Murupolku

Readspeaker

Yksityisen terveydenhuollon toimitilojen tarkastus

Yksityisen terveydenhuollon toimitilojen tarkastus

Yksityisen terveydenhuollon toimitilojen tarkastus

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen aloittamiseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Toimitiloissa tehdään käyttöönottotarkastus, josta laaditun tarkastuskertomuksen palveluntuottaja liittää aluehallintovirastolle lähettämäänsä ilmoitukseen.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, kun palveluja annetaan itsenäisenä ammatinharjoittajana (toiminimellä, eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana) tai kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut.

Tarkastuksen tilaaminen

Toimitiloja ei tarkasteta keskeneräisinä. Käyttöönottotarkastuksen voi kuitenkin varata etukäteen, kun on tiedossa, milloin tilat ovat valmiina toiminnan käynnistämiseksi. Toimitilatarkastuksia tehdään muun virkatyön ohessa. Siksi toivomme, että toimitilatarkastus tilataan vähintään 3–4 viikkoa aiemmin.

Palveluntuottajan tulee tehdä Pirkanmaan hyvinvointialueelle kirjallinen pyyntö tarkastuksesta ja lähettää se kirjaamoon osoitteella kirjaamo@pirha.fi.   

Pyynnön liitteenä tulee toimittaa esitäytetty tarkastuskertomuslomake Yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus, käyttöönottotarkastus (windows.net) ja tilan pohjapiirros sekä mahdolliset muut liitteet (lääkehoitosuunnitelma, laiteluettelo tms.).

Tarkastuskäynnin tekijä on yhteydessä tarkastuksen pyytäjään tarkastusajan sopimiseksi, kun pyyntö liitteineen on toimitettu Pirkanmaan hyvinvointialueelle edellä mainitun ohjeen mukaisesti.

Pirkanmaan hyvinvointialueella tarkastuksia tehdään pääosin avopalveluiden lähijohtamisalueiden ylilääkärien toimesta riippuen tarkastettavan toimitilan sijainnista. Suun terveydenhuoltoa koskevat tarkastukset tehdään suun terveydenhuollon toimialueen ylihammaslääkärien toimesta. 

Pohjoinen lähijohtamisalue

Ylilääkäri
Kati Myllymäki

Eteläinen lähijohtamisalue

Ylilääkäri
Riikka Luoto

Läntinen lähijohtamisalue

Vs. ylilääkäri
Tuomas Jukkola

Lisätietoja

Perusterveydenhuollon johtajaylilääkäri
Tarja Marjamäki
Puhelin 044 728 8764
(etunimi.sukunimi@pirha.fi)