Readspeaker

Jaostot ja valiokunnat

Jaostot ja valiokunnat

Jaostot ja valiokunnat

Pirkanmaan hyvinvointialueella on neljä aluehallituksen alaista jaostoa ja neljä valiokuntaa.

Aluehallituksen asioita valmistellaan jaostoissa. Aluehallituksen alaiset jaostot ovat:

 • Asiakkuus- ja laatujaosto
 • Henkilöstöjaosto
 • Konserni- ja toimitilajaosto
 • Yksilöasioiden jaosto

Aluevaltuuston valiokunnat ovat osa hyvinvointialueen päätöksenteon poliittista valmistelua. Valiokunnat käsittelevät aluevaltuuston päätöksentekoon tulevia laajakantoisia, strategisia ja poliittista harkintaa edellyttäviä asioita. Valiokunnan jäsenistä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) on valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valiokunnat ovat:

 • Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta
 • Monipalveluvaliokunta
 • Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta
 • Vähän palveluita käyttävien valiokunta

2.0 Hiusviivaerotin


Asiakkuus- ja laatujaosto

Asiakkuus- ja laatujaosto

Asiakkuus- ja laatujaosto muun muassa arvioi asiakaskokemustavoitteen toteutumista ja asettaa laatutavoitteet omalle tuotannolle ja ostopalveluille.

Jaosto toimii tartuntatautilain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä.

Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on 

 1. Valmistella osaltaan asiakaskokemustavoitteen ja arvioida sen toteutumista
 2. Valmistella aluehallitukselle asiakaskokemus- ja osallisuuden -ohjelman ja arvioida sen toteutumista
 3. Asettaa laatutavoitteet omalle tuotannolle ja ostopalveluille 
 4. Seurata ja arvioida järjestämisvastuun ja palvelujen tasapuolisen saatavuuden toteutumista raportoinnin pohjalta ja arvioida palvelujen laatua yhdessä palvelutuotannon kanssa
 5. Arvioida ja käsitellä asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman toteutuma 
 6. Käsitellä vuosittain potilas- ja sosiaaliasiavastaavien selvitykset
 7. Käsitellä ja seurata asiakastyytyväisyyttä seurantaan perustuvien tietojen pohjalta
 8. Päättää järjestöavustusten myöntämisestä 

 • ma 19.6. klo 9.00
 • ma 14.8. klo 9.00
 • ma 4.9. klo 9.00
 • ma 2.10. klo 9.00
 • ma 13.11. klo 9.00 
 • ma 18.12. klo 9.00

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Kontula Anna (VAS), varajäsen Minkkinen Minna
Varapuheenjohtaja Holma Hanna (KESK), varajäsen Arvela Ari

Jäsenet

Ahonen Reeta (KOK), varajäsen Ahonen Rimma
Dündar-Järvinen Aila (SDP), varajäsen Majava Paula
Haveri Arto (KOK), varajäsen Alkkiomäki Jari
Jussila Perttu (VIHR), varajäsen Savolainen Jussi
Kumlander Joni (SDP), varajäsen
Löfberg Henrik (KOK), varajäsen Lindholm Henri
Litmanen Merja (SDP), varajäsen Virolainen Paula
Viitasalo Pasi (KOK), varajäsen Hemminki Tuomo
Wesin Lisa (PS), varajäsen Alakoski Heidi

Sihteeristö

Hallintoassistentti Emilia Tomminen, etunimi.sukunimi@pirha.fi
Hallintolakimies Vilma Kiilunen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto muun muassa seuraa ja edistää hyvinvointialueen hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja valmistelee aluehallitukselle henkilöstöohjelman.

