Murupolku

Readspeaker

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu

Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - ankkurilista

Tällä sivulla

  Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu

  Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu aloitetaan maaliskuussa 2024 Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella. Kokeilussa pyritään hakemaan tietoa siitä, mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat liikkuvana palveluna.

  Palveluvalikoimaan kuuluu kiireettömiä sosiaali- ja terveyshuollon palveluita, jotka voivat tarkoittaa lääkärin, hoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja mielenterveys- ja päihdetiimien vastaanottoja, aikuisten sosiaalipalveluita ja suun terveydenhuollon mobiilihoitoyksikön palveluita.

  Liikkuvana lähipalveluna tarjotaan kiireetöntä palvelua asukkaille, joiden on vaikea kulkea kauempana olevalle toimipisteelle, eikä heillä ole mahdollisuutta digitaaliseen asiointiin. Kiireellinen hoito ohjataan läheisille sosiaali- ja terveysasemille. 

  2.0 Hiusviivaerotin


  Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - UKK nosto

  Usein kysytyt kysymykset liikkuvista lähipalveluista

  Helmi-maaliskuun vaihteessa järjestetyissä asukkaiden kehittämistyöpajoissa huoliseinille tuli mahdollisuuksien ja uhkien lisäksi kysymyksiä. Koostimme näihin vastaukset.

  2.0 Hiusviivaerotin


  Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - kokeilussa mukana - nosto

  Kokeilussa mukana

  Valtuuttaminen tarjoaa esimerkiksi ikääntyneen läheisille sujuvamman tavan olla tukena terveys- ja sosiaaliasioissa. Avustamme Suomi.fi-valtuuksien antamisessa.
  Tuemme asukkaita digitaalisten palveluiden käyttämisessä.
  Suun terveydenhuollon palveluissa liikkuvien lähipalveluiden kokeilu toteutetaan omana erillisenä ikääntyvään väestöön kohdentuvana kokeiluna. 

  2.0 Hiusviivaerotin


  Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - asukastiedotteet

  Asukastiedotteet

  Asukastiedotteisiin on koostettu yhteen kokeilun aikaiset palvelut ja yhteydenottokanavat. Tiedotteet jaettiin Kurun, Luopioisten ja Punkalaitumen jokaiseen kotitalouteen 28.2.2024. 

  2.0 Hiusviivaerotin


  Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - anna palautetta

  Vaikuta kokeiluun ja anna palautetta

  Kerro, missä olemme onnistuneet ja mitä meidän pitäisi tehdä paremmin. Palautteen avulla toimintaa voidaan arvioida ja kehittää palvelevammaksi. 

  Voit antaa palautetta lähiasiointipisteen asiakaspalautelaitteella tai palautekortilla.

  Jos sinulla on mahdollisuutta antaa palautetta tietokoneella tai kännykällä, käy antamassa sitä pirha.fi/palaute -sivun palautelomakkeella. Valitse valikosta: Palvelujen verkoston kehittäminen > Palvelujen verkosto > Liikkuvat palvelut. Kerro palautteessasi, minkä kunnan liikkuvista palveluista annat palautetta. 

  Antamasi palaute on tärkeää. Niiden perusteella kokeilun aikana annettavaa palvelua kehitetään aktiivisesti.

  2.0 Hiusviivaerotin


  Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - asukastyöpajojen tulokset

  Asukastyöpajojen tulokset

  Asukkaiden kanssa kokeilua kehitettiin 30.1. Punkalaitumen kirjastolla, 6.2. Luopioisten seurakuntakeskuksella ja 7.2. Kurun Seuratalolla.

  Asukkaat valikoivat tärkeimmät lähelle tuotavat palvelut ja kohderyhmät. Tärkeimmiksi palveluiksi miellettiin laboratoriopalvelut, lääkärin, hammashoidon, terveydenhoitajan, hammaslääkärin, fysioterapeutin, lastenneuvolan ja diabeteshoitajan palvelut sekä mielenterveyspalvelut ja sosiaalipalvelut.

  Asukkaat valitsivat ensisijaisiksi liikkuvien lähipalvelujen saajiksi henkilöt, jotka eivät osaa käyttää digitaalisia palveluita, iäkkäät, autottomat, liikuntarajoitteiset, päihde- ja mielenterveysongelmaiset ja esimerkiksi lapsiperheet, joissa puoliso käy perheen ainoalla autolla muualla töissä

  Lue uutinen asukkaiden kehittämistyöpajoista. 

  2.0 Hiusviivaerotin


  Liikkuvien lähipalveluiden kokeilu - tavoitteet

  Liikkuvien lähipalveluiden kokeilun tavoitteet

  Liikkuvien palveluiden kokeilun tavoitteena on rakentaa uusi toimintamalli palveluiden tuomiseksi lähelle asukkaita. Kokeilussa palvelujen sisältö suunnitellaan alueen palvelutarpeen perusteella, ja alueen asukkaat osallistuvat liikkuvien palveluiden kehittämiseen ja arviointiin. 

  Kokeilun aikaisten palvelujen kehittämiseen kytkeytyy etäkonsultaatioiden vahvistaminen, uusien etäkonsultaatiomahdollisuuksien pilotointi ja etädiagnostiikan ja vierianalytiikan hyötyjen ja käytettävyyden arviointi. 

  Alueellisten ja kansallisten pilottien sekä digipalveluista saatavien kokemusten perusteella päätetään Pirkanmaalle soveltuvista, fyysiset palvelupisteet korvaavista palveluista ja säilyvistä lähiasemista syksyn 2024 mennessä. Liikkuvien palveluiden kokeilun arvioinnin tuloksia hyödynnetään palveluiden verkoston päätöksenteossa.

  Liikkuvat palvelut -pilottia tuetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman RRP-rahoituksella. Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintamalleilla (HOPPU) -hanke on rahoitettu Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

  Euroopan unionin lippu. Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU.

  2.0 Hiusviivaerotin


  Liikkuvat palvelut - tämän sivun löydät myös

  Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/liikkuvatpalvelut