Murupolku

Readspeaker

Tays Syöpäkeskuksen potilasraati

Tays Syöpäkeskuksen potilasraati

Tays Syöpäkeskuksen potilasraati

Tays Syöpäkeskuksen potilasraati (entinen potilasfoorumi) on syöpäpotilaista koostuva ryhmä. Potilasraati tarjoaa palvelujen käyttäjille mahdollisuuden ja kanavan osallistua palvelujen kehittämiseen. Potilasraadin rooli ja kannanottojen painoarvo korostuvat aiempaa vahvemmin osana Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksentekoa. Potilasraati tuo arvokasta potilasnäkökulmaa ja auttaa näin kehittämään syöpäkeskuksen palveluita ja toimintaa yhteistyöalueellamme.

Jäsenet ovat syöpäpotilaita ja heidän läheisiään

Tays Syöpäkeskuksen potilasraati on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Toimikausi on kerrallaan kolme vuotta. Näistä viimeisin käynnistyi keväällä 2023. Potilasraadin jäsenet valitaan hakumenettelyllä, jota mainostetaan laajasti eri viestintäkanavissa ennen edellisen kauden päättymistä.

Potilasraatiin voi hakea sekä syöpäpotilas, joka sairastaa tai on aiemmin sairastanut syöpää että syöpäpotilaan läheinen. Hakijalta edellytetään, että hän on ollut hoidossa joko Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, Kanta-Hämeen tai Seinäjoen keskussairaalassa. Lisäksi valintakriteerinä on, että hakijalla on mahdollisuus ja halu osallistua aktiivisesti potilasraadin toimintaan. Raatiin valitaan jäseniksi monipuolisesti eri-ikäisiä ja syöpiä sairastavia aikuispotilaita ja heidän läheisiään.

Potilasraati toimii tavoitteellisesti

Potilasraati kokoontuu Tays keskussairaalan tiloissa neljä kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuu sairaalan puolelta ammattilaisia, joilla on asemansa puolesta edellytykset edistää ehdotettuja kehittämisideoita ja puuttua todettuihin epäkohtiin.
Toimikautensa alussa raatilaiset suunnittelevat tärkeimmät tavoitteet sekä ne toimintatavat, joilla tavoitteisiin parhaiten päästään. Joka kokouksessa on alustuksia tärkeiksi katsotuista aiheista. Potilasraati valitsee kaksi edustajaansa Tays Syöpäkeskuksen ohjausryhmään. Potilasraatitoiminta järjestetään tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kanssa.

Potilasraadin kannanotoilla on ollut muun muassa vaikutusta siihen, että Tays Syöpäkeskukseen on perustettu psykososiaalisen tuen yksikkö, joka vastaa hoitosuhteessa olevien syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen tarpeeseen. Potilasraadin jäsenille avautuu mahdollisuuksia osallistua lukuisiin kehittämistyöryhmiin sairaalan sisällä. Potilasraadin jäsenet ovat olleet vahvasti mukana kehittämässä pirha.fi-sivujen syöpäpotilaille suunnattuja sisältökokonaisuuksia.

Lisätietoa antaa potilasraadin yhteyshenkilö
Marjut Nieminen
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi