Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Tammerfors universitetssjukhus

Tammerfors universitetssjukhus

Tammerfors universitetssjukhus

Huvudentrén vid Tammerfors universitetssjukhus.
 

Tammerfors universitetssjukhus har ansvar för krävande specialsjukvård för över en miljon finländare. Våra tjänster omfattar i praktiken alla medicinska specialiteter från jour till rehabilitering.

Största delen av patienterna på Tammerfors universitetssjukhus vårdas på Tays centralsjukhus. Utöver patienter från Birkaland vårdar vi också patienter från bland annat Centrala Tavastland, Päijänne-Tavastland och Syd-Österbotten.

Förutom utmärkt vård erbjuder Tammerfors universitetssjukhus också forskning och utbildning. Sjukhuset fungerar som undervisningssjukhus i samarbete med medicinska fakulteten samt Tammerfors yrkeshögskola. Sjukhuset har också flera vetenskapliga forskningsprojekt på gång.

Tjänster

Vi tillhandahåller expertkunskap inom nästan alla medicinska specialområden. Vi har ansvar för över en miljon finländare i fråga om krävande specialsjukvård och i fråga om tjänster för personer med utvecklingsstörning.

Det krävs en remiss av den vårdande läkaren för att få undersökning och vård av specialläkare på våra sjukhus.

Tammerfors universitetssjukhus - verksamhetsenheter

Verksamhetsenheter

Tammerfors universitetssjukhus Tays består av fyra olika sjukhus.

 • Tays Centralsjukhus i Tammerfors
 • Tays Hatanpää sjukhus i Tammerfors
 • Tays Valkeakoski sjukhus i Valkeakoski
 • Tays Sastamala sjukhus i Sastamala

På Centralsjukhusets område finns också Tays HjärtsjukhusLedprotessjukhuset Coxa, Fimlabs laboratorier, ett bild- och funktionsdiagnostiskt centrum och apoteksaffärsverket.

Telefon, växel

03 311 611

Gatuadress

Elämänaukio 2
33520 Tammerfors

Hitta fram

Till fots är adressen Elämänaukio 2.

Infart till parkeringshuset är på Kuntokatu 2. Från parkeringshuset kan du nå huvudlobbyn med hiss eller längs gångvägen.

Till Tays Akutmottagning Acuta och enheterna på Biogatan kör du från Teiskontie in på Kuntokatu.

Karta över sjukhusområdet

Postadress

Tammerfors universitetssjukhus
Centralsjukhus
PB 2000, FI-33521 Tammerfors, Finland

Telefon, växel

03 3115 8000

Gatuadress

Hatanpäänkatu 24
33900 Tammerfors

Så här hittar du oss

Dörren till sjukhuset är öppen vardagar kl. 6–20, lördagar kl. 8–19, samt söndagar och helger kl. 10–19.

Karta över sjukhusområdet

Postadress

Tays Hatanpää
PB 2000
FI-33521 Tammerfors
 

Telefon, växel

03 311 615

Gatuadress

Itsenäisyydentie 2
38200 Sastamala

Hitta fram

Sjukhuset ligger i centrum av Sastamala. Alla patienter ska anmäla sig med självbetjäningsautomaten som finns invid huvudentrén.

Karta över sjukhusområdet

Postadress

Tays Sastamala sjukhus
PB 64
38201 Sastamala

Telefon, växel

03 311 614

Gatuadress

Salonkatu 24
37600 Valkeakoski

Hitta fram

Tays Valkeakoski sjukhuset ligger i centrum av Valkeakoski. Sjukhuset har gratis kundparkering.

Karta över sjukhusområdet

Postadress

Tays Valkeakoski
Salonkatu 24
37600 Valkeakoski

Jour

Jour

Jouren är centraliserad till Tays Tays Jour Acuta (24/7) och Tays Valkeakoski (8-22) jourmottagning.

Jourmottagningarna är avsedda för patienter med akuta sjukdomar eller skador, vars undersökningar eller vård inte tryggt kan flyttas till följande dag eller vars liv är i fara. Läs mer på sidan Är jag en jourpatient?

Sjukdomar som kräver omedelbar vård hos patienter från annan ort eller utlandet sköts alltid. Om en utländsk patient behöver tolktjänster kontaktar sjukskötaren vid behov tolkförmedlingsservicen.

