Murupolku

Readspeaker

Vammaispalvelujen vaativien erityispalvelujen läheteohjeet

Vammaispalvelujen vaativien erityispalvelujen läheteohjeet

Vammaispalvelujen vaativien erityispalvelujen läheteohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Vammaispalvelujen vaativat erityispalvelut tarjoavat tutkimus- ja kuntoutuspalveluita kaikenikäisille kehitysvammaisille henkilöille täydentäen terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden peruspalveluita. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta.

Vammaispalvelujen vaativissa erityispalveluissa hoidetaan kehitysvammaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä kuten

  • moni- ja vaikeavammaisten kuntoutuksen suunnittelu
  • käytös- ja mielenterveysongelmien selvittely
  • autismikirjon häiriöön liittyvät haasteet
  • ikääntymiseen liittyvät haasteet

Palvelumuotoja ovat asiantuntijapalvelut asiakkaan omaan toimintaympäristöön, poliklinikkapalvelut, tutkimus- ja kuntoutujaksot sekä tahdosta riippumaton erityishuolto. Kehitysvammaisten henkilöiden perussairauksien tutkimus, hoito ja seuranta kuuluvat perusterveydenhuoltoon. 

Vammaispalvelujen vaativien erityispalvelujen Tukikeskuksen määräaikaiseen laitoskuntoutukseen tai poliklinikalle hakeutuminen

Sosiaalihuollon ammattilaisen tekemä palvelupyyntö

Palvelupyyntö tehdään sähköisellä palvelupyyntölomakkeella. Täytä lomakkeen kaikki kohdat. Liitä palvelupyyntöön tarvittaessa liitteitä, esimerkiksi tahdosta riippumattoman erityishuollon hakemus.

Palvelupyyntö

Terveydenhuollon lähete

Sähköinen terveydenhuollon lähete toimii vammaisten vaativien erityispalvelujen osalta vain Uranus-tietojärjestelmän kautta.

Muut terveydenhuollon lähetteet tehdään:

  • palvelupyynnön kautta
  • salattuna sähköpostina osoitteeseen asiakashoito.kehitysvammahuolto@pirha.fi
  • paperisina osoitteeseen

Vammaisten vaativien erityispalvelujen Tukikeskus
Asiakasohjaustyöryhmä/Lähetteet
Pitkäniementie 11 (Talo 72)
37100 Nokia

Päätös asiakkaalle myönnetyistä vaativista erityispalveluista tehdään hyvinvointialueen vammaissosiaalityössä. Asiointi poliklinikalla tai kuntoutusyksiköissä edellyttää tarvittavan päätöksenteon varmistamista. Pirkanmaan ulkopuolisten asiakkaiden osalta tarvitaan maksusitoumus.

Läheteohjeet ja konsultaatiot - vain ammattilaisten käyttöön nosto

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Lähete- ja konsultaatio-ohjeissa mainitut puhelinnumerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.