Murupolku

Readspeaker

Kiireettömät psykiatrin konsultaatiot ja lähetteet

Kiireettömät psykiatrin konsultaatiot ja lähetteet

Kiireettömät psykiatrin konsultaatiot ja lähetteet

Ohje ja muistilista lääkärille

Yhtenäiset konsultaatio- ja läheteohjeet on sovittu osana Pirhan psykiatrian ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvitystä 8/23. Ohje toimii tukilistana konsultaatiota / lähetettä tekevälle lääkärille. Kiireellisissä tai päivystyksellisissä tilanteissa lähete tehdään siinä hetkessä oleellisilla tiedoilla.

Konsultoi ensin! - Tee tarvittaessa lähete

Käy läpi alla oleva tarkistuslista ja tarvittaessa täydennä tutkimuksia ja esitietoja ennen konsultaatiota. Pyydä tarvittaessa sairaanhoitajaa tai psykologia keräämään lisää tietoa ja haastattelemaan potilas soveltuvilta osin.

Konsultoi psykiatria Psykiatrin etäkonsultaatio:
Tarvitaanko lähete vai jatketaanko avopalveluissa konsultaation jälkeen?

Konsultaatiossa ja lähetteessä tarvittavat tiedot

 1. Kysymys ja ongelman määrittely
  • Mihin haluat vastauksen? Miksi tarvitaan erikoissairaanhoidon arviota/hoitoa?
 2. Oirekuvaus/toimintakyky
  • Miten ajankohtaiset oireet vaikuttavat arjen sujumiseen? Mitkä ovat lääkärin ja/tai muun ammattilaisen havainnot oireista ja toimintakyvystä?
 3. Psykiatrinen status
  • Arvioi ja kuvaa konkreettisesti potilaan status huomioiden erityisesti mahdollinen psykoottisuus, maanisuus ja itsetuhoisuus.
 4. Viimeaikaiset käytettyjen mittareiden tulokset (esim. BDI, AUDIT, PHQ, MMSE, Terapianavigaattorin mittarit)
 5. Päihdeanamneesi
  • Kuvaa ajankohtaisesti käytössä olevat päihteet: mitä päihteitä, miten usein, käyttömäärät. Otettujen laboratoriokokeiden ja/tai päihdeseulojen tulokset.
 6. Käytössä oleva lääkitys kokonaisuudessaan
 7. Kuvaa lyhyesti aiempi psykiatrinen sairastaminen ja hoito (avohoito/sairaala)
 8. Miten nykyistä oireistoa on jo hoidettu?
  • Psykososiaaliset hoidot
  • Kokeiltu lääkehoito
  • Onko käytettävissä hoitosuunnitelma?
 9. Onko somaattinen erotusdiagnostiikka tehty? Onko huomioitavia somaattisia sairauksia?
 10. Onko potilaalla alaikäisiä lapsia (syntymävuodet)? Onko lastensuojeluilmoitus tehty tai olisiko se tarpeen?
 11. Keneltä potilas voi nykytilanteessa saada tukea?
  • Millainen läheisverkosto on? Onko sosiaalipalveluiden asiakkuus?
 12. Vaatiiko taloudellinen/kuntoutustilanne erikoissairaanhoidon huomiota?
  • Sairausloma/kuntoutustuki/muu
  • Mistä alkaen/mihin saakka voimassa?

Läheteohjeet ja konsultaatiot - vain ammattilaisten käyttöön nosto

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Lähete- ja konsultaatio-ohjeissa mainitut puhelinnumerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.