Readspeaker

Perhetukikeskukset ja kotipysäkki

Perhetukikeskukset ja kotipysäkki

Perhetukikeskukset ja kotipysäkki

Pirkanmaan hyvinvointialueella toimii kuusi perhetukikeskusta:

  • Päiväperho
  • Ylöjärven Kiirus
  • Kissanmaan perhetukikeskus
  • Kuusikon perhetukikeskus
  • Leinolan perhetukikeskus
  • Vihnuksela perhetukikeskus

Perhetukikeskusten palveluja ovat lastensuojelun avohuollolliset tukitoimet, perhekuntoutus ja lasten osastohoito.

Kotipysäkki

Kotipysäkki tekee intensiivistä perhetyötä. Kotipysäkin asiakkuus on vaihtoehto silloin, kun harkitaan 12 - 17 -vuotiaan nuoren kiireellistä sijoitusta, mutta katsotaan, että nuori voisi jäädä kotiin intensiivisen tuen turvin. Kotipysäkin jakso alkaa sosiaalityöntekijän tekemällä päätöksellä. Kotipysäkki on osa Kissanmaan perhetukikeskuksen toimintaa.

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Perhetukikeskusten yhteystiedot

Perhetukikeskus Päiväperho, Tampere

Käyntiosoite:
Romsinpolku 6, 33180 TAMPERE
Postiosoite:
Romsinpolku 6, 33180 TAMPERE

Perhetukikeskus Päiväperho on erikoistunut päihteiden ja riippuvuuksien tuomiin ongelmiin. Päiväperho tarjoaa monipuolista tukea, hoitoa ja kuntoutusta syntyville ja syntyneille lapsille perheineen.

Puhelinnumerot

0408063941

Kohtaamispaikka

0408016632

Päivystysosasto 24h

0444863176

Päihdeperhekuntoutus

Kohtaamispaikka
Ma
klo 10–14
Ti
klo 10–14
Ke
klo 10–14
Pe
klo 10–14
Päivystävä perheosasto

Avoinna 24/7

Leinolan perhetukikeskus, Tampere

Käyntiosoite:
Leinolankatu 122, 33580 TAMPERE

Leinolan perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelun kuntoutuspalveluja. Leinolassa on kaksi kuntoutusosastoa.

Nuorten kuntoutusosastolla hoidetaan 12 - 17 -vuotiaita huostaanotettuja nuoria, joilla on psykiatrinen hoitotausta. Nuorten kuntoutusosasto tarjoaa pitkäkestoista kuntouttavaa osastohoitoa, jossa painopisteenä on psykososiaalinen kuntoutus. Tavoitteena on nuoren oman elämänhallinnan vahvistaminen psyykkisistä haasteista huolimatta.

Puhelinnumerot

0505163897

Nuorten kuntoutusosasto 1

0503451039

Nuorten kuntoutusosasto 2

0408063220

Perhetukikeskuksen johtaja

Avoinna 24/7

Kissanmaan perhetukikeskus, Tampere

Käyntiosoite:
Karhunkatu 45, 33520 TAMPERE

Kissanmaan perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelun lyhytaikaisia laitospalveluja ja intensiivistä perhetyötä.

Kissanmaan perhetukikeskuksessa toimii alle 12-vuotiaiden lasten osasto ja yli 12-vuotiaiden nuorten päivystysosastot. Lapset ja nuoret ohjautuvat osastolle suunnittelemattomasti ja ennakoimattomasti kiireellisen sijoituksen päätöksellä. Päätöksen sijoituksesta tekee aina sosiaalityöntekijä.

Kotipysäkki tekee intensiivistä perhetyötä. Kotipysäkin asiakkuus on vaihtoehto silloin, kun harkitaan 12 - 17 -vuotiaan nuoren kiireellistä

sijoitusta, mutta katsotaan, että nuori voisi jäädä kotiin intensiivisen tuen turvin. Kotipysäkin jakso alkaa sosiaalityöntekijän tekemällä päätöksellä. Nuorella on kaksi omaohjaajaa, jotka huolehtivat nuoren asioista ja työskentelystä perheen kanssa. Perheenjäseniä tavataan sekä yksin että yhdessä. Tapaamisia järjestetään myös perheen kotona.

