Murupolku

Readspeaker

Vammaispalvelujen vaativat erityispalvelut

Vammaispalvelujen vaativat erityispalvelut

Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Vammaisten vaativat erityispalvelut tarjoavat tutkimus- ja kuntoutuspalveluita kaikenikäisille kehitysvammaisille henkilöille. Vaativat erityispalvelut täydentävät sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon peruspalveluita.

Vaativissa erityispalveluissa hoidamme kehitysvammaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä. Suunnittelemme esimerkiksi moni- ja vaikeavammaisten kuntoutusta. Selvitämme myös käytös- ja mielenterveysongelmia sekä autismikirjon häiriöön tai ikääntymiseen liittyviä haasteita.

Palvelumuotojamme ovat:

  • asiakkaan omaan toimintaympäristöön tarjottavat asiantuntijapalvelut,
  • poliklinikkapalvelut,
  • tutkimus- ja kuntoutusjaksot sekä
  • tahdosta riippumaton erityishuolto.

Palvelut suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vaativissa erityispalveluissa työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosionomeja, sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja eri alojen terapeutteja.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palveluun ohjaudutaan sosiaali- tai terveyden ammattilaisen tekemällä lähetteellä tai sosiaalihuollon sähköisellä palvelupyynnöllä.

Maksaako palvelu?

Palvelu on maksuton.

Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta ja ovat asiakkaalle maksuttomia.

Vammaisten vaativat erityispalvelut - poliklinikat ja kuntoutusyksiköt

Poliklinikat ja kuntoutusyksiköt

Vammaispalvelujen poliklinikka tarjoaa moniammatillisia palveluita kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Painopistealueita ovat kuntoutuksen suunnittelu, mielenterveyteen ja arjen sujumisen haasteisiin liittyvät erityiskysymykset sekä konsultaatiot ja koulutustoiminta. Palvelut toteutuvat vastaanottokäynteinä, etävastaanottoina sekä tutkimus-, ohjaus- ja tukikäynteinä asiakkaan arjen toimintaympäristöissä. 

Lasten kuntoutusyksikössä tarjoaa vaativaa kuntoutusta alle 18-vuotiaille vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisille lapsille. Kuntoutusjakson pituus määritellään yksilöllisesti asiakkaan ja perheen tarpeiden mukaan. Kuntoutusyksikössä on 10 asiakaspaikkaa.

Nuorten kuntoutusyksikkö tarjoaa tutkimus-, arviointi- sekä kuntoutusjaksoja alle 18-vuotiaille kehitysvammaisille lapsille ja nuorille, joilla on mielenterveyden tai tunne-elämän hallinnan vaikeuksia, haastavaa käytöstä, autismikirjon pulmia tai muu neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve sekä tutkimusjaksoja lapsille, joiden tutkiminen tai lääkinnällisen kuntoutussuunnitelman tekeminen vaatii osastojakson. Kuntoutusyksikössä on 13 asiakaspaikkaa.

Autismikuntoutusyksikkö tarjoaa kuntoutus täysi-ikäisille kehitysvammaisille henkilöille, joilla on autisminkirjon häiriö, Asperger, ADHD tai muu neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve ja määräaikaista kuntoutusta täysi-ikäisille kehitysvammaisille henkilöille, joilla on käyttäytymisen säätelyn haasteita, mielenterveysongelmia tai erilaisia arjessa selviytymisen haasteita. Kuntoutusyksikössä on 20 asiakaspaikkaa.

Psykososiaalinen kuntoutusyksikkö tarjoaa määräaikaista kuntoutusta täysi-ikäisille kehitysvammaisille henkilöille, joilla on käyttäytymisen säätelyn haasteita, mielenterveysongelmia sekä erilaisia arjessa selviytymisen haasteita. Lisäksi yksikkö tarjoaa tahdosta riippumatonta hoitoa ja kuntoutusta rikoksesta tuomitsematta jätetyille ja THL:n hoitoon määräämille henkilöille tai erityishuoltolain mukaisen tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Kuntoutusyksikössä on 29 asiakaspaikkaa. 

