Readspeaker

Valikkonäyttö

Neurologisen kehityksen erityisvaikeudet

Neurologisen kehityksen erityisvaikeudet

Neurologisen kehityksen erityisvaikeudet

Tutkimme ja hoidamme Taysissa lapsia ja nuoria, joilla on monimuotoinen tai jonkin kehityksen osa-alueen erityisvaikeus, laaja-alainen kehitysviive, kehitysvammaisuus tai vaikea tarkkaavuushäiriö. Teemme yhteistyötä lastenpsykiatrian ja foniatrian asiantuntijoiden kanssa.

Kehityksen erityisvaikeuksia ovat muun muassa oppimishäiriöt, motoriset koordinaatiohäiriöt, tarkkaavuushäiriö, kielen kehityksen häiriöt, autistiset piirteet ja vuorovaikutusongelmat. Ne ilmenevät yksilöllisenä oireistona, jonka taustalla on neurologinen sairaus vain erittäin harvoin.

Ongelmien vaikeusaste vaihtelee suuresti. Keskimäärin 15–20 lasta sadasta eli muutama lapsi kussakin päiväkotiryhmässä tai koululuokassa tarvitsee erityishuomiota kehityksen suhteen, ja heistä noin puolet tarvitsee suunnitelmallista ja pidempään jatkuvaa apua. Laajat erikoissairaanhoidon selvitykset ovat tarpeen 2–3 lapsen kohdalla sadasta.

Lähete Taysiin

Jos lapsella tai nuorella epäillään kehityksen poikkeavuutta, aloitetaan selvittelyt aina kotikunnan lastenneuvolassa tai kouluterveydenhoidossa.

Avainasemassa on perheen ja lastenneuvolan tai kouluterveydenhoidon yhteistyö, jota paikalliset erityispalvelut tukevat. Vaikeimmat ja monimuotoisimmat ongelmat porrastuvat erikoissairaanhoitoon eli pirkanmaalaisten osalta Taysiin

Lapsi tai nuori lähetetään tutkimuksiimme, jos

  • kehitys taantuu tai pysähtyy
  • todetaan sellaisia neurologisia oireita, joita erityisvaikeus ei selitä
  • ongelma ei ole toimenpiteistä huolimatta tasapainossa
  • tarvittavia tutkimuksia ei voi järjestää muuten
  • kuntoutuksen suunnittelu ei onnistu avohoidossa riittävästi.

Kuntoutus ja seuranta

Jatkamme Taysissa jatkoselvittelyjä lähetteen perusteella lastenneurologian, lastenpsykiatrian tai foniatrian yksiköissä sen mukaan, miten ongelmat kehityksen eri osa-alueille painottuvat.

Jos diagnoosi varmistuu, järjestämme tarpeenmukaisen kuntoutuksen ja seurannan erikoissairaanhoidossa.

Käytämme yksilöllisen tarpeen mukaan myös sosiaalityöntekijän, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, puheterapeutin, psykologin ja kuntoutusohjaajan palveluja.

Neurologisen kehityksen erityisvaikeudet - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

  • Ylilääkäri Kai Eriksson
  • Apulaisylilääkäri Outi Saarenpää-Heikkilä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Neurologisen kehityksen erityisvaikeudet - sinua saattaisivat kiinnostaa

Neurologisen kehityksen erityisvaikeudet - ammattilaiselle