Henkilöstöjaoston tehtävänä on 

 1. Seurata ja edistää hyvinvointialueen hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja valmistella aluehallitukselle henkilöstöohjelma
 2. Päättää muista kuin aluehallituksen hyväksymistä henkilöstöä koskevista ohjelmista, jotka pohjautuvat henkilöstöohjelmaan
 3. Päättää yhteistoiminnan ja työsuojelutoiminnan periaatteista
 4. Päättää työterveydenhuollon tavoitteista
 5. Päättää työhyvinvointiohjelman hyväksymisestä ja seurata sen toteutumista
 6. Päättää palkkausjärjestelmää koskevat periaatteet
 7. Päättää palkitsemista koskevat periaatteet
 8. Päättää rekrytoinnin periaatteet
 9. Päättää henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistä koskevat periaatteet
 10. Seurata osaltaan henkilöstömitoituksen toteutumista

 • ke 6.9. klo 15.00
 • ke 11.10. klo 15.00
 • ke 8.11. klo 15.00
 • ke 20.12. klo 15.00

2024

 • ke 7.2. klo 15.00
 • ke 13.3. klo 15.00
 • ke 17.4. klo 15.00
 • ke 15.5. klo 15.00
 • ke 5.6. klo 15.00
 • ke 4.9. klo 15.00
 • ke 2.10. klo 15.00
 • ke 20.11. klo 15.00
 • ke 11.12. klo 15.00

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Kampman Ulla (SDP), varajäsen Wigelius Ari 
Varapuheenjohtaja Taina Anneli (KOK), varajäsen Saarinen Carita

Jäsenet

Hamari Lotta (SDP), varajäsen Lindberg Niina
Ivanoff Antti (KOK), varajäsen Kuortti Jussi 
Kaleva Keijo (SDP), varajäsen Heino Marjukka
Kymäläinen Sami (PS), varajäsen Hinkka Petteri 
Melkko Niina (VIHR), varajäsen Roihuvuo Johanna
Myllymäki Klaus (KESK), varajäsen Kärkelä Pilvi 
Nyman Anne (VAS), varajäsen Villberg Timo
Rytky Heidi (KOK), varajäsen Huhtala Pasi 
Tuomisto Timo (KOK), varajäsen Pelttari Päivi 

Sihteeristö

Hallintoassistentti Emilia Tomminen, etunimi.sukunimi@pirha.fi
Hallintolakimies Vilma Kiilunen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Konserni- ja toimitilajaosto

Konserni- ja toimitilajaosto

Konserni- ja toimitilajaosto muun muassa valmistelee osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. 

Konserni- ja toimitilajaoston tehtävinä on muun muassa

 • Valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta 
 • Vastata osaltaan omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhteisöjen osalta 
 • Valmistella tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
 • Päättää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen 
 • Päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista

 • ti 8.8. klo 17
 • ti 5.9. klo 17
 • ti 3.10. klo 17.00
 • ti 7.11. klo 17
 • ti 12.12. klo 17

2024

 • ti 16.1. klo 16.00
 • ti 13.2. klo 16.00
 • ti 12.3. klo 16.00
 • ti 16.4. klo 16.00
 • ti 28.5. klo 16.00
 • ti 13.8. klo 16.00
 • ti 10.9. klo 16.00
 • ti 8.10. klo 16.00
 • ti 26.11. klo 16.00

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Ojares Juho (KOK), varajäsen Timo Mäkelä
Varapuheenjohtaja Aleksovski Atanas (SDP), varajäsen Risto Ilomäki

Jäsenet

Jori-Pekka Träskbäck (KOK) Teemu Aaltonen
Katri Virkkunen (KOK), varajäsen Katja Karintaus
Saana Vahvelainen (KOK), varajäsen Birgitta Niskanen
Marika Ala-Herttuala (SDP), varajäsen Inka Loppi
Tuula Petäkoski-Hult (SDP), varajäsen Jari Kaihlamäki
Veikko Vallin (PS), varajäsen Tuomas Jukkola
Sinikka Torkkola (VAS), varajäsen Milka Hanhela
Matti Helimo (VIHR), varajäsen Olga Haapa-aho
Reijo Koskela (KESK), varajäsen Janne Riitakorpi

Sihteeristö

Hallintoassistentti Katri Lielahti, etunimi.sukunimi@pirha.fi
Hallintopalvelujohtaja Miia Luukko, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Yksilöasioiden jaosto

Yksilöasioiden jaosto

Yksilöasioiden jaosto ratkaisee sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön mukaisista päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksilökohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Yksilöasioiden jaoston tehtävänä on ratkaista sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön mukaisista päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksilökohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jos päätösvalta ei kuulu toiselle viranomaiselle tai viranhaltijalle.