Annan information på webben

Telefon

Jourhjälpen 116 117

Gatuadress

Ensitie 8
33520  Tammerfors

Läge

Tays Centralsjukhus
K-byggnad
0. våningen

Hitta fram

Till Tays Jour Acuta kör du längs Teiskontie, svänger in på Kuntokatu och fortsätter sedan fram till Ensitie. Framför Acuta finns några parkeringsplatser. Acuta har entré K2.

Karta över sjukhusområdet

Vårdas din anhöriga på Acuta?

Du kan ringa till Tays växel på numret 03 311 611. Du kan också ringa till patientens egen mobiltelefon.

Om du har följt en patient till Acuta har du fått ett telefonnummer som du kan ringa för att höra hur patienten mår. Numret gäller bara för detta besök eftersom varje vårdgrupp har ett eget telefonnummer.

Telefon

Jourhjälpen 116 117

Gatuadress

Salonkatu 24
37600  Valkeakoski

Läge

Tays Valkeakoski

Hitta fram

Jouren nås via sjukhusets huvudentré. På nattetid används B-dörren. Ring på dörrklockan för att komma in. Parkering finns på sjukhusets P-område.

Karta över sjukhusområdet

På jourmottagningen för barn vid Tays Centralsjukhus, som är öppen dygnet runt, undersöker och behandlar vi barn och unga under 16 år som är i behov av akut vård.

Tays Jour Acuta behandlar barn och ungdomar under 16 år som behöver behandling på grund av en olycka. Dessa inkluderar skador orsakade av fall, störtning eller andra olyckor, misstänkta fraktureer, brännskador och sår.

Jourmottagningen är endast tillgängligt när behandlingen inte kan vänta till nästa arbetsdag.

Ring alltid först jourhjälpen innan ni kommer: Jourhjälpen 116 117.

Jouren på Tays Valkeakoski vårdar barnpatienter i den egna regionen alla dagar, dygnet runt.

Telefon

Jourhjälpen 116 117

Gatuadress

Elämänaukio 2
33520 Tammerfors

Läge

Tays Centralsjukhus
L-byggnaden
1:a våningen

Hitta fram

Om ni kommer med bil är ingång till jouren för barnsjukdomar via parkeringshuset, adress Kuntokatu 2, Tammerfors.

Om ni kommer med kollektivtrafik är ingången genom Tays huvudentré, adress Elämänaukio 2. Huvudentrén är öppen från 06.00 till 22.00. När dörren är stängd, ring på dörrklockan.

Karta över sjukhusområdet

Akut tandvård på vardagar

Om du behöver akut tandvård på vardagar mellan kl. 8.00 och 15.00 ska du kontakta tandkliniken på din hemort för att boka en tid.

Jour på kvällar, helger och helgdagar

På vardagar kl. 15-21 och på veckoslut och helgdagar kl. 8-21 kan du få akut tandvård på tandpolikliniken på Ensitie 8 (lobby C) i Tammerfors, Tays Päivystys Acuta.

Du ska först ringa tandkliniken på numret 03 384 5335 innan du kommer. Vi bedömer hur brådskande ditt vårdbehov är per telefon.

Om du behöver hjälp med psykisk ohälsa eller missbruksproblem ska du i första hand vända dig till vårdcentralen, företagshälsovården eller studenthälsan.

Om du är under 18 år kommer din psykiatriska specialistvård att tillhandahållas av en specialist på ungdoms- eller barnpsykiatri.

Om din vårdcentral är stängd och du behöver hjälp kan du ringa jourhjälpen på numret 116 117. Vid behov hänvisas du till en lämplig vårdcentral. I nödsituationer, ring 112.

Annan information på webben

Anvisningar för patienter och besökare

Anvisningar för patienter och besökare

Är du på väg till Tays som patient eller besökare? Här har vi samlat information bland annat om tillgången till vård, sjukhusets praxis samt om besök.

Du har fått en kallelse till Tays. Läs kallelsebrevet noggrant och spara det. I brevet finns information om när och vart du ska komma, var du ska anmäla dig och hur du eventuellt ska förbereda dig innan du kommer till sjukhuset. Följ anvisningarna exakt. Vi hoppas att du får en bra upplevelse av vården på vårt sjukhus. Välkommen!

