Readspeaker

Perhetukikeskukset ja kotipysäkki

Perhetukikeskukset ja kotipysäkki

Perhetukikeskukset

Pirkanmaan hyvinvointialueella toimii kuusi perhetukikeskusta: Päiväperho, Ylöjärven Kiirus, Kissanmaan perhetukikeskus, Kuusikon perhetukikeskus, Leinolan perhetukikeskus ja Vihnuksela perhetukikeskus.

Perhetukikeskusten palveluja ovat lastensuojelun avohuollolliset tukitoimet, perhekuntoutus ja lasten osastohoito.

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Perhetukikeskusten yhteystiedot

Perhetukikeskus Päiväperho, Tampere

Käyntiosoite:

Romsinpolku 6, 33180 TAMPERE

Postiosoite:
Romsinpolku 6, 33180 TAMPERE

Päiväperho tarjoaa erityisosaamistaan päihde- ja riippuvuuksista kärsivien lapsiperheiden hoidon tueksi.

Perhetukikeskus Päiväperho on erikoistunut päihteiden ja riippuvuuksien tuomiin ongelmiin. Päiväperho tarjoaa monipuolista tukea, hoitoa ja kuntoutusta syntyville ja syntyneille lapsille perheineen.

Puhelinnumerot

040 806 3941

Kohtaamispaikka

040 801 6632

Päivystysosasto 24h

044 486 3176

Päihdeperhekuntoutus

Kohtaamispaikka
Ma
klo 10–14
Ti
klo 10–14
Ke
klo 10–14
Pe
klo 10–14
Päivystävä perheosasto

Avoinna 24/7

Leinolan perhetukikeskus, Tampere

Käyntiosoite:

Leinolankatu 122, 33580 TAMPERE

Leinolan perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelun kuntoutuspalveluja. Leinolassa on kaksi kuntoutusosastoa.

Leinolan perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelun kuntoutuspalveluja. Leinolassa on kaksi kuntoutusosastoa.

Nuorten kuntoutusosastolla hoidetaan 12-17-vuotiaita huostaanotettuja nuoria. Nuorten kuntoutusosasto tarjoaa pitkäkestoista kuntouttavaa osastohoitoa, jossa painopisteenä on psykososiaalinen kuntoutus. Tavoitteena on nuoren oman elämänhallinnan vahvistaminen psyykkisistä haasteista huolimatta.

Puhelinnumerot

050 516 3897

Nuorten kuntoutusosasto 1

050 345 1039

Nuorten kuntoutusosasto 2

040 806 3220

Perhetukikeskuksen johtaja

Avoinna 24/7

Kissanmaan perhetukikeskus, Tampere

Käyntiosoite:

Karhunkatu 45, 33520 TAMPERE

Kissanmaan perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelun lyhytaikaista osastohoitoa ja intensiivistä perhetyötä.

Kissanmaan perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelun lyhytaikaisia laitospalveluja ja intensiivistä perhetyötä.

Kissanmaan perhetukikeskuksessa toimii alle 12-vuotiaiden lasten osasto ja yli 12-vuotiaiden nuorten päivystysosastot. Lapset ja nuoret ohjautuvat osastolle suunnittelemattomasti ja ennakoimattomasti kiireellisen sijoituksen päätöksellä. Päätöksen sijoituksesta tekee aina sosiaalityöntekijä.

Kotipysäkki tekee intensiivistä perhetyötä. Kotipysäkin asiakkuus on vaihtoehto silloin, kun harkitaan 12-17-vuotiaan nuoren kiireellistä

sijoitusta, mutta katsotaan, että nuori voisi jäädä kotiin intensiivisen tuen turvin. Kotipysäkin jakso alkaa sosiaalityöntekijän tekemällä päätöksellä. Kotipysäkin työryhmä on jaettu kahteen tiimiin, jotka huolehtivat nuoren asioista ja työskentelystä perheen kanssa. Perheenjäseniä tavataan sekä yksin että yhdessä. Tapaamisia järjestetään myös perheen kotona.

Puhelinnumerot

040 800 7665

Perhetukikeskuksen johtaja

050 524 2613

Lasten osasto

050 595 0995

Nuorten osasto 1

040 800 7859

Nuorten osasto 2

044 423 5494

Nuorten osasto 3

050 517 7081

Kotipysäkki

Avoinna 24/7

Kuusikon perhetukikeskus, Tampere

Käyntiosoite:

Lääkärinkallionkatu 6, 33520 TAMPERE

Kuusikko tarjoaa avohuollon ja sijaishuollon osastopalveluita 12-17 -vuotiaille nuorille.

