Murupolku

Readspeaker

Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -hanke - otsikko

Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -hanke

Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -tutkimushanke 2024–2025

Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -tutkimushanketta toteuttaa ajalla 1.1.2024 - 31.12.2025 Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueista muodostuva Sisä-Suomen yhteistyöalue, ja sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos Oy ja SONet BOTNIA. Tutkimushankkeen hallinnoijana toimii Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hankkeessa kartoitetaan ja luodaan edellytyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteiselle vaikuttavuusarvioinnille ja vaikuttavuuden tietojohtamiselle Sisä-Suomen yhteistyöalueella. 

Hankkeen tavoitteet

Tutkimushanke koostuu kahdesta osasta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue tutkii systeemitasoisen vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla. Tavoitteina on luoda geneerinen sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuuden arviointimalli, arvioida vaikuttavuutta käytännön esimerkkien kautta ja tuottaa uutta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä systeemitason vaikuttavuuden näkökulmasta. Arvioinnin kohteena on erityisesti ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, painopisteenä palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden välinen tasapaino.

Sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos ja SONet BOTNIA tutkivat sosiaalihuollon peruspalveluihin kohdentuvassa Sulava-hankkeessa sosiaalityön laatua ja vaikuttavuutta työikäisten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palveluissa. Lisäksi Sulava-hanke toimii sosiaalityöntekijöille suunnatun tutkimuspainotteisen uramallin kokeilu- ja kehittämisalustana Sisä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueilla. Tavoitteina on rakentaa tietopohjaa sosiaalityön laatua ja vaikuttavuutta edistävistä ja jarruttavista tekijöistä sosiaalihuollon peruspalveluissa ja tuottaa uutta tietoa sosiaalityöntekijöiden vaikuttavuusosaamisen mallintamisesta osana asiakastyötään ja hyvinvointialueiden TKIO- toteuttamisrakenteita.

Hankkeen tulokset

Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen YTA:lla -tutkimushanke | Innokylä

Systeemitasoinen vaikuttavuuden arviointi hyvinvointialueella | Innokylä

SULAVA-hanke Innokylässä | Innokylä

Hankkeen yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Eeva Halme, eeva.halme@pirha.fi, puhelin 044 422 2246

Hankesihteeri Jussi Seppälä, jussi.seppala@pirha.fi, puhelin 044 473 9783

Vaikuttavuusylilääkäri Suvi Liimatainen, suvi.liimatainen@pirha.fi, puhelin 040 058 1871

Tieto- ja vaikuttavuusjohtaja Katja Antikainen, katja.antikainen@omahame.fi, puhelin 040 127 4190

Sulava-hankkeen tutkimuspäällikkö Anne Puuronen, anne.puuronen@pikassos.fi, puhelin 044 242 5643

Rahoittaja

Euroopan unioni – NextGenerationEU

Europaan unonin lippu ja teksti Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU