Murupolku

Readspeaker

Jaostot ja valiokunnat

Jaostot ja valiokunnat

Jaostot ja valiokunnat

Pirkanmaan hyvinvointialueella on neljä aluehallituksen alaista jaostoa ja neljä valiokuntaa.

Aluehallituksen asioita valmistellaan jaostoissa. Aluehallituksen alaiset jaostot ovat:

 • Asiakkuus- ja laatujaosto
 • Henkilöstöjaosto
 • Konserni- ja toimitilajaosto
 • Yksilöasioiden jaosto

Aluevaltuuston valiokunnat ovat osa hyvinvointialueen päätöksenteon poliittista valmistelua. Valiokunnat käsittelevät aluevaltuuston päätöksentekoon tulevia laajakantoisia, strategisia ja poliittista harkintaa edellyttäviä asioita. Valiokunnan jäsenistä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) on valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valiokunnat ovat:

 • Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta
 • Monipalveluvaliokunta
 • Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta
 • Vähän palveluita käyttävien valiokunta

2.0 Hiusviivaerotin


Asiakkuus- ja laatujaosto

Asiakkuus- ja laatujaosto

Arvioimme asiakaskokemustavoitteen toteutumista ja asetamme laatutavoitteet hyvinvointialueen omalle tuotannolle ja ostopalveluille.

Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on 

 1. Valmistella osaltaan asiakaskokemustavoitteen ja arvioida sen toteutumista
 2. Valmistella aluehallitukselle asiakaskokemus- ja osallisuuden -ohjelman ja arvioida sen toteutumista
 3. Asettaa laatutavoitteet omalle tuotannolle ja ostopalveluille 
 4. Seurata ja arvioida järjestämisvastuun ja palvelujen tasapuolisen saatavuuden toteutumista raportoinnin pohjalta ja arvioida palvelujen laatua yhdessä palvelutuotannon kanssa

​​​​​​​4a Käsitellä neljännesvuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontasuunnitelman toteutumisraportit

5. - 

 1. Käsitellä vuosittain potilas- ja sosiaaliasiavastaavien selvitykset
 2. Seurata asiakastyytyväisyyttä seurantaan perustuvien tietojen pohjalta
 3. Päättää järjestöavustusten myöntämisestä 
 4. Valmistelee lausunnon aluehallitukselle potilas- ja sosiaalivastaavien selvityksestä
 5. Hyväksyä asukasvuokrien vuokranmäärityksen periaatteet
 6. Huolehtia asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioidda viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa siltä osin kuin toimivaltaa ei ole siirretty viranhaltijoille

2024

 • ma 22.1.2024 klo 9.00
 • ma 12.2.2024 klo 9.00
 • ma 18.3.2024 klo 9.00
 • ma 22.4.2024 klo 9.00
 • ma 13.5.2024 klo 9.00
 • ma 10.6.2024 klo 9.00
 • ma 19.8.2024 klo 9.00
 • ma 9.9.2024 klo 9.00
 • ma 21.10.2024 klo 9.00
 • ​​​​​​​ma 18.11.2024 klo 9.00

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Kontula Anna (VAS), varajäsen Kosola Satu
Varapuheenjohtaja Holma Hanna (KESK), varajäsen Arvela Ari

Jäsenet

Ahonen Reeta (KOK), varajäsen Ahonen Rimma
Loppi Inka (SDP), varajäsen Majava Paula
Haveri Arto (KOK), varajäsen Alkkiomäki Jari
Jussila Perttu (VIHR), varajäsen Savolainen Jussi
Kumlander Joni (SDP), varajäsen Asp Antti
Löfberg Henrik (KOK), varajäsen Lindholm Henri
Litmanen Merja (SDP), varajäsen Virolainen Paula
Viitasalo Pasi (KOK), varajäsen Ivanoff Antti
Wesin Lisa (PS), varajäsen Alakoski Heidi

Sihteeristö

Hallintoassistentti Emilia Tomminen, etunimi.sukunimi@pirha.fi
Hallintolakimies Vilma Kiilunen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto muun muassa seuraa ja edistää hyvinvointialueen hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja valmistelee aluehallitukselle henkilöstöohjelman.

Henkilöstöjaoston tehtävänä on 

 1. Seurata ja edistää hyvinvointialueen hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja valmistella aluehallitukselle henkilöstöohjelma
 2. Päättää muista kuin aluehallituksen hyväksymistä henkilöstöä koskevista ohjelmista, jotka pohjautuvat henkilöstöohjelmaan
 3. Päättää yhteistoiminnan ja työsuojelutoiminnan periaatteista
 4. Päättää työterveydenhuollon tavoitteista ja työterveyden palvelusopimuksesta
 5. -
 6. Päättää palkkausjärjestelmää koskevat periaatteet
 7. Päättää palkitsemista koskevat periaatteet ja henkilöstöetuudet talousravion rajoissa
 8. Päättää rekrytoinnin periaatteet
 9. Päättää henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistä koskevat periaatteet
 10. -

2024

 • ke 7.2. klo 15.00
 • ke 6.3. klo 15.00
 • ke 17.4. klo 15.00
 • ke 15.5. klo 15.00
 • ke 5.6. klo 15.00
 • ke 4.9. klo 15.00
 • ke 2.10. klo 15.00
 • ke 20.11. klo 15.00
 • ke 18.12. klo 14.00

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Kampman Ulla (SDP), varajäsen Wigelius Ari 
Varapuheenjohtaja Taina Anneli (KOK), varajäsen Saarinen Carita

Jäsenet

Lindberg Nina (SDP), varajäsen Rantamäki Aino
Ivanoff Antti (KOK), varajäsen Kuortti Jussi 
Kaleva Keijo (SDP), varajäsen Heino Marjukka
Pajunoja Sami (PS), varajäsen Hinkka Petteri 
Melkko Niina (VIHR), varajäsen Roihuvuo Johanna
Myllymäki Klaus (KESK), varajäsen Kärkelä Pilvi 
Nyman Anne (VAS), varajäsen Villberg Timo
Rytky Heidi (KOK), varajäsen Huhtala Pasi 
Tuomisto Timo (KOK), varajäsen Pelttari Päivi 

Sihteeristö

Hallintoassistentti Emilia Tomminen, etunimi.sukunimi@pirha.fi
Hallintolakimies Vilma Kiilunen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Konserni- ja toimitilajaosto

Konserni- ja toimitilajaosto

Konserni- ja toimitilajaosto muun muassa valmistelee osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. 

Konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on 

 • Vastata maankäyttöön, -myyntiin ja -hankintaan liittyvistä linjauksista osaksi hyvinvointialueen strategiaa
 • Vastata toimitilojen hankintaan, rakentamiseen, vuokraukseen ja kunnossapitoon liittyvistä linjauksista toimitilaohjelman mukaisesti
 • Vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta
 • Hyväksyä vuokranmuodostuksen periaatteet ja seurata toimitilakustannusten kehitystä
 • Valmistella aluehallitukselle maankäyttöön sekä myyntiin ja hankintaan liittyviä linjauksia strategian mukaisesti
 • Valmistella aluehallitukselle toimitilojen hankintaa, rakentamista, vuokrausta ja kunnossapitoa toimitilaohjelman edellyttämällä tavalla
 • Valmistella aluehallitukselle suuria ja strategisia rakennusinvestointeja ja vastata valvonnan järjestämisestä
 • Päättää vuokranmuodostuksen periaatteet ja seurata toimitilakustannusten kehitystä
 • Päättää toimitilojen uusista vuokrasopimuksista sopimuksen arvon sopimuskaudella ylittäessä 10 milj. euroa. Pitkäaikaisissa sopimuksissa arvo lasketaan kuitenkin enintään 4 vuoden mukaan

2024

 • ti 13.2. klo 16.00
 • ti 12.3. klo 16.00
 • ti 16.4. klo 16.00
 • ti 28.5. klo 16.00
 • ti 13.8. klo 16.00
 • ti 10.9. klo 16.00
 • ti 8.10. klo 16.00
 • ti 26.11. klo 16.00

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Ojares Juho (KOK), varajäsen Mäkelä Timo
Varapuheenjohtaja Aleksovski Atanas (SDP), varajäsen Ilomäki Risto

Jäsenet

Träskbäck Jori-Pekka (KOK) Aaltonen Teemu
Virkkunen Katri (KOK), varajäsen Karintaus Katja
Jussila Anne-Mari (KOK), varajäsen Koivunen Kristiina
Ala-Herttuala Marika (SDP), varajäsen Niemenmaa Marjo
Petäkoski-Hult Tuula (SDP), varajäsen Kaihlamäki Jari
Vallin Veikko (PS), varajäsen Veli-Matti Ahtiainen
Kotalampi Katja (VAS), varajäsen Hanhela Milka
Helimo Matti (VIHR), varajäsen Haapa-aho Olga
Koskela Reijo (KESK), varajäsen Riitakorpi Janne

Sihteeristö

Hallintoassistentti Katri Lielahti, etunimi.sukunimi@pirha.fi
Hallintopalvelujohtaja Miia Luukko, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Yksilöasioiden jaosto

Yksilöasioiden jaosto

Yksilöasioiden jaosto tehtävänä on

 1. ratkaista sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön mukaisista päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksilökohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
 2. ratkaista viranhaltijan vahingonkorvauspäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset 

  ellei päätövalta Pirhan hallintosäännön mukaan kuulu toiselle viranomaiselle tai viranhaltijalle.

Yksilöasioiden jaoston tehtävänä on ratkaista sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön mukaisista päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksilökohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jos päätösvalta ei kuulu toiselle viranomaiselle tai viranhaltijalle.

2024

 • 17.1. klo 14
 • 7.2. klo 14
 • 6.3. klo 14
 • 27.3. klo 14
 • 17.4. klo 14
 • 8.5. klo 14
 • 29.5. klo 14
 • 19.6. klo 14
 • 7.8. klo 14
 • 28.8. klo 14
 • 18.9. klo 14
 • 9.10. klo 14
 • 30.10. klo 14
 • 20.11. klo 14
 • 11.12. klo 14

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Mankkinen Leena (SDP), varajäsen Ilovuori Sari (SDP)
Varapuheenjohtaja Ojares Juho (KOK), varajäsen Kuortti Jussi (KOK)

Jäsenet

Kaaja Taru (KOK), varajäsen Sipilä Satu (KD)
Turkia Pasi (SDP), varajäsen Hykkö Harri (SDP)
Moisander Antti (PS), varajäsen Nikupaavo Maria (PS)
Mäkinen Eleanora (VAS), varajäsen Moisio Erkki (VAS)
Sarvijärvi Minna (KESK), varajäsen Moilanen Anna (VIHR)

Sihteeristö

Hallintoassistentti Pia Lepistö, etunimi.sukunimi@pirha.fi
Hallintolakimies Vilma Kiilunen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta

Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta

Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta tarkastelee hyvinvointialuetta laajan turvallisuuskäsityksen ja toimijoiden yhteistoimintamallin näkökulmasta.

Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta tarkastelee hyvinvointialuetta laajan turvallisuuskäsityksen ja toimijoiden yhteistoimintamallin näkökulmasta. Teemat sisältävät asukkaan turvallisuuden tunteen, ennalta ehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön, laadukkaan palvelutuotannon sekä turvallisuussuunnittelun ja varautumis- ja valmiustyön. 

2024

 • ti 05.03. klo 16.30
 • to 04.04. klo 16.30
 • to 02.05. klo 16.30
 • ke 29.5. klo 16.30
 • ke 28.08. klo 16.30
 • ti 24.09. klo 16.30
 • to 24.10. klo 16.30
 • to 21.11. klo 16.30
 • to 12.12. klo 16.30

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Roope Lehto
1. Varapuheenjohtaja Jocka Träskbäck
2. Varapuheenjohtaja Linda Lähdenniemi

Jäsenet

Jocka Träskbäck, varajäsen Matti Joki
Mira Anttila, varajäsen Janita Puomila
Anne-Mari Jussila, varajäsen Kati Tähtinen
Johanna Peltonen, varajäsen Virva Läärä
Iikka Jäntti, varajäsen Erja Pentti
Marko Kivi, varajäsen Jukka Alamäki
Roope Lehto, varajäsen Mahmoud Machaal
Kirsi Kaivonen, varajäsen Aino Rantamäki
Carita Ojala, varajäsen Aarre Nord
Esa Järvenpää, varajäsen Janne Saari
Hanna-Maria Grann, varajäsen Eeva Viljanen
Marika Puolimatka, varajäsen Timo Hallia
Arto Grönroos, varajäsen Janne Mäkinen
Mikko Aaltonen, varajäsen Teija Hautanen
Mirka Löf, varajäsen Anneli Lehtonen
Satu Hintikka, varajäsen Marcel Mathier
Iina Hänninen, varajäsen Stiina Lahikainen
Linda Lähdeniemi, varajäsen Terhi Ala-Keturi
Ville Tirkkonen, varajäsen Marko Olander
Nina Alanen, varajäsen Jaakko Ikonen
Karoliina Kähönen, varajäsen Jessika Villgren