 • ke 16.8. klo 14
 • ke 6.9. klo 14
 • ke 27.9. klo 14
 • ke 18.10. klo 14
 • ke 15.11. klo 14
 • ke 13.12. klo 14

2024

 • 17.1. klo 14
 • 7.2. klo 14
 • 6.3. klo 14
 • 27.3. klo 14
 • 17.4. klo 14
 • 8.5. klo 14
 • 29.5. klo 14
 • 19.6. klo 14
 • 7.8. klo 14
 • 28.8. klo 14
 • 18.9. klo 14
 • 9.10. klo 14
 • 30.10. klo 14
 • 20.11. klo 14
 • 11.12. klo 14

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Mankkinen Leena (SDP), varajäsen Ilovuori Sari (SDP)
Varapuheenjohtaja Ojares Juho (KOK), varajäsen Kuortti Jussi (KOK)

Jäsenet

Virkkunen Katri (KOK), varajäsen Sipilä Satu (KD)
Turkia Pasi (SDP), varajäsen Hykkö Harri (SDP)
Moisander Antti (PS), varajäsen Nikupaavo Maria (PS)
Mäkinen Eleanora (VAS), varajäsen Moisio Erkki (VAS)
Moilanen Anna (VIHR), varajäsen Hassi Sari (KESK)

Sihteeristö

Hallintoassistentti Pia Lepistö, etunimi.sukunimi@pirha.fi
Hallintolakimies Vilma Kiilunen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta

Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta

Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta tarkastelee hyvinvointialuetta laajan turvallisuuskäsityksen ja toimijoiden yhteistoimintamallin näkökulmasta.

Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta tarkastelee hyvinvointialuetta laajan turvallisuuskäsityksen ja toimijoiden yhteistoimintamallin näkökulmasta. Teemat sisältävät asukkaan turvallisuuden tunteen, ennalta ehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön, laadukkaan palvelutuotannon sekä turvallisuussuunnittelun ja varautumis- ja valmiustyön. 

 • 19.1. klo 17
 • 23.2. klo 17
 • 23.3. klo 17
 • 27.4. klo 17
 • 1.6. klo 17
 • 24.8. klo 17
 • 21.9. klo 17
 • 26.10. klo 17
 • 14.11. klo 17
 • 14.12. klo 17

2024

 • ti 30.01. klo 16.30
 • ti 05.03. klo 16.30
 • to 04.04. klo 16.30
 • to 02.05. klo 16.30
 • ke 29.5. klo 16.30
 • ke 28.08. klo 16.30
 • ti 24.09. klo 16.30
 • to 24.10. klo 16.30
 • to 21.11. klo 16.30
 • to 12.12. klo 16.30

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Roope Lehto
1. Varapuheenjohtaja Jocka Träskbäck
2. Varapuheenjohtaja Linda Lähdenniemi

Jäsenet

Jocka Träskbäck, varajäsen Matti Joki
Mira Anttila, varajäsen Janita Puomila
Anne-Mari Jussila, varajäsen Kati Tähtinen
Johanna Peltonen, varajäsen Virva Läärä
Iikka Jäntti, varajäsen Erja Pentti
Marko Kivi, varajäsen Jukka Alamäki
Roope Lehto, varajäsen Mahmoud Machaal
Kirsi Kaivonen, varajäsen Aino Rantamäki
Carita Ojala, varajäsen Aarre Nord
Esa Järvenpää, varajäsen Janne Saari
Hanna-Maria Grann, varajäsen Eeva Viljanen
Veijo Niemi, varajäsen Timo Hallia
Arto Grönroos, varajäsen Janne Mäkinen
Mikko Aaltonen, varajäsen Teija Hautanen
Mirka Löf, varajäsen Anneli Lehtonen
Satu Hintikka, varajäsen Marcel Mathier
Iina Hänninen, varajäsen Stiina Lahikainen
Linda Lähdeniemi, varajäsen Terhi Ala-Keturi
Ville Tirkkonen, varajäsen Marko Olander
Nina Alanen, varajäsen Jaakko Ikonen
Karoliina Kähönen, varajäsen Jessika Villgren

Sihteeristö

Hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu, etunimi.sukunimi@pirha.fi 
Valiokuntakoordinaattori Nella Lehtinen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Monipalveluvaliokunta

Monipalveluvaliokunta

Monipalveluvaliokunta tarkastelee hyvinvointialuetta ensisijaisesti paljon palveluita tarvitsevan sekä käyttävän asiakkaan näkökulmasta.

