun ongelmat vaikuttavat heikentävästi elämänlaatuun. Ikääntyvien suunterveys on suuri haaste, sillä heillä on yhä useammin omia, runsaasti korjattuja ja hoidettuja hampaita, joiden omahoito on vaativaa ja edellyttää aiempaa enemmän tukea. 

Tavoitteenamme on kerätä tietoa nykyisten palveluiden toimivuudesta ja iäkkäiden suunterveydentilasta, jotta voisimme ottaa ne paremmin huomioon ikääntyvien suun terveydenhuollon palveluita suunniteltaessa.

Kurun suun terveydenhuollon kokeilu

Kurun hammashoitolan hammaslääkäri tutkii kokeilun aikana Kurun postinumeroalueella asuvien vuonna 1949 syntyneiden eli 75-vuotiaiden suun ja hampaat. Hammastarkastus on asiakkaalle maksuton, mutta tarvittavat kuvantamistutkimukset ja hoitotoimenpiteet ovat maksullisia. Ajan voi varata puhelimitse Ylöjärven numerosta 03 384 5275 ma–pe kello 8–15. 

Hammastarkastukset ajoitetaan liikkuvien lähipalveluiden kokeilun ajalle, mutta hoito saattaa valmistua vasta kokeilun päätyttyä. Tavoitteenamme on saada kokonaiskuva pirkanmaalaisten ikääntyneiden suun terveydentilasta, ennakoida ikääntyvän suunterveyden haasteita ja hoitaa suu tulehdusvapaaksi ennen mahdollista raskaamman hoidon tarvetta. Hammaslääkärin palvelut tuotetaan Kurun hammashoitolassa.

Luopioisten suun terveydenhuollon kokeilu

Luopioisissa kokemuksia kerätään hammashoidon toteuttamisesta kotihoidon asiakkaiden omissa kodeissa. Tavoitteena on kerätä tietoa nykyisten palveluiden saatavuudesta ja liikkuvien lähipalveluiden kokeilujakson aikaisista palvelukokemuksista.

Palvelun tulee toteuttamaan ulkopuolinen palveluntarjoaja. Palvelu on maksullinen ja hinnat ovat samat kuin hyvinvointialueen muissakin suun terveydenhuollon palveluissa.

Kotihoidon asiakkaat tulevat saamaan kotihoidon hoitajan toimittamana esitietolomakkeen ja yhteystiedot kiireettömän ajan varaamista varten. 

Punkalaitumen suun terveydenhuollon kokeilu

Punkalaitumella kokeilu kohdistuu palveluasumisyksikön asukkaisiin. Suuhygienisti arvioi asukkaiden suun terveydentilan ja ohjaa tarvittaessa hoitoon. Suuhygienisti osallistuu kokeilun aikana uusien palveluyksikön asukkaiden palvelutarpeen arviointiin, jolloin myös suun ja hampaiden tilanne kartoitetaan.

On tiedossa, että suunterveys romahtaa usein viimeisen kotona vietetyn vuoden aikana ja suun ongelmat vaikuttavat heikentävästi elämänlaatuun viimeisinä vuosina. Riittävällä suuhygienialla voidaan edistää hyvinvointia. Siksi kokeilussa keskitytään myös palveluasumisyksiköiden hoitohenkilökunnan ohjaamiseen ja tukemiseen. Tavoitteena on varmistaa, että suun hygieniaa ylläpidetään riittävällä tasolla päivittäisessä arjessa.

Suuhygienisti on yhteydessä Hilma ja Matti -kotiin sekä Kaisankotiin. Erillistä yhteydenottoa suun terveydenhuoltoon ei tarvita.

Suuhygienistin palvelu on maksutonta. Jos todetaan välttämätöntä hoidon tarvetta, on hammaslääkärin palvelu maksullista.