Murupolku

Readspeaker

Henkilötietojen tietoturvaloukkaus - otsikko

Henkilötietojen tietoturvaloukkaus

Henkilötietojen tietoturvaloukkaus - sisältö

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, luovutetaan luvattomasti tai henkilötietoihin pääsee käsiksi henkilö, jolla ei ole oikeutta käsitellä niitä.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia voivat olla esimerkiksi

  • salassa pidettävien tietojen lähettäminen suojaamattomassa sähköpostissa,
  • asiakas-, potilas- tai henkilöstötietojen postitus väärälle henkilölle,
  • hävinnyt tai varastettu tietokone tai tiedonsiirtoväline, kuten USB-tikku,
  • hakkerointi tai haittaohjelmatartunta,
  • kyberhyökkäys.

Ilmoita havainnostasi

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnassa saa ilmoittaa matalalla kynnyksellä. Yhteydenottosi perusteella selvitämme, onko kyse tietoturvaloukkauksesta, ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin.

Voit ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä sähköisessä asioinnissa (Asioi hallinnon kanssa). Voit myös soittaa asiakirjan laatineelle tai lähettäneelle henkilölle tai yksikköön, jos löydät tai sinulle on lähetetty Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilötietoja. Jos et saa selvitettyä laatijaa tai lähettäjää tai et tavoita häntä, voit soittaa tietosuojavastaavalle: 03 311 69090.

Älä hävitä vastaanottamiasi tai löytämiäsi tietoja! Asiakirjat tai tallennusväline täytyy palauttaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle tapahtuman selvitystä ja tarvittavia toimenpiteitä varten. Saat tarkemmat palautusohjeet Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöltä.

Tietoturvaloukkaus-nosto

Muista viestintäsalaisuus

Jos saat osoitteeseesi edelliselle asukkaalle tai tuntemattomalle henkilölle osoitettua postia, älä avaa lähetystä! Kirjoita kuoreen esimerkiksi "ei kuulu osoitteeseen" ja pudota se lähimpään kirjelaatikkoon toimitettavaksi eteenpäin.

Jos joudut tietoturvaloukkauksen kohteeksi

Jos joudut tietoturvaloukkauksen kohteeksi

Ilmoitamme henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetun toimistolle, jos loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Ilmoitamme tapahtuneesta myös rekisteröidylle eli henkilölle, jonka tiedoista on kyse, jos tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen.

Ilmoituksessa muun muassa kuvaamme tapahtuneen, henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset sekä toimenpiteet, joita Pirkanmaan hyvinvointialue on tapahtuneen seurauksena tehnyt tai tekemässä. Ohjeistamme myös, kuinka tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutunut voi vähentää henkilötietojensa väärinkäytön todennäköisyyttä.

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohje: Jos joudut tietoturvaloukkauksen kohteeksi

Opas Suomi.fi-palvelussa: Henkilötietojani on viety tai vuotanut