Readspeaker

Valikkonäyttö

Lasten päänsärky

Lasten päänsärky

Lasten päänsärky

Päänsärky on yleisoire, jonka takana voi olla lukuisia syitä. Migreeni ja jännityspäänsärky ovat lasten yleisimmät primaarit (eli ei-elimelliset eikä toisesta sairaudesta johtuvat) päänsäryt. Satunnaiset päänsäryt ovat lapsilla yleisiä.

Päänsäryn syyn selvittely perustuu huolelliseen anamneesiin, eli esitietoihin, ja kliiniseen tutkimukseen. Primaaristen päänsärkyjen diagnostiikka perustuu tyypillisiin oireisiin ja muiden syiden pois sulkemiseen. Lasten migreenin diagnosoimisessa käytetään pienin muunnelmin samoja kriteereitä kuin aikuisillakin. Tyypillinen jännityspäänsärky on lievää tai kohtalaista, tasaista ja usein puristavaa, eikä siihen liity pahoinvointia tai samanaikaista valo- ja ääniherkkyyttä. 

Satunnaiset päänsäryt ovat lapsilla yleisiä. Yli kymmenvuotiaiden ryhmässä toistuvan päänsäryn esiintyvyys on pojilla noin 25 prosenttia ja tytöillä 35 prosenttia. Migreenin esiintyvyys alle 7-vuotiailla on 1-3 prosenttia ja murrosikäisillä 10-15 prosenttia. Päänsärkyjen syyn selvittelyssä on hyvä käyttää apuna päänsärkypäiväkirjaa.

Lähete ja tutkimukset Taysissa

Suurin osa päänsärkyä sairastavista lapsista tutkitaan ja hoidetaan perusterveydenhuollossa, jossa voidaan aloittaa migreenin kohtaushoito. Siellä voidaan tarvittaessa aloittaa kohtausten estoon Propranololi. Ensisijaisesti psykologin alkuselvittely psyykkisten taustojen osalta katsotaan kuuluvaksi perusterveydenhuoltoon. Jos kontakti perusterveydenhuollossa psykologiin on olemassa, hoito psyykkiseltä osin jatkuu olemassa olevassa kontaktissa. 

Voimakas, yleisvointia heikentävä ja hoitoon reagoimaton päänsärky edellyttää päivystysluonteisia tutkimuksia erikoissairaanhoidossa. Poikkeava neurologinen tila, kasvu tai kehitys sekä kohonneeseen kallonsisäiseen paineeseen tai aivokasvaimeen viittaavat oireet tai löydökset edellyttävät kiireellisiä jatkotutkimuksia erikoissairaanhoidossa. Kohonneeseen kallonsisäiseen paineeseen tai aivokasvaimeen viittaavia oireita ja löydöksiä ovat aamuinen tai yöllinen päänsärky ja oksentelu, paheneva ja tihenevä päänsärky, päänsäryn paheneminen äkillisessä ponnistelussa ja asennon muutoksissa sekä päänsäryn luonteen muutos. Potilaat, jotka kärsivät hoitoon reagoimattomasta toistuvasta tai kroonisesta päänsärystä, lähetetään erikoissairaanhoitoon.

Lasten päänsärky - hoitopaikat

Lasten päänsärky - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

  • Ylilääkäri Kai Eriksson
  • Apulaisylilääkäri Outi Saarenpää-Heikkilä
  • Lastenneurologi Mikael Raisio

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi