Murupolku

Readspeaker

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Ylöjärven sairaalaosasto, Kuntoutus- ja muistikeskus

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Sairaalaosastolla toteutetaan moniammatillista kuntoutusta. Potilaat tulevat jatkohoitoon kotiutuskoordinaattorin kautta erikoissairaanhoidosta tai terveyskeskuksen akuuttiosastolta tai kuntoutusjaksolle omalääkärin lähetteellä.

Toiminta-ajatuksenamme on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kartoitamme potilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä eri tavoin.

Potilaiden kotiutuksen suunnittelu aloitetaan heti osastolle saavuttua. Käytämme RAI-arviointijärjestelmää sekä toteutamme moniammatilliset hoitoneuvottelut yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

Kannustamme ja ohjaamme potilaita omatoimisuuteen ja pyrimme vahvistamaan potilaan omia voimavaroja arjen toiminnoissa. Hoitohenkilökunta toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitotyötä, kun he avustavat potilaita päivittäisissä toiminnoissa ja liikkumisessa.

Kuntoutusjakson kesto vaihtelee yksilökohtaisesti viikosta useampaan kuukauteen.

Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijän, puheterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, kotitiimin ja kotiin annettavien palveluiden kanssa.

Toivomme potilaiden päivittäisiin asioihin liittyvät yhteydenotot suoraan osastoille. Toivomme läheisten ottavan rohkeasti osaa kuntoutukseen jakson aikana.

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Käyntiosoite

Kuusistontie 3, 33480 YLÖJÄRVI -

Kuntoutus- ja muistikeskus

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Puhelinnumerot

050 390 4772
Kuntoutusosasto 1. kerros

050 390 4773
Muistiosasto 2. kerros

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Toimipisteen palvelut

Lähisairaalat

Käyntiosoite:

Kuusistontie 3, 33480 YLÖJÄRVI -

Kuntoutus- ja muistikeskus

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Käyntiosoite

Kuusistontie 3, 33480 YLÖJÄRVI -

Kuntoutus- ja muistikeskus

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Puhelinnumerot

050 390 4772
Kuntoutusosasto 1. kerros

050 390 4773
Muistiosasto 2. kerros

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget