Readspeaker

Valikkonäyttö

Nuppu-ryhmä synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille

Nuppu-ryhmä synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille

Nuppu-ryhmä synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille

Taysin Nuppu-ryhmä on tarkoitettu ensisynnyttäjille, joiden synnytyspelkoa on tarpeen käsitellä synnytyssairaalassa neuvolan antaman ohjauksen ja tavanomaisen synnytysvalmennuksen lisäksi. Ryhmä sopii esimerkiksi heille, jotka toivovat sektiota synnytyspelon vuoksi.

Neuvola tekee odottajasta synnytyspelon perusteella lähetteen äitiyspoliklinikalle. Tavanomaisten esitietojen lisäksi toivomme, että lähetteeseen kirjataan lyhyesti erityisesti synnytyspelkoon liittyviä asioita, kuten

  • mahdollisia erityispelkoja synnytyksen suhteen
  • perheen psykososiaalinen tilanne ja kuormitus
  • odottajan mahdollinen sektiotoive
  • neuvolan arvio odottajan soveltuvuudesta ja kiinnostuksesta ryhmämuotoiseen toimintaan.

Kutsumme lähetteiden perusteella viisi äitiä kuhunkin aloittavaan suljettuun ryhmään. Ryhmätapaamiset ajoitetaan alkamaan pääsääntöisesti raskausviikoilla 26–30. Tapaamisia on kaikkiaan kolme, aina 3–4 viikon välein. Tapaamiset järjestetään Taysin äitiyspoliklinikalla tiistaisin kello 15.30–17.00.

Kolme ryhmätapaamista

Jokaisella käynnillä on oma teemansa, ja kahdessa viimeisessä tapaamisessa tehdään myös suggestiorentoutusharjoitus. Ensimmäiseen tapaamiseen toivomme synnyttäjien valmistautuvan täyttämällä iPanan synnytyspelkokyselyn.

Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan, kartoitetaan ryhmän toiveita käsiteltävistä asioista ja keskustellaan synnytyksen kulusta. Toiselle käynnille voi myös puoliso osallistua. Tällä käynnillä on mukana synnytyslääkäri, ja tuolloin puhutaan muun muassa synnytyksen kulusta, kivunlievityksestä ja synnytystoimenpiteistä. Lopuksi on rentoutusharjoitus.

Kolmannella tapaamiskerralla teemana on omien voimavarojen käyttöönotto synnytyksessä. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan synnytyssaliin. Lisäksi keskustellaan ryhmäläisten tarpeiden mukaisista aiheista ja rentoudutaan lopuksi.

Asiatietoa ja vertaistukea

Nuppu-ryhmä täydentää synnytyspelkoisen ensiodottajan hoitoa. Ryhmässä synnyttäjät voivat keskustella mieltä askarruttavista asioista sekä kätilön että lääkärin kanssa, ja lisäksi he saavat vertaistukea ja voimaantumista muilta samankaltaisessa tilanteessa olevilta.

Onnistunut raskaus- ja synnytyskokemus parantaa varhaista vuorovaikutusta ja vanhemmuutta. Lisäksi hyvä synnytyskokemus vähentää synnytyksen jälkeistä mielialaoireilua.

Lisätietoja

Asiantuntijahoitaja Katriina Maunu

Nuppu-ryhmä synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille liitteet

Synnytyspelko paluulinkki

Nuppu-ryhmä synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille muualla verkossa linkit

Raskauden aikana - ammattilaiselle