Puhelinnumerot

0408007665

Perhetukikeskuksen johtaja

0505242613

Lasten osasto

0505950995

Nuorten osasto 1

0408007859

Nuorten osasto 2

0444235494

Nuorten osasto 3

0505177081

Kotipysäkki

Avoinna 24/7

Kuusikon perhetukikeskus, Tampere

Käyntiosoite:
Lääkärinkallionkatu 6, 33520 TAMPERE

Kuusikon perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelun avohuollon osastohoitoa ja lyhytaikaista osastohoitoa. Tiloissa toimii myös perheoikeudellisten palveluiden valvottujen tapaamisten yksikkö.

Avohuollon osasto antaa avohuollollista tukea 12-17 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen tilanteissa, joissa päivämuotoinen ja muu kodin kanssa tehtävä työ on osoittautunut riittämättömäksi. Avohuollon osastolle nuori ohjautuu avohuollon sijoituksen päätöksellä, jonka tekee sosiaalityöntekijä.

Kuusikon perhetukikeskuksessa on myös päivystysosasto 12 - 17-vuotiaille. Nuoret ohjautuvat osastolle suunnittelemattomasti ja ennakoimattomasti kiireellisen sijoituksen päätöksellä. Päätöksen sijoituksesta tekee sosiaalityöntekijä.

Puhelinnumerot

0417313250

Perhetukikeskuksen johtaja

0405901783

Avohuollon osasto

0417313243

Päivystysosasto

0400351410

Valvotut tapaamiset

Avoinna 24/7

Perhetukikeskus Kiirus, Ylöjärvi

Käyntiosoite:
Peukaloisentie 2, 39160 JULKUJÄRVI

Perhetukikeskus Kiirus on Pirkanmaan hyvinvointialueen ylläpitämä seutukunnallinen lastensuojelun päivystysyksikkö. Kiiruksessa on 7 osastopaikkaa 12-17 -vuotiaille nuorille. Asiakkaat ohjautuvat osastolle sosiaalityöntekijän tekemällä kiireellisen sijoituksen päätöksellä.

Osastojakson aikana kartoitetaan nuoren kokonaistilanne, tehdään jatkosuunnitelma ja arvioidaan tarvittavat tukitoimet. Kiiruksessa panostetaan erityisesti omaohjaajuuteen, arjen rakenteeseen ja perhetyöhön.

Puhelinnumerot

0504371225

Perhetukikeskuksen johtaja

0504371227

Vastaava ohjaaja

Vihnukselan perhetukikeskus, Nokia

Käyntiosoite:
Lastenkuja 3, 37150 NOKIA

Vihnukselan perhetukikeskus on 7-paikkainen päivystävä lastensuojeluyksikkö 12-17-vuotiaille. Asiakkaat ohjautuvat osastolle sosiaalityöntekijän tekemällä kiireellisen sijoituksen päätöksellä.

Vihnukselan perhetukikeskuksessa työskentelee moniammatillinen henkilöstö, johon kuuluu sosiaaliohjaajia, ohjaajia, sairaanhoitaja ja lähihoitajia. Työskentely Vihnukselassa on perhe- ja voimavarakeskeistä. Jokaisella nuorella on nimetty omaohjaaja joka työskentelee tiiviisti nuoren, perheen ja muun verkoston kanssa yhdessä sovittavien tavoitteiden mukaisesti.

Keskeisempiä tehtäviämme ovat nuoren kokonaistilanteen selvittäminen ja tuen tarpeen arviointi yhdessä perheen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelymme keskiössä ovat myös yksilöllinen ja nuoren ikätasonmukainen huolenpito, hoito, kasvatus ja ohjaus.

Tuloksia ei löytynyt.

Tuloksia ei löytynyt.

Päiväperho - linkki