Kuusikon perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelun avohuollon osastohoitoa ja lyhytaikaista osastohoitoa. Tiloissa toimii myös perheoikeudellisten palveluiden valvottujen tapaamisten yksikkö.

Avohuollon osasto antaa avohuollollista tukea 12-17 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen tilanteissa, joissa päivämuotoinen ja muu kodin kanssa tehtävä työ on osoittautunut riittämättömäksi. Avohuollon osastolle nuori ohjautuu avohuollon sijoituksen päätöksellä, jonka tekee sosiaalityöntekijä.

Kuusikon perhetukikeskuksessa on myös päivystysosasto 12 - 17-vuotiaille. Nuoret ohjautuvat osastolle suunnittelemattomasti ja ennakoimattomasti kiireellisen sijoituksen päätöksellä. Päätöksen sijoituksesta tekee sosiaalityöntekijä.

Puhelinnumerot

041 731 3250

Perhetukikeskuksen johtaja

040 590 1783

Avohuollon osasto

041 731 3243

Päivystysosasto

040 035 1410

Valvotut tapaamiset

tre.valvotuttapaamiset@pirha.fi

Avoinna 24/7

Perhetukikeskus Kiirus, Ylöjärvi

Käyntiosoite:

Peukaloisentie 2, 39160 JULKUJÄRVI

Perhetukikeskus Kiirus on lastensuojelun päivystysyksikkö.

Perhetukikeskus Kiirus on Pirkanmaan hyvinvointialueen ylläpitämä seutukunnallinen lastensuojelun päivystysyksikkö. Kiiruksessa on 7 osastopaikkaa 12-17 -vuotiaille nuorille. Asiakkaat ohjautuvat osastolle sosiaalityöntekijän tekemällä kiireellisen sijoituksen päätöksellä.

Osastojakson aikana kartoitetaan nuoren kokonaistilanne, tehdään jatkosuunnitelma ja arvioidaan tarvittavat tukitoimet. Kiiruksessa panostetaan erityisesti omaohjaajuuteen, arjen rakenteeseen ja perhetyöhön.

Puhelinnumerot

050 437 1225

Perhetukikeskuksen johtaja

050 437 1227

Vastaava ohjaaja

Vihnukselan perhetukikeskus, Nokia

Käyntiosoite:

Lastenkuja 3, 37150 NOKIA

Vihnukselan perhetukikeskus on päivystävä lastensuojeluyksikkö.

Vihnukselan perhetukikeskus on 7-paikkainen päivystävä lastensuojeluyksikkö 12-17-vuotiaille. Asiakkaat ohjautuvat osastolle sosiaalityöntekijän tekemällä kiireellisen sijoituksen päätöksellä.

Vihnukselan perhetukikeskuksessa työskentelee moniammatillinen henkilöstö, johon kuuluu sosiaaliohjaajia, ohjaajia, sairaanhoitaja ja lähihoitajia. Työskentely Vihnukselassa on perhe- ja voimavarakeskeistä. Jokaisella nuorella on nimetty omaohjaaja joka työskentelee tiiviisti nuoren, perheen ja muun verkoston kanssa yhdessä sovittavien tavoitteiden mukaisesti.

Keskeisempiä tehtäviämme ovat nuoren kokonaistilanteen selvittäminen ja tuen tarpeen arviointi yhdessä perheen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelymme keskiössä ovat myös yksilöllinen ja nuoren ikätasonmukainen huolenpito, hoito, kasvatus ja ohjaus.

Tuloksia ei löytynyt.

Tuloksia ei löytynyt.

Päiväperho - linkki

Kotipysäkki

Kotipysäkki

Kotipysäkki tekee intensiivistä perhetyötä. Kotipysäkin asiakkuus on vaihtoehto silloin, kun harkitaan 12 - 17 -vuotiaan nuoren kiireellistä sijoitusta, mutta katsotaan, että nuori voisi jäädä kotiin intensiivisen tuen turvin. Kotipysäkin jakso alkaa sosiaalityöntekijän tekemällä päätöksellä. Kotipysäkki on osa Kissanmaan perhetukikeskuksen toimintaa.