Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoitus

Pirhan tutkimuspalvelut hallinnoi ulkopuolista tutkimusrahoitusta Pirkanmaan hyvinvointialueella ja osin myös Sisä-Suomen yhteistyöalueella.

Ulkopuolista tutkimusrahoitusta ovat Valtion tutkimusrahoitus (VTR), Euroopan komission, Suomen Akatemian, Business Finlandin, kotimaisten ja ulkomaisten säätiöiden sekä muiden tahojen myöntämät apurahat tai muu tieteelliseen tutkimukseen kohdentuva rahoitus.

Tutkimusrahoitus ja hankevalmistelu

Pirhan tutkimuspalvelujen tutkimusrahoituksen palvelut tarjoaa hyvinvointialueen tutkijoille täydentävään tutkimusrahoitukseen liittyvää neuvontaa tutkimushankkeiden haku-, sopimus-, toteutus- ja raportointivaiheissa. Edistämme terveystieteellisen tutkimuksen toteuttamista hyvinvointialueen strategian mukaisesti.

Yritysrahoitteiset tutkimukset

Tarjoamme lääkeyrityksille helpon ja sujuvan tutkimuksen aloituksen sekä tutkimuksen aikaisen hallinnoinnin ja seurannan. Palveluihimme kuuluvat muun muassa

  • yritysrahoitteisten tutkimuksien sopimus- ja budjettineuvottelut
  • tarvittavat alihankintasopimukset sekä sisäiset luvat hyvinvointialueella toteutettaviin tutkimuksiin
  • tutkimusprojektin hallinnointi ja seuranta (talous- ja käyntiseuranta sekä laskutus)
  • tutkimuspotilaiden matkakuluista huolehtiminen
  • yhteistyö tutkijan ja muun tutkimushenkilökunnan kanssa tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä asioissa
  • arkistointipalvelut

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@pirha.fi

Tutkimuspäällikkö
Anu Viitala
p. 050 592 1563

Tutkimuspäällikkö
Saara Ojala
p. 040 513 0063

Tutkimusasiamies
Simo Varila
p. 050 512 8189

Tutkimuspäällikkö
Satu Hiltunen
p. 044 472 8677

Tutkimusasiamies
Riina Vesa 
p. 044 472 9542

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hallinnointi

Pirhan tutkimuspalveluissa ulkopuolisen rahoituksen hallinnoinnista vastaa kullekin hankkeelle nimetty hallinnollinen projektipäällikkö, joka huolehtii siitä, että tutkimushanke toteutetaan sille laaditun budjetin mukaisesti. Ohjekirje määrittelee vastuut ja hallinnoitavan rahoituksen tarkemmin. 

Tutkimushenkilöstö on tutkimuspalveluiden hallinnoiman rahoituksen osalta työsuhteessa Pirhan tutkimuspalveluihin. 

Ohjekirje terveystieteellisten tutkimushankkeiden toteuttaminen

Yhteyshenkilöt:

Sähköposti:  etunimi.sukunimi@pirha.fi

Valtion tutkimusrahoitus (VTR), Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus (TTR) sekä Tays tukisäätiön tutkimukseen kohdennettava testamenttirahoitus

Rahoitushaut, hankkeiden käyttösuunnitelmat ja hallinnointi:
Tutkimuspäällikkö
Niina Pylkki
p. 044 473 9648

Suomen Akatemia-, EU- ja Business Finland -tutkimusrahoitushakemukset

Erityisasiantuntija
Heli Pehrman
p. 040 821 6944

EU- ja Business Finland -rahoitukset, yritysrahoitteisten hankkeiden taloushallinto

Talouspäällikkö
Taia Kiiskilä
p. 040 570 0455

Yritysrahoitteiset lääke-, laite- ja rekisteritutkimukset

Tutkimuspäällikkö
Anu Viitala
p. 050 592 1562

Tutkimusasiamies
Simo Varila
p. 050 512 8189

Tutkimuspäällikkö
Satu Hiltunen
p. 044 472 8677

Akateemiset lääketutkimukset

Tutkimuspäällikkö
Saara Ojala
p. 040 513 0063

Akateemiset tutkimukset ja hankehallinto (muut paitsi lääketutkimukset) 

Tutkimusasiamies
Riina Vesa 
p. 044 472 9542

Suomen Akatemian ja säätiöiden tutkimusrahoitusten hallinnointi

Palveluesimies
Marita Timonen
p. 03 311 65517 tai 050 379 6626

Lääketutkimukset, akateemiset kansainväliset- ja monikeskustutkimukset

Ota yhteyttä: clinicaltrials@pirha.fi

Lue lisää tutkijan verotuksesta ja sosiaaliturvasta:

Tampereen yliopisto

Tutkimusrahoituksen asiantuntija,
Rahoituksen hakutuki (grant writer)
Mika Saarinen
p. 050 417 6935, etunimi.sukunimi@tuni.fi