Sihteeristö

Hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu, etunimi.sukunimi@pirha.fi 
Valiokuntakoordinaattori Nella Lehtinen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Monipalveluvaliokunta

Monipalveluvaliokunta

Monipalveluvaliokunta tarkastelee hyvinvointialuetta ensisijaisesti paljon palveluita tarvitsevan sekä käyttävän asiakkaan näkökulmasta.

Monipalveluvaliokunta tarkastelee hyvinvointialuetta ensisijaisesti paljon palveluita tarvitsevan sekä käyttävän asiakkaan näkökulmasta. Valiokunnan keskeisenä tehtävänä on tunnistaa useita palveluita tarvitsevat asiakkaat ja sen myötä laaja-alaiset palvelutarpeet ja niiden yhteensovittamisen perusteet. Valiokunnan tehtävänä on tunnistaa ja edistää palvelujen ja palveluketjujen jatkuvuutta sekä sujuvaa integraatiota asukkaiden terveydeksi ja hyvinvoinniksi.

2024

 • ke 24.1. klo 16
 • ti 20.2. klo 16
 • ke 20.3. klo 16
 • ti 23.4. klo 16
 • ke 29.5. klo 16
 • ke 21.8. klo 16
 • ti 17.9. klo 16
 • ke 16.10. klo 16
 • ti 12.11. klo 16
 • ke 11.12. klo 16

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Markku Virkamäki
1. Varapuheenjohtaja Mauri Jussila
2. Varapuheenjohtaja Mervi Veijola

Jäsenet

Mauri Jussila, varajäsen Olli-Pekka Mehtonen
Tuomo Hemminki, varajäsen Ulla Konkarikoski
Manta Tolvanen, varajäsen Sirkka Madekivi
Anitta Korpio, varajäsen Taru Kaaja
Matti Höyssä, varajäsen Mikael Rinnetmäki
Jari Haapaniemi, varajäsen Pauliina Suvanto
Markku Virkamäki, varajäsen Hannu Järvinen
Tarja Jokinen, varajäsen Lotta Reito
Anne Liimola, varajäsen Inna Rokosa
Jenni Jokinen, varajäsen Kristiina Kantola
Maarit Lepistö, varajäsen Pasi Turkia
Janne Ojala, varajäsen Anne Rikassaari
Janne Prihti, varajäsen Johanna Kuisla
Sinikka Torkkola, varajäsen Minna Malkamäki
Mervi Veijola, varajäsen Eleanora Mäkinen
Anna Moilanen, varajäsen Minna Törnävä
Henri Backman, varajäsen Tiina Wesslin
Sari Hassi, varajäsen Matti Järvinen
Arto Lampinen, varajäsen Terhi Ala-Keturi
Sirpa Pursiainen-Hautala, varajäsen Aila Laaksonen
Jorma Jussila, varajäsen Marika Ranto

Sihteeristö

Valiokuntakoordinaattori Nella Lehtinen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 
Hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta arvioi hyvinvointialueen nykytilaa ja tulevaisuuden kehitystä.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta arvioi hyvinvointialueen nykytilaa ja tulevaisuuden kehitystä. Valiokunta tuottaa hyvinvointialueen päätöksenteon tueksi tarvittavia kartoituksia, näkemyksiä ja visioita tulevaisuuden palveluista, palvelurakenteesta, palveluiden tuottamisesta ja näihin liittyvästä yhteistyöstä. Valiokunta myös avustaa päätöksentekoelimiä hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian toimeenpanon tulosten arvioinnissa.

