Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Viranomaisselvityksenä tehtävät kehittämis- ja opinnäytetyöt

Viranomaisselvityksenä tehtävät kehittämis- ja opinnäytetyöt

Viranomaisselvityksenä tehtävät kehittämis- ja opinnäytetyöt

 • Kun opinnäytetyö vertautuu viranomaisselvitykseen, tietolupa tarvittavine liitteineen haetaan johtajaylilääkäriltä (Sairaalapalvelulinja ja Avopalvelulinja). Jos linjalla ei ole johtajaylilääkäriä (Lasten ja nuorten palvelut sekä Ikäihmisten ja vammaisten palvelut) tai kyseessä on linjat ylittävä selvitys, lupa haetaan vastaavalta johtajaylilääkäriltä.
 • Kun se vertautuu tieteelliseen tutkimukseen, tietoluvan myöntää vastaava johtajaylilääkäri (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rekisteritiedot) tai vastaava sosiaalihuollon johtaja (sosiaalihuollon rekisteritiedot). Opinnäytetyöt, joissa tietolupa on haettu Findatalta, luokitellaan aina tieteellisiksi tutkimuksiksi.

Viranomaisselvitys

Viranomaisselvityksinä voidaan pitää kehitys- ja opinnäytetöitä, jotka pyrkivät vastaamaan ainoastaan paikallisiin ongelmiin tai avoimiin kysymyksiin ja jotka eivät pyri antamaan kansallisia tai kansainvälisiä hoitosuosituksia. Tämä koskee niin ammattikorkeakoulujen kehittämis- ja opinnäytetöitä kuin kandidaatti-, maisteri- ja lisensiaattitutkintoon liittyviä opinnäytetöitä, jotka opiskelija tekee ohjaajansa avustuksella Pirkanmaan hyvinvointialueelle (Pirhalle). Tulokset voidaan julkaista tilannekuvaraporttina, mutta tuloksien tieteellinen arvo on vähäinen.

Tieteellinen tutkimus

Opinnäytetyöt, joilla tähdätään jo alusta asti löytämään ratkaisuja kansallisiin tai kansainvälisiin hoitokäytäntöihin tai tutkimusta tehdään yhteistyössä eri tutkimuslaitosten tai terveydenhuollon yksikköjen kanssa tai tuloksilla on merkittävää tieteellistä arvoa, luokitellaan tieteelliseksi tutkimukseksi. Tällöin henkilötietojen käsittely tulee tehdä Pirhan ohjeistuksen mukaisesti ja tilastolliset analyysit aina tietoturvallisessa ympäristössä. Lue kohta Rekisteritutkimukset.

Tietolupahakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmaan kirjataan opinnäytetyön tavoitteet ja pyydettävät tiedot. Kun viranomaisselvityksessä käsitellään yksilötason potilastietoja, hakemuksessa on kiinnitettävä huomiota tutkittavien tietosuojaan ja -turvaan ja huomioida muun muassa seuraavat seikat

 • odotettu tutkittavien ja kerättävien muuttujien lukumäärä (suuruusluokka riittää)
 • henkilötietojen käsittely sisältäen tietojen keräys-, analyysi- ja säilytysvaiheet
 • aineistojen hävittäminen ja muu käyttö tutkimuksen valmistuttua
 • tietojen mahdolliset pseudonymisointi- ja anonymisointimenetelmät
 • mahdolliset tulosten julkaisufoorumit.

Tietolupahakemuksen liitteeksi laitetaan

 • tutkimussuunnitelma
 • tutkimuksen tietosuojaseloste sekä
 • tutkimuksen tietosuojan vaikutusten arviointi.

Poiminnat voi tehdä Tietopalvelu. Tiedot tallennetaan P-asemalle ja analysoidaan siellä. Aineiston siirtäminen Pirhan ulkopuolelle on kiellettyä.

Ohjaajan velvollisuutena on valvoa, ettei Pirhan henkilötietoja siirry Pirhan ulkopuolelle sekä huolehtia, että aineisto siirretään syventävän työn valmistuttua Lokeroon. Aineisto tulee käsitellä O-rakennuksen tutkijantilassa tai lääketieteen opiskelijoiden työtilassa (FM1, 3. krs).

P-asema tilataan sähköpostilla

Tilauksen otsikko: Viranomaisselvityksenä tehtävä kehittämis/opinnäytetyö, kansio P-asemalle

Tilaukseen laitetaan seuraavat tiedot

 • vastuuhenkilö/ohjaaja (kansioemäntä)
 • yhteyshenkilö (varaemäntä)
 • ETL-koodi ja syventävän opinnäytetyön nimi
 • tietoluvan päättymispäivä
 • kustannuspaikka/hanke
 • henkilöt, joille tarvitaan kansioon oikeudet
 • henkilön nimi
 • Pirhan käyttäjätunnus

Tilaus lähetetään osoitteeseen kirjaamo@pirha.fi.

Syventävän opinnäytetyön valmistuttua tiedot siirretään säilytykseen Lokeroon, jonne tilataan tutkimukselle kansio. Kansio Lokeroon tilataan sähköisellä lomakkeella Pirhan intranetissä. Syventävän työn aineistoa säilytetään kaksi vuotta tietoluvan päättymisen jälkeen.

Rekisterin käyttäjä voi tallentaa aineiston Lokero-rekisteriin itse tai tilata siirron Pirhan intranetistä löytyvällä sähköisellä lomakkeella.