Förfrågningar

Om du har frågor om remissen eller tidsbokningar kan du kontakta polikliniken eller avdelningen dit du är på väg. Telefonnumret finns i det brev som du fått från sjukhuset.

Avbokning eller ombokning av tid

Om du insjuknar plötsligt eller om du av någon annan orsak inte kan komma till sjukhuset på den tid som bokats för dig, ska du meddela om detta så snabbt som möjligt till den poliklinik eller avdelning som skickat kallelsen. Om du har en infektionssjukdom kan det finnas anledning att flytta en planerad operation eller behandling och därför är det bra att fråga om detta på förhand. Telefonnumret finns i kallelsebrevet. Vi fakturerar en avbokningsavgift för tider som inte avbokats och använts.

Ta med

 • Kallelsebrevet
 • FPA-kortet
 • Rådgivningskort för barn under skolåldern
 • Mödravårdskort för gravida
 • En aktuell lista över läkemedel som används eller ett läkemedelskort Det är viktigt att också uppge läkemedlens styrka och dosering
 • Egna astmasprayer och insulinpennor
 • Egna hjälpmedel som du använder
 • Kontaktuppgifter till anhöriga
 • Personliga hygientillbehör om du kommer till vårdavdelning
 • En viktig leksak för barnpatienter

Det är bäst att lämna värdesaker, smycken och stora penningbelopp hemma, eftersom sjukhuset inte ansvarar för dem under vårdperioden. Vi skickar fakturan för vården hem till dig i efterskott.

Det är också bäst att lämna tobaksprodukter hemma, eftersom vårt sjukhus är rökfritt. Patienten har rätt att få behövlig ersättande behandling under vårdperioden. Det är förbjudet att ta med alkohol och andra berusningsmedel till sjukhuset.

FPA reseersättning

Du har rätt till FPA ersättning för en taxiresa, om du inte kan använda billigare fordon på grund av din hälsa.

Läs mer om FPA reseersättning på FPAs webbplats.

Att varje patient på Tays ska får god vård är målet och den styrande principen för vår verksamhet. God vård är sakkunnig och tillförlitlig vård där patienten respekteras som en individ och blir hörd och där integritetsskyddet iakttas.

Samtycke till överlåtelse av uppgifter

Sjukhusets personal har tystnadsplikt. Uppgifter om din sjukdom eller vård får inte utan ditt samtycke ges till andra parter som vårdar dig eller till dina anhöriga. Om du vill kan du förbjuda överlåtelse av dina patientuppgifter.

Tolkningstjänster

Om du behöver en tolk, be sjuksköterskorna. Det är ofta möjligt att anordna tolkning till ditt modersmål.

Anhörigas deltagande

Människan är medlem i sin familj även vid besök på hälsovårdsmottagning eller vård på sjukhus. Om du önskar, kan en anhörig närvara vid diskussioner som hänför sig till din vård och som assistent vid poliklinikbesök.

På de flesta avdelningarna kan anhöriga fritt besöka patienten dagtid, beroende på patientens tillstånd och med hänsyn gentemot andra patienter i samma rum. Specifika anvisningar får du på avdelningen.

Vid operationer och åtgärder kan anhöriga inte närvara hela tiden. Du får utförligare anvisningar i kallelsebrevet eller på avdelningen om var anhöriga kan vänta och när de kan ringa och fråga om patientens hälsotillstånd.

Måltider

På vårdavdelningarna serveras patienterna dagligen frukost, två varma måltider, eftermiddagskaffe och kvällsbit. Eftermiddagskaffe och kvällsbit serveras i avdelningens dagsal eller förs in i rummen till sängpatienter.

Berätta vid ankomsten till avdelningen för vårdaren om eventuella specialdieter och om dina önskemål när det gäller bröd och matdryck. Maten beställs dagligen individuellt till dig och du kan även senare framföra önskemål om portionens storlek och annat.

Poliklinikpatienter och anhöriga kan äta lunch i sjukhusets personalmatsal.

Användning av mobiltelefon och mobila apparater

Det är tillåtet att använda mobiltelefon och mobila apparater på stora delar av sjukhuset. Under läkarronden och på mottagningarna bör apparaterna vara avstängda. Visa också hänsyn gentemot andra patienter när du använder mobiltelefon på avdelningen.