2024

 • ti 23.1. klo 16
 • to 22.2. klo 16
 • ti 26.3. klo 16
 • to 25.4. klo 16
 • to 6.6. klo 16
 • to 22.8. klo 16
 • ke 18.9. klo 16
 • ti 22.10. klo 16
 • ke 13.11. klo 16  
 • ti 3.12. klo 16  

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Ida Leino
1. Varapuheenjohtaja Taru Tolvanen
2. Varapuheenjohtaja Sami Kymäläinen

Jäsenet

Ida Leino, varajäsen Minna Okker
Sebastian Lohja, varajäsen Reijo Kaakkolammi
Piila Paalanen, varajäsen Kirsi Parhankangas
Heikki Lyytinen, varajäsen Timo Döbert
Petri Rajala, varajäsen Arttu Vuori
Riina Aspila, varajäsen Soili Uotila-Välimäki
Taru Tolvanen, varajäsen Mikko Lehtonen
Kirsi Vaittinen, varajäsen Jaana Männikkö
Riitta Ollila, varajäsen Tuula Vallius
Jani Kivelä, varajäsen Jonne Nurmi
Ilkka Hjerppe, varajäsen Jaana Vastamäki
Sami Kymäläinen, varajäsen Maria Asunta
Matti Heinämäki, varajäsen Sirpa Helpiölä
Leena Saarela, varajäsen Minna Malkamäki
Satu Kosola, varajäsen Katja Kotalampi
Julia Sangervo, varajäsen Eveliina Asikainen
Juhana Suoniemi, varajäsen Jussi Savolainen
Petra Schulze Steinen, varajäsen Harri Penttilä
Jouni Neste, varajäsen Henna Palin
Riitta Kuismanen, varajäsen Heidi Auvinen
Maija-Sofia Ulmanen, varajäsen Kimmo Holma

Sihteeristö

Hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu, etunimi.sukunimi@pirha.fi 
Valiokuntakoordinaattori Nella Lehtinen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 

2.0 Hiusviivaerotin


Vähän palveluita käyttävien valiokunta

Vähän palveluita käyttävien valiokunta

Vähän palveluita käyttävien valiokunta tarkastelee hyvinvointialuetta ensisijaisesti niiden asiakkaiden näkökulmasta, jotka eivät tarvitse monialaisia tai jatkuvia palveluita.

Vähän palveluita käyttävien valiokunta tarkastelee hyvinvointialuetta ensisijaisesti niiden asiakkaiden näkökulmasta, jotka eivät tarvitse monialaisia tai jatkuvia palveluita. Valiokunta edistää sujuvia, asiakaslähtöisiä ja digitaalisia palveluita.

2024

 • to 7.3. klo 16
 • ti 7.5. klo 16
 • to 6.6. klo 16
 • ti 27.8. klo 16
 • to 26.9. klo 16
 • ke 23.10. klo 16
 • to 14.11. klo 16
 • ke 4.12. klo 16

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Kaija Holli
1. Varapuheenjohtaja Tarja Kallio
2. Varapuheenjohtaja Perttu Jussila

Jäsenet

Kaija Holli, varajäsen Anne Sällylä
Satu Friman-Mahkonen, varajäsen Johanna Ahvenvaara
Pertti Salminen, varajäsen Tapani Tienari
Sirja Kaartinen, varajäsen Taru Kaaja
Arttu Rintanen, varajäsen Matti Ollila
Jaakko Leinonen, varajäsen Peter Perttula
Tarja Kallio, varajäsen Anja Suento
Pirkko Ranki, varajäsen Paula Rinki
Reetta Holopainen, varajäsen Marja Wakkala
Jussi-Pekka Ahonen, varajäsen Jyri Keränen
Aino Nokelainen, varajäsen Kati Hattunen
Auri Saarelainen, varajäsen Jani Saikkonen
Tero Ahlqvist, varajäsen Sari Henriksson
Toni Ilmaniemi, varajäsen Pentti Paananen
Miila Halonsaari, varajäsen Hannu Tiainen
Perttu Jussila, varajäsen Tytti Artkoski
Ella Näsi, varajäsen Anita Huhtala
Heidi Tanhua, varajäsen Mari Markkanen
Matti Äijö, varajäsen Erkki Lehtomäki
Piia Nurmela, varajäsen Sirpa Ilkka-Ahola
Pirjo Raunio, varajäsen Marjut Hovi

Sihteeristö

Valiokuntakoordinaattori Nella Lehtinen, etunimi.sukunimi@pirha.fi 
Hallintoassistentti Anna-Sofia Kujansuu, etunimi.sukunimi@pirha.fi