Murupolku

Readspeaker

Sosiaalihuollon maksut

Sosiaalihuollon maksut

Sosiaalihuollon maksut

Lapsiperheiden kotipalvelu

Tilapäinen kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, erikseen sovittuna ajankohtana annettua palvelua. 

 • Asiakasmaksu 6,60 €/tunti

Minimilaskutusaika on kaksi tuntia, jonka jälkeen laskutetaan seuraavalta alkavalta puolelta tunnilta 30 minuutin tarkkuudella. Enimmäismaksu on 30 €/käynti.

Säännöllinen kotipalvelu

Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat palvelutuntien määrä, perheen koko ja bruttotulot. Kuukausituloina huomioidaan tulorajan yli menevä bruttotulo. Jos perheen tulot jäävät alle tulorajan, ei kotipalvelusta peritä maksua. Säännöllisellä lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan vähintään kerran viikossa annettua palvelua, jonka arvioidaan kestävän tai se on kestänyt kaksi kuukautta.

Tulorajat ovat perheen koon mukaan seuraavat:

 • kaksi henkeä: 1 205 euroa/kk
 • kolme henkeä 1 891 euroa/kk
 • neljä henkeä 2 338 euroa/kk
 • viisi henkeä: 2 830 euroa/kk
 • kuusi henkeä tai enemmän: 3 251 euroa/kk
Maksuprosentit perhekoon mukaan tulorajan yli menevistä bruttotuloista:
Palvelua per kuukausi 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä 6 hlöä tai enemmän
8 tuntia 9 % 7 % 7 % 7 % 7 %
9 tuntia 10 % 8 % 8 % 8 % 7 %
10 tuntia 11 % 8 % 8 % 8 % 7 %
11 tuntia 11 % 9 % 9 % 9 % 7 %
12 tuntia 12 % 9 % 9 % 9 % 7 %
13 tuntia 13 % 10 % 10 % 9 % 7 %
14 tuntia 14 % 10 % 10 % 9 % 7 %
15 tuntia 14 % 11 % 11 % 9 % 7 %
16 tuntia 15 % 11 % 11 % 9 % 7 %
17 tuntia 16 % 12 % 11 % 9 % 7 %
18 tuntia 16 % 12 % 11 % 9 % 7 %
19 tuntia 17 % 13 % 11 % 9 % 7 %
20 tuntia 17 % 13 % 11 % 9 % 7 %
21 tuntia 18 % 14 % 11 % 9 % 7 %
22 tuntia 18 % 14 % 11 % 9 % 7 %
23 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
24 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
25 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
26 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
27 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
28 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
29 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
30 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
31 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
32 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
33 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
34 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
35 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
36 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
37 tuntia 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %
38 tuntia tai enemmän 19 % 14 % 11 % 9 % 7 %

Jos perheeseen kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, tulorajaa korotetaan 389 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.

Lapsiperheiden säännöllisestä kotipalvelusta ei peritä maksua

 • jos palvelu kuuluu lapsiperheiden sosiaalityön, lastensuojelun tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja/tai palvelusuunnitelman mukaisiin palveluihin
 • jos perhe saa toimeentulotukea.

Lastensuojelu

Lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto on maksutonta lukuun ottamatta laitoshuoltoa. Sen sijaan maksua voidaan periä lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista. Maksussa huomioidaan asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat.

Lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu enintään 2 048,60 euroa.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuen lakisääteistä vapaasta perittävä maksu: 12,80 euroa per vuorokausi

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sosiaalipalvelujen ateriamaksut

Asumispalvelujen ateriapalvelu: ateriapaketti 14,40 euroa per vuorokausi

Yksittäiset ateriat:

 • aamupala 1,35 €/kpl
 • lounas 5,25 €/kpl
 • päiväkahvi 1,35 €/kpl
 • päivällinen 5,15 €/kpl
 • iltapala 1,35 €/kpl

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Matkoista peritään asiakasmaksu vammaispalvelujen kuljetusmaksun mukaisesti:

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu ja sen hinnat