logo

Ensimmäinen kuulemiskierros

Ensimmäinen kuulemiskierros

Ensimmäinen kuulemiskierros

Aluehallitus on 21.8.2023 kokouksessaan lähettänyt selvitykset laajalle kuulemiskierrokselle asukastilaisuuksiin, YT-elimelle, vaikuttamistoimielimille, valiokunnille ja aluehallituksen jaostoille. Kuulemiskierroksen lausunnot ja kommentit käsiteltiin aluehallituksessa 11.9.2023.

Tälle sivulle on koottu ensimmäisellä kuulemiskierroksella valmistunut materiaali ajantasaisesti. Aluehallituksen kuulemiskierrokselle lähettämä materiaali on kokonaisuudessaan aluehallituksen päätösten yhteydessä ja kuulemiskierroksella annettavat kommentit ja lausunnot löytyvät kunkin toimielimen pöytäkirjoista. Alla kootusti linkit päätöksiin ja materiaaleihin.

1. kuulemiskierroksen kommenteille lähetetty materiaali:

Vastaanottopalveluiden sekä työikäisten sosiaalipalveluiden palveluverkkoselvitys

Vuodeosastojen paikkatarvelaskennan selvitys

Toimielinkäsittelyt

Vastaanottopalveluiden sekä työikäisten sosiaalipalveluiden palveluverkkoselvitys

Vuodeosastojen paikkatarvelaskennan selvitys