Readspeaker

Palveluverkko

Palveluverkko

Palveluverkko - ajankohtaista nosto

Ajankohtaista

Asukastilaisuus Teamsissa 7.12. klo 17-18 vammaissosiaalityö ja vammaisten työ- ja päivätoiminta sekä klo 18.30-19.30 avokuntoutus.

Palveluverkko

Palveluverkko on hyvinvointialueen suunnitelma, miten tuotamme palveluita asukkaille ja asiakkaille. Palveluiden suunnittelussa otamme huomioon muun muassa

  • henkilöstön saatavuuden ennusteet
  • väestöennusteet
  • teknologian kehittymisen, kuten liikkuvat palvelut ja digipalvelut.

Palvelujen verkoston suunnittelulla haluamme luoda asiakaslähtöisiä, saavutettavia ja saatavia palveluita. Suunnitelman tavoitteet ovat:

  • Vastata palvelutarpeeseen ja sen kasvuun
  • Turvata palveluiden yhdenvertainen saatavuus
  • Varmistaa henkilöstön riittävyys
  • Mahdollistaa kustannusten kasvun hillintä
  • Luoda ymmärrys tarvittavista investoinneista

Palveluverkon kokonaisuuden valmistelun yhteydessä aluehallitus lähettää eri palvelujen kokonaisuuksista selvityksiä laajoille kuulemiskierroksille asukastilaisuuksiin, YT-elimelle, vaikuttamistoimielimille, valiokunnille ja aluehallituksen jaostoille sekä sote-järjestöille ja Pirkanmaan kunnille.

Kuulemiskierroksilla annetut kommentit ja lausunnot sekä niiden perusteella laaditut johtopäätökset otetaan huomioon palveluverkon jatkovalmistelussa. Kuulemiskierroksien materiaalit ja toimielinkäsittelyt on koottu kuulemiskierroskohtaisille alasivuille.

Palveluverkko - aikataulu ja materiaali

Palveluverkko - aluehallituksen puheenvuoro

Aluehallituksen puheenvuoro

Katso video 21.8.2023 aluehallituksen puheenjohtajistolta.

Aluehallituksen puheenvuoro palveluverkosta (YouTube)

Usein kysytyt kysymykset palveluverkosta

Palvelujen verkoston uudistamisen tarve johtuu muun muassa taloudellisista ja työvoiman saatavuuteen liittyvistä syistä. Hyvinvointialueelle ennustetaan tälle vuodelle noin 95 miljoonan euron alijäämää, ja valtio edellyttää, että se katetaan kahden vuoden kuluessa. Lisäksi Pirkanmaalla on tälläkin hetkellä suljettuna muun muassa sairaansijoja, koska niissä ei ole riittävää henkilökuntaa, joten toimintaa on keskitettävä erityisesti sinne, missä on palvelujen tarvetta ja työntekijöitä. Taustalla on myös muita syitä ja niitä on käsitelty mm. asukastilaisuuksien diaesityksessä. Palvelua tai toimipistettä ei lopeteta, ellei tilalla ole osoitettuna korvaavaa palvelua (liikkuva palvelu, digipalvelu, muu toimipiste). Vuodeosastouudistuksen tukena on muun muassa kotisairaalan laajentaminen, jolloin vuodeosastolla olemiselle tulee yhä useammin vaihtoehto. Lainsäädäntö turvaa kaikille asukkaille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Hyvinvointialueuudistus lähtee siitä, että hyvinvointialue järjestää koko maakunnan kattavat yhdenvertaiset palvelut, jolloin kuntarajoilla ei ole merkitystä. Palvelujen sijoittelussa Pirkanmaalla otetaan huomioon muun muassa palvelujen tarve, väestörakenne sekä liikenteen solmukohdat ja liikenneyhteydet.

Nyt on valmisteltu sekä lyhyen että pitkän aikavälin esityksiä. Osa esityksistä koskee vuotta 2035. Sen sijaan esimerkiksi vuodeosastoverkoston ensimmäiset muutokset olisi tarkoitus panna toimeen jo vuonna 2024. Osa esityksistä edellyttää korjaus- tai uudisrakentamista.

Henkilöstön kanssa käydään yhteistoimintaneuvottelut palvelujen verkoston uudistuksen ja talouden sopeuttamistarpeen vuoksi syys-marraskuun aikana. Mitään muutoksia tai siirtoja ei tehdä keskustelematta ensin henkilöstön kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyössä on työvoimapula, joten ensisijaisesti talouden sopeutukseen käytetään muita keinoja ja pyritään vähentämään ostettavaa ja vuokrattavaa työpanosta. Lakkautettavien toimipisteiden työntekijöille pyritään tarjoamaan työtä hyvinvointialueella.

Kaikki palaute kyselyistä, palautekanavista, kokouksista ja asukastilaisuuksista kirjataan ja kootaan ja jäsennetään aluehallitukselle päätöksenteon tueksi. Aluehallitus päättää, mitkä asiat lopulta otetaan huomioon. Palvelujen verkostosta tehdään lopullisia päätöksiä loppuvuodesta 2023.

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluevaltuusto päättää palveluverkon periaatteista ja aluehallitus varsinaisesta toimipisteverkostosta. Aluevaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön.

Palveluverkko - lyhytosoite

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/palveluverkko

Palveluverkko - etsitkö näitä

Etsitkö näitä?

Palveluverkon kehittämisen periaatteet

Palveluverkkoa koskevat periaatteet on hyväksytty Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa 14.8.2023.

Palveluverkon käsittely jatkuu periaatteiden hyväksymisen jälkeen eri palvelujen kokonaisuuksista selvityksillä sekä laajoilla kuulemiskierroksilla.

Palveluverkko - palaute

Palaute

Voit antaa palautetta hyvinvointialueella yleisellä palautelomakkeella. Voit kohdentaa valikossa palautteesi palveluverkkoon. Valitse "Palvelujen verkon kehittäminen".