Readspeaker

Päihdevieroitus

Päihdevieroitus

Päihdevieroitus

Vieroitushoidon (katkaisuhoidon) avulla pyritään katkaisemaan päihteidenkäytön kierre turvallisesti. Hoito voidaan järjestää avohoitona ja ympärivuorokautisen hoidon jaksoina. 

Hoidon tavoitteena on

  • lievittää päihteiden käytön lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita
  • huolehtia perustarpeistasi ja
  • luoda edellytyksiä pitkäjänteiselle hoidolle ja kuntoutumiselle.

Vieroitusoireiden hoidossa käytetään yksilöllisesti suunniteltua lääkehoitoa. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi tilanteesi perusteella sopivan vieroitushoitomuodon.

Alkoholivieroitus kestää tavallisimmin 3- 5 päivää ja huumeista tai sekakäytöstä vieroittuminen yleensä pidempään.

Avovieroituksesta vastaa sairaanhoitaja lääkärin hoito-ohjeiden mukaisesti, ja se toteutetaan sosiaali- ja terveysasemilla.

Huume- ja sekakäytön vieroitushoitoa suunnitellaan yhdessä asuinkuntasi yhteistyötahojen kanssa. Usein saatetaan tarvita laitosmuotoista vieroitusta.

Vieroitushoidon jälkeinen hoito ja kuntoutus mietitään tarvittaessa yksilöllisesti ja yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa.

Päihdevieroituksen eri palvelut

Vieroitus ja kuntoutus

Jos toivot saavasi apua alkoholinkäytön tai huumeidenkäytön lopettamiseen, ota yhteyttä omalle sosiaali- ja terveysasemallesi hoidontarpeen arvioon.

Päihdekuntoutus voi auttaa sinua eteenpäin silloin, kun raittiutesi on jo päässyt hyvään alkuun ja sinulla on hoitosuhde mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Päihdekuntoutusarvio tehdään yhdessä mielenterveys- ja päihdehoidon ammattilaisen kanssa.

Sinus saattaisi kiinnostaa - päihdevieroitus - selviämishoito - linkki