Det är förbjudet att använda mobiltelefon och mobila apparater i operationssalar, uppvakningsrum, intensivvårdsenheter och andra ställen där de kan orsaka störningar i apparater som är kopplade till patienter. På de ställen där användning av mobiltelefon är förbjuden räcker det inte med att slå om till ljudlöst, utan apparaten ska stängas av helt och hållet.

Patienter kan använda Tays_wifi på Tays.

Undervisningssjukhus

Våra sjukhus är undervisningssjukhus, vilket gör att studerande inom såväl medicin som sjukvård deltar i patientvården. De undersökningar och åtgärder som studerandena utför övervakas av en behörig läkare eller sjukskötare. Du har som patient eller som barnets vårdare, å barnets vägnar, rätt att vägra vara undervisningspatient. Din vägran inverkar inte på något sätt på din vård.

Rökfritt sjukhus

Våra sjukhus och områdena kring dem är rökfria. Rökning är tillåten endast utomhus på särskilt utmärkta platser. Tobaksprodukter säljs inte i sjukhusets kiosker och kafeterior. Du har som patient rätt till avvänjningsbehandling medan du vistas på sjukhuset.

Poliklinikerna på våra sjukhus har självbetjäningsautomater för anmälning. I kallelsebrevet finns utförligare anvisningar om anmälningen. Du kan även i fortsättningen anmäla dig personligen på konventionellt sätt. Anmälning till vårdavdelning görs vanligen vid ankomsten till avdelningen.

Självanmälning i sjukhusets huvudentré

 • Det finns en självanmälningsautomat i sjukhusets huvudentré. När du kommer till sjukhuset ska du visa streckkoden på kallelsebrevet, FPA-kortet eller körkortet i anmälningsautomaten.
 • Automaten skriver ut anvisningar för hur du ska hitta den poliklinik där du har den första bokade tiden samt ett besöksnummer med vilket du kallas in på mottagningen.
 • Om du har flera tider inbokade på samma dag skriver automaten ut dem alla i turordning. Samma besöksnummer gäller för alla tidsbokningar samma dag.

Anmälning igen på polikliniken

 • När du kommer till polikliniken ska du visa streckkoden på nytt i automatens läsare. På så sätt får personalen information om att du har anlänt till väntsalen.
 • Om du har flera tider bokade samma dag ska du komma ihåg att visa streckkoden alltid när du kommer till en ny mottagning.
 • Följ med infoskärmen i väntsalen: på den visas ditt besöksnummer och mottagningsrummets nummer.
 • Om du har problem att använda automaten kan du be om hjälp vid informationen i huvudentrén eller av poliklinikens personal.

Anmälning på röntgen eller laboratoriet

 • Om du besöker röntgenavdelningen ska du anmäla dig vid anmälningsdisken på röntgenavdelningen.
 • På laboratoriet behövs anmälningen inte. Ta servicenumret om du inte har en reserverad tid.

Hemfärden och en eventuell förflyttning till en vårdplats för fortsatt vård planeras redan i början av vårdperioden. Om du som patient eller anhörig har frågor som borde beaktas i samband med hemfärden eller den fortsatta vården ska du ta upp dem med egenvårdaren, vårdpersonalen eller den vårdande läkaren i god tid före hemfärden.

Sjukhuset ordnar inför patientens hemfärd:

 • Recept eller information om läkarordinationer som getts med e-recept.
 • Sjukintyg och andra intyg, till exempel intyg för reseersättning. Berätta för vårdpersonalen vilka intyg du behöver inför hemfärden.
 • Anvisningar för vården hemma
 • Kontaktuppgifter och anvisningar om vart du kan ta kontakt om det uppstår problem i anknytning till sjukdomen eller den åtgärd som genomförts.
 • Vi skickar fakturan på sjukhusavgiften till hemadressen.

Epikris (slutanteckning)

På sjukhuset gör man en skriftlig epikris, dvs. ett sammandrag av vårdperioden, som patienten antingen får med sig vid hemfärden eller som skickas per post till patientens hem.

Vi skickar också en kopia av epikrisen till husläkaren, den läkare som remitterat patienten till sjukhuset samt till den hälsovårdsenhet som svarar för patientens fortsatta vård. Om du som patient vill förbjuda överlåtelse av uppgifter, ska du berätta detta för vårdpersonalen under din sjukhusvistelse.

