Murupolku

Readspeaker

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sinua kotona hoitavalle omaiselle tai läheiselle, jos olet ikääntynyt, vammainen tai pitkäaikaissairas. Myös lapsena tai nuorena henkilönä voit saada omaishoidon tukea.

Omaishoidon tuki myönnetään, jos myöntämiskriteerit täyttyvät kohdallasi. Keskeisimmät perusteet tuen saamiseen ovat hoitosi sitovuus ja vaativuus sekä se, että et tule toimeen ilman läheisesi apua. Tuen saamiseksi ei riitä, jos avun tarpeesi koskee pelkästään asioiden hoitamista tai kodinhoitoa, kuten siivousta ja ruoan laittoa.

Omaishoidon tuki - tukea koskeva ohjaus ja neuvonta

Omaishoidon tukea koskeva neuvonta

Onko sinulla kysyttävää yleisesti omaishoidon tuesta tai pohditko tuen hakemista?

  • Ota yhteyttä Kotitoriin chatissa, soittamalla palvelunumeroon 040 733 3949 klo 9–16 tai sähköpostitse kotitori@pirkanmaankotitori.fi

Oletko jo omaishoidon tuen asiakas?

  • Ota yhteyttä soittamalla Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen palvelunumeroon 040 -504 5134, arkisin klo 9–12, paitsi ti klo 14–17 tai sähköpostitse pirkanmaanomaishoito@pirha.fi . Voit olla yhteydessä myös omaan asiakasohjaajaasi.

2.0 Hiusviivaerotin


Omaishoidon tuki - kuinka haet omaishoidon tukea - nosto

Kuinka haet omaishoidon tukea?

Omaolo-palvelun kautta voit tehdä alustavan arvioinnin olisitko oikeutettu omaishoidon tukeen.

Voit hakea omaishoidon tukea ilman erillistä hakuaikaa: täytä hakemus sähköisessä palvelussa tai toimita tulostettu paperilomake täytettynä oman asuinkuntasi kohdalla ilmoitettuun osoitteeseen.

Omaishoidon tuen asiakasohjaaja ottaa sinuun yhteyttä hakemuksesi perusteella ja sopii kotikäynnin ajankohdan. Kotikäynnillä arvioidaan palvelutarpeen kokonaisuus yhdessä sinun ja omaishoitajaksi hakeutuvan omaisesi/läheisesi kanssa. Hakemuksesi käsitellään moniammatillisessa työryhmässä, joka arvioi tuen edellytyksiä päätöksen tekoa varten. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä ja käsittelyn kestoon vaikuttaa kulloinenkin hakemusten määrä.

2.0 Hiusviivaerotin


Omaishoidon tuki - mitä omaishoidon tukeen kuuluu?

Mitä omaishoidon tukeen kuuluu?

Omaishoitajana teet hyvinvointialueen kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa määritellään sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi; 

  • omaishoitajan lakisääteiset vapaat 
  • hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka kirjataan omaishoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan
  • omaishoitajan tapaturmavakuutus, joka kattaa hoitotyössä tapahtuvat vahingot
  • hyvinvointi- ja terveystarkastus sekä valmennus.

Hoitopalkkion suuruus vaihtelee hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä kertyy eläkettä.

Omaishoidon tuki on eläketurvaan oikeuttavaa tuloa, ja omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).

Omaishoitajasi on velvollinen ilmoittamaan asiakasohjaajallesi olosuhteiden tai myönnettyjen palveluiden muutoksista, oman tilanteensa tai terveytensä muutoksista, hoidon tarpeesi oleellisesta muuttumisesta, asuinpaikan muutoksesta, sairaalaan joutumisestasi sekä tilapäisestä tai pysyvästä siirtymisestäsi muuhun sosiaali- tai terveydenhuollon yksikköön.

Hoito- ja palvelusuunnitelmasi tarkistetaan tarvittaessa tilanteesi muuttuessa olennaisesti tai pyynnöstäsi.

2.0 Hiusviivaerotin


Omaishoidon tuki - etsitkö näitä