Monipalveluvaliokunta tarkastelee hyvinvointialuetta ensisijaisesti paljon palveluita tarvitsevan sekä käyttävän asiakkaan näkökulmasta. Valiokunnan keskeisenä tehtävänä on tunnistaa useita palveluita tarvitsevat asiakkaat ja sen myötä laaja-alaiset palvelutarpeet ja niiden yhteensovittamisen perusteet. Valiokunnan tehtävänä on tunnistaa ja edistää palvelujen ja palveluketjujen jatkuvuutta sekä sujuvaa integraatiota asukkaiden terveydeksi ja hyvinvoinniksi.

 • 24.1. klo 16
 • 22.2. klo 16
 • 21.3. klo 16
 • 19.4. klo 16
 • 16.5. klo 16
 • 14.6. klo 16
 • 22.8. klo 16
 • 20.9. klo 16
 • 17.10. klo 16
 • 15.11. klo 16
 • 12.12. klo 16

2024

 • ke 24.1. klo 16
 • ti 20.2. klo 16
 • ke 20.3. klo 16
 • ti 23.4. klo 16
 • ke 29.5. klo 16
 • ke 21.8. klo 16
 • ti 17.9. klo 16
 • ke 16.10. klo 16
 • ti 12.11. klo 16
 • ke 11.12. klo 16

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Markku Virkamäki
1. Varapuheenjohtaja Mauri Jussila
2. Varapuheenjohtaja Kukka Kunnari

Jäsenet

Mauri Jussila, varajäsen Olli-Pekka Mehtonen
Karita Jäppinen, varajäsen Ulla Konkarikoski
Manta Tolvanen, varajäsen Sirkka Madekivi
Anitta Korpio, varajäsen Taru Kaaja
Matti Höyssä, varajäsen Mikael Rinnetmäki
Jari Haapaniemi, varajäsen Pauliina Suvanto
Markku Virkamäki, varajäsen Hannu Järvinen
Tarja Jokinen, varajäsen Lotta Reito
Anne Liimola, varajäsen Inna Rokosa
Jenni Jokinen, varajäsen Kristiina Kantola
Maarit Lepistö, varajäsen Pasi Turkia
Janne Ojala, varajäsen Anne Rikassaari
Janne Prihti, varajäsen Johanna Kuisla
Kukka Kunnari, varajäsen Minna Malkamäki
Mervi Veijola, varajäsen Eleanora Mäkinen
Anna Moilanen, varajäsen Minna Törnävä
Henri Backman, varajäsen Tiina Wesslin
Minna Sarvijärvi, varajäsen Reijo Laitinen
Arto Lampinen, varajäsen Sari Hassi
Sirpa Pursiainen, varajäsen Aila Laaksonen
Jorma Jussila, varajäsen Marika Ranto

Sihteeristö

Valiokuntakoordinaattori Nella Lehtinen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 
Hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta arvioi hyvinvointialueen nykytilaa ja tulevaisuuden kehitystä.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta arvioi hyvinvointialueen nykytilaa ja tulevaisuuden kehitystä. Valiokunta tuottaa hyvinvointialueen päätöksenteon tueksi tarvittavia kartoituksia, näkemyksiä ja visioita tulevaisuuden palveluista, palvelurakenteesta, palveluiden tuottamisesta ja näihin liittyvästä yhteistyöstä. Valiokunta myös avustaa päätöksentekoelimiä hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian toimeenpanon tulosten arvioinnissa.