Bokning av kontrolltider

Om det behövs en efterkontroll på sjukhuset bokar vi en kontrolltid till poliklinik. I vissa fall ger vi patienten anvisningar om att själv boka tiden för efterkontroll på hälsovårdscentralen eller hos den läkare som remitterat patienten till sjukhuset. Patienten bokar vanligtvis själv tid till hälsovårdare för stygnborttagning.

I vissa fall ska vården fortsätta på vårt sjukhus efter en kort tid och då får patienten information om den bokade tiden före hemfärden. Tidsbokningar längre fram skickas hem till patienten i form av en kallelse.

Ge respons

Vår personal önskar att du ger respons om dina upplevelser av vården. Du kan ge respons på många olika sätt:

 • Ge respons direkt till personalen på den enhet där du är patient eller besökare.
 • Fyll i en pappersblankett som finns på vårdenheterna och i sjukhusets lobby.
 • Fyll i den elektroniska responsblanketten. Blanketten är på finska.
 • Svara på frågeformuläret om serviceupplevelsen. Det är avsedd för alla patienter och kunder som vårdats på våra sjukhusen.

Vi behandlar all respons konfidentiellt. Respons behandlas på den enhet den gäller. Man beslutar på enheten hur det som påtalats i responsen kan förbättras.

Under normala tider är det fri besökstid på de flesta avdelningarna dagtid. Vi önskar ändå att anhöriga besöker patienterna på eftermiddagen och kvällen eftersom vårdåtgärder och undersökningar vanligen utförs på morgonen och förmiddagen. Natten är till för vila.

På vissa enheter är besökstiden och antalet besökare begränsade på grund av verksamhetens natur. Utförligare besöksanvisningar finns i samband med presentationen av de olika enheterna. Du kan också fråga vårdpersonalen.

Kom inte på besök till sjukhuset om du har influensa, hosta, förkylning, feber eller någon annan smittsam sjukdom. Använd desinfektionsmedel när du kommer till avdelningen och patientrummet samt när du går därifrån.

Diskutera med vårdpersonalen om det är lämpligt att ta med blommor eller något ätbart till patienten. Blommor får inte tas in i patientrummet om någon av patienterna i samma rum är allergisk för dem. På grund av åtgärder, sjukdom eller specialdiet kan det vara olämpligt att ta med ätbart till patienten.

Fotografering och videofilmning på sjukhuset

I regel krävs det tillstånd för att få fotografera och publicera bilder från sjukhuset. Endast huvudentrén och kafeterian är offentliga utrymmen där det är tillåtet att fotografera utan tillstånd. På alla andra ställen på sjukhuset krävs det tillstånd för att få fotografera.

Fotograferingstillstånd beviljas av enhetens chef eller kommunikationsservicen. Patienter som känns igen på bilder eller filmer ska ha gett sitt samtycke till fotograferingen. Vid publicering av bilder i tidningar, på Internet eller sociala medier krävs det alltid samtycke av de personer som finns med på bilderna. Utan samtycke får bilder inte publiceras ens i sådana sociala medier där användarna är begränsade, till exempel på Facebook.

Besök hos familjer som fått tillökning

Nyförlösta mödrar och nyfödda barn behöver mycket vila och lugn och ro. Maken eller en stödperson och babyns syskon får besöka förlossningsavdelningen kl. 10–20, babyns mor- och farföräldrar kl. 18–19.

Patienthotellets Perheonni-enhet har inga besöksbegränsningar. De familjer som bor där tar emot besök enligt egen tidtabell. Besökare som kommer till patienthotellet ska anmäla sig i hotellets reception, som meddelar familjen om besökaren. Det är också möjligt att komma överens om besök genom att ringa upp familjen. En familjemedlem eller stödperson ska möta besökaren i nedre entrén eller vid våningens dörr som är låst.

Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer

Birkalands sjukvårdsrådgivning: 03 384 5000, när din vårdcentral är stängd och du behöver råd i hälsofrågor

Service helpdesk: 040 733 3949, för äldre, personer med funktionsnedsättning och personer som behöver stöd för psykisk hälsa och missbruk

Växeln på numret 03 311 611 hjälper om du inte hittar numret till den tjänst du söker

Om du funderar på att komma till jouren, ring först 116 117.

I en nödsituation, ring 112.

Graviditet och förlossning - länk