Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijatoiminta

Tule kokemusasiantuntijaksi

Jos sinulla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi sairaudesta, kuntoutumisesta tai läheisenä olemisesta, voit toimia kokemusasiantuntijana. Kokemusasiantuntijana voit jakaa omia kokemuksiasi ja auttaa lisäämään ymmärrystä asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

Kokemusasiantuntijana tai -toimijana sinulla on erilaisia tehtäviä. Voit tukea asiakkaita ja heidän läheisiään selviytymään uusista tilanteista tai haasteista. Voit myös auttaa ihmisiä saamaan tarvitsemia palveluita. Teet yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa ja osallistut erilaisiin kehittämistehtäviin, sekä yhdessä ammattilaisten kanssa ohjaatte asiakasryhmiä.

Meillä on myös OLKA-toimintaa, joka on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalaympäristössä. OLKA-toiminnan järjestökoordinaattori toimii yhteyshenkilönä kokemustoimijoiden ja sairaalapalveluiden välillä. Lisäksi meillä on palkattuja kokemusasiantuntijoita esimerkiksi psykiatrian alalla. Kokemustoiminnan lisäksi meillä on vapaaehtoista vertaistoimintaa, jossa saman kokeneet ihmiset tarjoavat tukea yksilötasolla.

Kun henkilö toimii kokemusasiantuntijana tai -toimijana, teemme hänen kanssaan salassapito- ja toimeksiantosopimukset. Toimeksiantosopimuksessa määrittelemme tarkemmin, mitä tehtäviä toimeksianto pitää sisällään. Palkkiot määräytyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtajan päätöksen mukaisesti. Kokemusasiantuntijat ja -toimijat ovat vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen piirissä.

Lisätietoja: asiakaskokemusjaosallistuminen@pirha.fi

Tule kokemusasiantuntijaksi - sinua saattaisivat kiinnostaa