logo

Organisaatio

Murupolku

Organisaatio

Organisaatio

Pirkanmaan hyvinvointialueen ylintä päätöksentekovaltaa käyttää aluevaltuusto. Aluevaltuuston päätökset panee toimeen aluehallitus. Aluevaltuusto on valinnut hyvinvointialuejohtajan.

Aluevaltuuston alaisuudessa toimii tarkastuslautakunta ja aluevaalilautakunta sekä neljä valiokuntaa. Aluehallituksen asioita valmistellaan kolmessa jaostossa. Aluehallituksen alaisuudessa toimii sisäinen tarkastus.

Hyvinvointialuejohtajan suorina alaisina toimivat sosiaali- ja terveysjohtaja, pelastusjohtaja, tukipalvelujohtaja sekä konsernipalvelujohtaja. He johtavat kukin omaa tehtäväaluettaan.

Sote-palvelut on jaettu neljään palvelulinjaan. Tukipalvelut on jaettu neljään palvelukokonaisuuteen. Konsernipalvelut on jaettu kahdeksaan kokonaisuuteen.

Katso sivun vasemmanpuoleisesta navigaatiosta tarkemmat vastuuhenkilöt ja yhteystiedot muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelulinjoille.

Organisaatiokaavio