Murupolku

Readspeaker

Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksut - säännöllinen kotihoito

Säännöllinen kotihoito

Kotihoidon asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat asiakkaan palveluntarve, samassa taloudessa asuvien henkilöiden määrä sekä yhteiset bruttotulot. Laskutuksen pohjana toimii asiakkaan kanssa yhdessä laadittu palvelu- ja hoitosuunnitelma ja siinä määritelty palvelutuntimäärä.

Maksu määräytyy seuraavan taulukon mukaan. Se voi kuitenkin olla enintään 70 euroa tunnilta. Yhden henkilön talouden maksun suuruus on alla olevan taulukon mukainen osuus 598 euroa ylittävistä kuukausituloista. Kahden henkilön taloudessa maksu lasketaan vastaavalla tavalla 1 103 euroa ylittävistä yhteisistä kuukausituloista.

Asiakasmaksut - asiakasmaksujen määräytyminen palvelutuntien ja henkilömäärän mukaan - taulukko

Asiakasmaksujen määräytyminen palvelutuntien ja henkilömäärän mukaan

Palvelutunnit kuukaudessa 1 henkilö 2 henkilöä
Enintään 4 tuntia 8,00 % 7,00 %
5 tuntia 10,00 % 8,75 %
6 tuntia 12,00 % 10,50 %
7 tuntia 14,00 % 12,25 %
8 tuntia 16,00 % 14,00 %
9 tuntia 17,00 % 14,75 %
10 tuntia 18,00 % 15,50 %
11 tuntia 19,00 % 16,25 %
12 tuntia 20,00 % 17,00 %
13 tuntia 21,00 % 17,75 %
14 tuntia 22,00 % 18,50 %
15 tuntia 23,00 % 19,25 %
16 tuntia 24,00 % 20,00 %
17 tuntia 24,50 % 20,50 %
18 tuntia 25,00 % 21,00 %
19 tuntia 25,50 % 21,50 %
20 tuntia 26,00 % 22,00 %
21 tuntia 26,50 % 22,50 %
22 tuntia 27,00 % 23,00 %
23 tuntia 27,50 % 23,50 %
24 tuntia 28,00 % 24,00 %
25 tuntia 28,50 % 24,00 %
26 tuntia 29,00 % 24,00 %
27 tuntia 29,50 % 24,00 %
28 tuntia 30,00 % 24,00 %
29 tuntia 30,50 % 24,00 %
30 tuntia 31,00 % 24,00 %
31 tuntia 31,50 % 24,00 %
32 tuntia 32,00 % 24,00 %
33 tuntia 32,50 % 24,00 %
34 tuntia 33,00 % 24,00 %
35 tuntia 33,50 % 24,00 %
36 tuntia 34,00 % 24,00 %
37 tuntia 34,50 % 24,00 %
38 tuntia tai enemmän 35,00 % 24,00 %

Kotihoidon maksut - tuntimäärien laskeminen

Tuntimäärien laskeminen

Kotihoidon kuukausituntimäärä lasketaan seuraavasti viikkotuntimäärän perusteella: Viikkotuntimäärä jaetaan 7:llä = päivä tuntimäärä, ja tämän jälkeen lasketaan kuukausituntimäärä seuraavasti: päivän tuntimäärä x 30.

Esimerkki: Asiakkaan viikkotuntimäärä on 2 tuntia 45 minuuttia 2,75:7x30=11,8 -> 12tuntia

Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.

Esimerkki 1: Yhden hengen taloudessa asiakkaan bruttotulot ovat 1500 €/kk ja palveluntarve on 15 tuntia kuukaudessa. Asiakasmaksua määrättäessä asiakkaan tuloista vähennetään talouden koon perusteella 598 € ja erotuksesta lasketaan 23 prosenttia, eli asiakasmaksu on (1500–598) *23 %= 207,46 €/kk

Esimerkki 2: Kahden hengen taloudessa asiakkaan bruttotulot ovat 1500 €/kk ja puolison 1000 €/kk. Asiakasmaksua määrättäessä lasketaan puolisoiden tulot yhteen ja vähennetään niiden summasta talouden koon mukaan 1103 €. Saadusta tuloksesta lasketaan molemmille puolisoille omien palvelutuntien mukainen asiakasmaksu.

Kotihoidon maksut - Iäkkäiden palveluiden tuloselvityslomake - nosto