Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Julkaisujen JUFO-luokitus

Julkaisujen JUFO-luokitus

Julkaisujen JUFO-luokitus

Tutkijoiden tieteellistä julkaisutoimintaa on helppo mitata määrällisesti. Laadunarviointi ja vaikuttavuuden mittaaminen vaatii bibliometristen indikaattoreiden hyödyntämistä.

Vakiintuneimpia mittareita ovat viittaustietokantoihin, etenkin Thomson Reuterin Web of Science (WoS) -aineistoon, perustuvat viittausindikaattorit, jotka osoittavat, kuinka paljon arvioinnin kohteena olevat julkaisut ovat keränneet viittauksia.

Viittausten määrä osoittaa julkaisujen tieteellistä laatua ja julkaisujen saamaa vastaanottoa tieteellisessä yhteisössä. Viittausmäärä kertoo myös samalla tutkimuksen luotettavuudesta, ideoiden ja tulosten omaperäisyydestä sekä tutkimuksen merkityksestä tiedeyhteisölle.

Käytössä olevia bibliometrisiä indikaattoreita ovat esimerkiksi

Käytössä oleva JUFO-pisteytys

JUFO:n tarkoituksena on toimia indikaattorina tieteellisten julkaisukanavien laadunarvioinnissa. Tieteellisten seurain valtuuskunta on toteuttanut julkaisujen laadunarvioimista varten Julkaisufoorumihankkeen. Tavoitteena oli luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida sekä laadullisesti että määrällisesti.

Julkaisufoorumijärjestelmän perustana on tasoluokitus, joka kattaa kaikkien tieteenalojen julkaisukanavat eli tieteelliset lehdet, sarjat ja kirjakustantajat. Julkaisukanavien arviointi tapahtuu tieteenalakohtaisessa asiantuntijapaneeleissa.

Julkaisukanavien tasoluokitus on julkinen.