Toiminnallinen kuntoutus tarjoaa vaativissa erityispalveluissa kuntoutuksessa oleville asiakkaille yksilöllistä, tavoitteellista päiväaikaista toimintaa heidän kuntoutussuunnitelmassaan laadittujen tavoitteiden toteutumiseksi.

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Katso toimipisteet

Vammaisten vaativien erityispalvelujen Tukikeskus, Nokia

Käyntiosoite:
Pitkäniementie 11, 33380 PITKÄNIEMI

Vammaispalvelujen Tukikeskus sijaitsee Nokialla Pitkäniemen alueella. Tukikeskuksessa toimivat seuraavat yksiköt:

• Vammaispalvelujen poliklinikka, rakennus 72, 1. ja 2. krs. Sisäänkäynti rakennuksen 72 pääovesta

• Lasten kuntoutusyksikkö, rakennus 72, 2. krs. Sisäänkäynti rakennuksen 72 pääovesta

• Nuorten kuntoutusyksikkö, rakennus 72, 1. krs. Sisäänkäynti rakennuksen 72 pääovesta

• Autismikuntoutusyksikkö, rakennus 71. Pääsisäänkäynti on rakennuksien 71 ja 72 välissä

• Psykososiaalinen kuntoutusyksikkö, rakennus 70, 1. krs. Pääsisäänkäynti on rakennuksen parkkipaikan puoleisella ovella.

Tuloksia ei löytynyt.

Tuloksia ei löytynyt.

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Soita

Autismikuntoutusyksikön puhelinasiointi. Yksikkö sijaitsee vaativien erityispalvelujen Tukikeskuksessa.

Puhelinnumerot
0504408842 Tiedustelut
0504648478 Osastonhoitaja
0503484415 Kuntoutusohjaaja, uudet lähetteet, uudet hoitojaksot

Nuorten kuntoutusyksikön puhelinasiointi. Yksikkö sijaitsee vaativien erityispalvelujen Tukikeskuksessa.

Puhelinnumerot
0504014874 Tiedustelut
0504389152 Osastonhoitaja
0504440413 Kuntoutusohjaaja, uudet lähetteet, uudet hoitojaksot

Toiminnallisen kuntoutuksen tiedustelut osastonhoitajan kautta.

Puhelinnumerot
0503130422 Osastonhoitaja

Vammaispalvelujen poliklinikalla tutkitaan ja arvioidaan asiakkaan erityisen tuen tarpeita sekä suunnitellaan kuntoutusta yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Puhelinnumerot
0505978507 Keskitetty ajanvaraus (myös ajanvarauksen peruutukset ja muutokset)
0505916546 Sairaanhoitaja (hoidolliset asiat, reseptien uusinnat)
0505215288 Sosiaalityöntekijä
0504382550 Palveluvastaava
0505374673 Ylilääkäri

Keskitetty ajanvaraus
Ma
klo klo 9.30–10.30, 13.30–14.30
Ti
klo klo 9.30–10.30, 13.30–14.30
Ke
klo klo 9.30–10.30, 13.30–14.30
To
klo klo 9.30–10.30, 13.30–14.30
Pe
klo 9.30–10.30
Sairaanhoitaja
Ma
klo klo 8.15–9.15, 12–13
Ti
klo 8.15–9.15
Ke
klo 8.15–9.15
To
klo 8.15–9.15
Pe
klo 12–13
Sosiaalityöntekijä
To
klo 11–12

Lasten kuntoutusyksikön puhelinasiointi. Yksikkö sijaitsee vaativien erityispalvelujen Tukikeskuksessa.

Puhelinnumerot
0505914556 Tiedustelut
0504389630 Osastonhoitaja
0503880902 Kuntoutusohjaaja, uudet lähetteet, uudet hoitojaksot

Psykososiaalisen kuntoutusyksikön puhelinasiointi. Yksikkö sijaitsee vaativien erityispalvelujen Tukikeskuksessa.

Puhelinnumerot
0504303155 Tiedustelut
0504388473 Osastonhoitaja
0400236315 Kuntoutusohjaaja, uudet lähetteet, uudet hoitojaksot

Tuloksia ei löytynyt.

Tuloksia ei löytynyt.

Vammaisten vaativat erityispalvelut - läheteohjeet