 • 25.1. klo 18
 • 16.2. klo 18
 • 16.3. klo 18
 • 26.4. klo 18
 • 25.5. klo 18
 • 15.6. klo 18
 • 31.8. klo 18
 • 28.9. klo 18
 • 25.10. klo 18
 • 14.11. klo 16  
 • 14.12. klo 16  

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Ida Leino
1. Varapuheenjohtaja Taru Tolvanen
2. Varapuheenjohtaja Mauri Heiska

Jäsenet

Ida Leino, varajäsen Minna Okker
Sebastian Lohja, varajäsen Reijo Kaakkolammi
Piila Paalanen, varajäsen Kirsi Parhankangas
Heikki Lyytinen, varajäsen Timo Döbert
Petri Rajala, varajäsen Arttu Vuori
Riina Aspila, varajäsen Soili Uotila-Välimäki
Taru Tolvanen, varajäsen Mikko Lehtonen
Kirsi Vaittinen, varajäsen Jaana Männikkö
Riitta Ollila, varajäsen Tuula Vallius
Jani Kivelä, varajäsen Jonne Nurmi
Ilkka Hjerppe, varajäsen Jaana Vastamäki
Mauri Heiska, varajäsen Maria Asunta
Matti Heinämäki, varajäsen Auri Saarelainen
Leena Saarela, varajäsen Milka Hanhela
Satu Kosola, varajäsen Katja Kotalampi
Julia Sangervo, varajäsen Eveliina Asikainen
Juhana Suoniemi, varajäsen Jussi Savolainen
Petra Schulze Steinen, varajäsen Harri Penttilä
Jouni Neste, varajäsen Henna Palin
Riitta Kuismanen, varajäsen Heidi Auvinen
Maija-Sofia Ulmanen, varajäsen Kimmo Holma

Sihteeristö

Hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu, etunimi.sukunimi@pirha.fi 
Valiokuntakoordinaattori Nella Lehtinen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Vähän palveluita käyttävien valiokunta

Vähän palveluita käyttävien valiokunta

Vähän palveluita käyttävien valiokunta tarkastelee hyvinvointialuetta ensisijaisesti niiden asiakkaiden näkökulmasta, jotka eivät tarvitse monialaisia tai jatkuvia palveluita.

Vähän palveluita käyttävien valiokunta tarkastelee hyvinvointialuetta ensisijaisesti niiden asiakkaiden näkökulmasta, jotka eivät tarvitse monialaisia tai jatkuvia palveluita. Valiokunta edistää sujuvia, asiakaslähtöisiä ja digitaalisia palveluita.

 • 18.1. klo 17
 • 21.2. klo 17
 • 22.3. klo 17
 • 25.4. klo 17
 • 24.5. klo 17
 • 23.8. klo 17
 • 20.9. klo 17
 • 24.10. klo 17
 • 15.11. klo 17
 • 13.12. klo 17

2024

 • ke 31.1. klo 16
 • to 7.3. klo 16
 • ke 3.4. klo 16
 • ti 7.5. klo 16
 • to 6.6. klo 16
 • ti 27.8. klo 16
 • to 26.9. klo 16
 • ke 23.10. klo 16
 • to 14.11. klo 16
 • ke 4.12. klo 16

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Kaija Holli
1. Varapuheenjohtaja Tarja Kallio
2. Varapuheenjohtaja Perttu Jussila

Jäsenet

Kaija Holli, varajäsen Anne Sällylä
Satu Friman-Mahkonen, varajäsen Johanna Ahvenvaara
Pertti Salminen, varajäsen Tapani Tienari
Sirja Kaartinen, varajäsen Taru Kaaja
Arttu Rintanen, varajäsen Matti Ollila
Jaakko Leinonen, varajäsen Peter Perttula
Tarja Kallio, varajäsen Anja Suento
Pirkko Ranki, varajäsen Paula Rinki
Reetta Holopainen, varajäsen Marja Wakkala
Jussi-Pekka Ahonen, varajäsen Jyri Keränen
Aino Nokelainen, varajäsen Kati Hattunen
Auri Saarelainen, varajäsen Jani Saikkonen
Tero Ahlqvist, varajäsen Sari Henriksson
Toni Ilmaniemi, varajäsen Pentti Paananen
Miila Halonsaari, varajäsen Hannu Tiainen
Perttu Jussila, varajäsen Tytti Artkoski
Ella Näsi, varajäsen Anita Huhtala
Heidi Tanhua, varajäsen Mari Markkanen
Matti Äijö, varajäsen Erkki Lehtomäki
Piia Nurmela, varajäsen Sirpa Ilkka-Ahola
Pirjo Raunio, varajäsen Marjut Hovi

Sihteeristö

Valiokuntakoordinaattori Nella Lehtinen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 
Hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu, etunimi.sukunimi@pirha.fi