Readspeaker

Lastensuojelu

Lastensuojelu

Lastensuojelu - ensivaiheet - nosto

Mistä liikkeelle?

Jos tarvitset apua kuormittavaan perhearkeen ja vanhemmuuden haasteisiin, ota yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Lastensuojelun tarve?

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä myös lastensuojeluun. Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit voivat hakea apua.

Lastensuojelu

Lastensuojelulla turvataan lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Jos sinulle herää huoli oman lapsesi tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista, ota yhteyttä lastensuojeluun. Huolta voivat aiheuttaa esimerkiksi:

  • vanhempien runsas päihteiden käyttö 
  • vanhempien psyykkiset ongelmat, uupumus tai sairaudet 
  • väkivalta perheessä 
  • lapsen oma käytös, joka on hänelle vaaraksi tai haitaksi, esimerkiksi runsas päihteiden käyttö, rikollinen toiminta tai koulunkäynnin laiminlyöminen 
  • lapsen liiallinen vastuu perheen arjesta esimerkiksi vanhemman sairauden vuoksi. 

Halutessasi voit tehdä lastensuojeluilmoituksen nimettömänä. Tärkeintä on, että otat yhteyttä viipymättä. Sosiaalihuollon ammattilaisten tehtävä on arvioida, johtaako ilmoitus kiireellisiin toimenpiteisiin.

Älä jätä ilmoitusta tekemättä, vaikka arvelisitkin, että joku muu on jo tehnyt ilmoituksen tai tietäisit, että perhe on jo lastensuojelun asiakas. Uusi ilmoitus tai useat ilmoitukset auttavat näkemään kokonaistilanteen paremmin.

Lastensuojeluilmoitus ei tarkoita, että lapsesta tai perheestä tulee automaattisesti lastensuojelun asiakas. Kun lasta koskeva lastensuojeluilmoitus tulee sosiaalityön tietoon, sosiaalityöntekijä tutkii, tarvitseeko lapsi tai perhe lastensuojelun tukea.