Readspeaker

Lapsen kehityksen tuki

Lapsen kehityksen tuki

Löydät tältä sivulta kootusti tietoa psykologi- ja terapiapalveluistamme, joiden avulla tuemme lapsesi kehitystä.

Lapsen kehityksen tuki - neuvolapsykologit - nosto

Neuvolapsykologit

Neuvolapsykologit tarjoavat sinulle psykologista tukea vanhemmuuden kysymyksissä. Neuvolapsykologin puoleen voit kääntyä, kun

  • sinua huolestuttaa raskauteen tai synnytykseen liittyvät asiat
  • tuntuu vaikealta sopeutua uuteen elämäntilanteeseen tai vanhemmuuteen
  • lapsesi kehitystason arviointi ja seuranta edellyttävät psykologisia tutkimuksia.

Lapsen kehityksen tuki - terapiat - nosto

Lasten terapia- ja kuntoutuspalvelut

Tarjoamme tukea lapsen kehitykseen puhe-, fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapiassa.

Terapiapalveluihin ohjaudutaan terveydenhuollon ammattilaisen suosituksella tai lähetteellä. Suosituksen tai lähetteen voi tehdä esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri.

Lapsille suunnatut terapiapalvelut ovat maksuttomia.

Puheterapia lapsille

Puheterapiaa voidaan antaa lapsellesi, jos hänellä on äännevirhe tai kielellinen kehitys on viivästynyt. Joskus puheterapiaa tarvitaan osana lapsen suulakihalkion tai autismin hoitoa.  

Fysioterapia lapsille

Fysioterapiaa tarjotaan vauva- tai leikki-ikäisille lapsille, jolla on motorisia ongelmia, esimerkiksi viivettä tai poikkeavuutta motorisessa kehityksessä, raajojen asentovirheitä tai muita tuki- ja liikuntaelinten ongelmia. Fysioterapiapalveluja järjestävät lasten fysioterapian yksiköt ja alueelliset fysioterapiayksiköt sote-asemilla.

Toimintaterapia lapsille

Toimintaterapeutit arvioivat lapsen valmiuksia ja selviytymistä päivittäisen elämän tilanteista sekä kuntoutustarvetta. Toimintaterapia tapahtuu vastaanotolla, päiväkodissa, erityiskoululla tai lapsen kotona.

Ravitsemusterapia lapsille

Ravitsemusterapiaa tarjotaan, kun tarvitaan ravitsemusohjauksen erityisosaamista. Esimerkkejä neuvolaikäisten ravitsemusohjauksen aiheista ovat syömiseen liittyvät haasteet, ali- ja ylipaino, lihavuus ja erityisruokavaliot.

Lasten neuropsykologit - nosto

Lasten neuropsykologit

Lasten neuropsykologit vastaavat perusopetusikäisten lasten ja nuorten neuropsykologisesta kuntoutuksesta ja tutkimuksesta.

Neuropsykologisella kuntoutuksella tuetaan lapsen tai nuoren toiminta- tai oppimiskykyä sekä lievittämällä vaikeuksien taustalla olevia neurokognitiivisia häiriöitä että vahvistamalla korvaavia keinoja. Kuntoutus voidaan järjestää yksilö-, pari- tai ryhmäkuntoutuksena. Vanhempien ja koulun aikuisten ohjaus on keskeinen osa kuntoutusta.

Kuntoutukseen ohjaudutaan lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmän kautta. Työryhmä käsittelee kuntoutushakemukset moniammatillisesti ja arvioi kuntoutuksen tarpeen.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakeminen edellyttää neuropsykologista tutkimusta. Tutkimukseen ohjaudutaan toisen ammattilaisen (esimerkiksi psykologi, lääkäri) kautta.

2.0 Hiusviivaerotin


Lapsen kehityksen tuki - mielenterveyspalvelut - nosto

Etsitkö näitä?

Lasten mielenterveyspalvelut tukevat lasta ja perhettäsi mielen hyvinvointiin sekä riippuvuuksiin liittyvissä asioissa. Palveluihin ohjaudutaan lähetteellä silloin, kun muut tukitoimet tai palvelut eivät ole helpottaneet lapsen tilannetta.
 
Lasten ja nuorten poliklinikalla hoidetaan alle 16-vuotiaita tamperelaisia tai orivesiläisiä lapsia ja nuoria esimerkiksi kasvuun, kehitykseen, erilaisiin oireisiin ja sairauksiin liittyvissä ongelmissa, vaatii lääkärin lähetteen.
 

Neuropsykiatriset vaikeudet - nosto

Etsitkö nepsy-tietoa?

Nepsy-sivuille on koottu tukikeinoja, joista hyötyvät ensisijaisesti nepsy-piirteiset lapset, nuoret ja heidän perheensä, mutta niistä voi olla apua kaikille erilaisissa käyttäytymisen haasteissa.