Murupolku

Readspeaker

Digilähitori

Digilähitori

Digilähitori

Tervetuloa Digilähitorille!

Digilähitori tuo lähitoritoiminnan kaikkien saataville vuorokauden ympäri. Löydät Digilähitorilta neuvoja ja ohjeita hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoon, arjen pulmatilanteisiin sekä apua arkea helpottavien palvelujen ja palvelun tuottajien valintaan - aivan kuten miltä tahansa Lähitorilta.  

Jos et löydä sivustolta riittävää tietoa tarpeeseesi, voit aina ohjautua lähimmälle Lähitorille. Lähitoreilta saat maksutonta ohjausta ja neuvontaa ikääntyneiden ja vammaisten palveluihin sekä arkea askarruttaviin kysymyksiin liittyen. Voit tulla lähitorille itse tai yhdessä läheisen kanssa.

Digilähitori - haitari

Digilähitorin ohjaus ja palvelut

Asumismuodot

Omassa kodissa asuminen tarkoittaa yksityistä asumista, johon on mahdollista saada arkea tukevaa yksityistä hoitoa (omakustanteisia palveluja listaa palveluhaussa Kotitori - Pirha.fi) tai kriteerin täyttyessä hyvinvointialueen tuottamia kotihoidon palveluja ja tukipalveluja. Hyvinvointialueen palveluista on kuvattu tarkemmin verkko-osoitteessa Ikääntyneiden asuminen - Pirha.fi

Yhteisöllinen asuminen puolestaan tarkoittaa hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömissä, vuokrasopimussuhteisissa asunnoissa, joihin järjestetään palveluja yksilöllisen tarpeen mukaan. Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin. Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta lähitoreilta. Palvelujen piirissä olevat voivat olla yhteydessä oman alueen asiakasohjaukseen.

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen asuminen tarkoittaa kodin ulkopuolella tapahtuvaa ympärivuorokautista hoitoa asumispalveluyksikössä tai perhehoidossa. Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen tarkoittaa asumista yhteisöllistä toimintaa tarjoavassa esteettömässä ja turvallisessa asumispalveluyksikössä, jossa sinulla on tarpeitasi vastaava asunto ja jossa saat henkilöstöltä vuorokaudenajasta riippumatta hoitoa ja huolenpitoa myös äkilliseen tarpeeseesi. Lisätietoa saat Pirkanmaan Kotitorilta.

Asumisen turvallisuus ja muutosten ennakointi

Mietitkö, onko kotisi tai läheisen ikääntyneen koti turvallinen? Kotitapaturmat sivusto tarjoaa kodinturvallisuuden tarkistuslistan: Kodin turvallisuuden tarkistuslista -kotitapaturma.fi ja iäkkäiden turvallisuuden tarkistuslistan: Iäkkäiden turvallisuuden tarkistuslista -kotitapaturma.fi

AsumisenApu tarjoaa tietoa ja tukea asumisen pulmiin sekä välineitä asumisen muutosten ennakointiin. AsumisenApu - asumisenapu.fi

Asunnon muutostyöt

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista yli 65-vuotiaille. Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt. Rakenteiden ja järjestelmien huonokuntoisuus aiheuttaa myös yleistä peruskorjaustarvetta. Korjausneuvonta - vtkl.fi

ARA myöntää korjausavustuksia henkilöasiakkaille ja asuinrakennuksen omistaville yhteisöille. ARA myöntää avustusta iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän omakotitalonsa tai omistamansa asunnon korjaamiseen. Avustusta myönnetään vain ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin, ei esimerkiksi mökin korjaamiseen. Avustus on tarkoitettu parantamaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen. Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden koteihin -ara.fi

Jos asuntoosi täytyy tehdä muutostöitä tai sinne täytyy asentaa kiinteitä apuvälineitä, voit saada korvausta näistä aiheutuviin kustannuksiin. Voit saada korvausta asunnon muutostöihin, jos olet vammainen ja liikkuminen sekä omatoimisuus vakituisessa asunnossasi on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa. Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt (esimerkiksi ammeen poisto, kynnysten poistaminen, luiskat, tukikahvat) asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin. Välttämättömät muutostyöt ovat sinulle maksuttomia.
Asunnon muutostyöt

Pirkanmaan kirjastot tarjoavat myös digiohjausta kirjaston sähköisiin palveluihin ja mahdollisesti myös muihin digipalveluihin. Kysythän tarkemmin oman alueesi kirjastosta heidän palvelutarjonnastaan.

Mukanetti tarjoa ikäihmisille tukea tietoteknisissä kysymyksissä. Tukea on saatavilla lähiopastuksena ajanvarauksella sekä avoimin ovin Tampereen toimipisteessä. Lisäksi tukea voi saada etäopastuksella puhelimitse. Mukanetti - mukanetti.fi

SeniorSurf tarjoaa digiopastusta ikäihmisille. Sivuilta löydät etäopastusmahdollisuuden, opastuskartasta digiopastuksen tuottajat koko Suomen alueella, materiaalipankin itseopiskelun ja digiopastusten tueksi. SeniorSurf-verkosto tarjoaa ikääntyneille vertaistukea ja yhdessä uuden oppimisen mahdollisuuksia. SeniorSurf - seniorsurf.fi

Valli sivuston ikäteknologiakeskus tuottaa ja kokoaa tälle Tietopankki-sivustolle ja sen alasivuille tutkittua ja ajankohtaista tietoa ikäihmisistä teknologian ja digipalveluiden käytöstä. Ikäteknologiakeskus - valli.fi

Kelan digituki antaa tukea Kela-asioiden hoitamiseen verkossa. Digituki on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat hoitaa Kela-asiointiaan omatoimisesti. Digitukea saa puhelimitse ja paikan päällä palvelupisteellä. Kelan digituki

Kelan etäpalvelupiste löytyy monelta Pirkanmaan lähitorilta. Henkilökunta avaa tietokoneella kuva- ja ääniyhteyden Kelaan, jolloin voit keskustella Kelan palveluasiantuntijan kanssa. Listauksen Kelan etäpalvelupisteistä löydät asuinkunnan valinnan kautta täältä Lähitorit - Pirha.fi

Elintapaohjaus

Elintapaneuvontaa tarjotaan Pirkanmaan laajuisesti. Elintapaneuvonnan tarkoituksena on tukea hyvinvointia ja terveyttäsi. Elintapaneuvonta on ammattilaisen ja asiakkaan välistä yhteistyötä, missä pohditaan yhdessä erilaisia pieniä tavoitteita elintapojesi muutokseen. Sinulla on mahdollisuus saada tukea esimerkiksi sopivan liikkumisen aloittamiseksi tai sinun terveyttäsi edistävän syömisen löytämiseksi. Elintapaneuvonta - pirha.fi

Yksinäisyys

Olet tervetullut Pirkanmaan lähitoreille aukioloaikojen puitteissa. Lähitorit toimivat kohtaamispaikkoina ja voimme etsiä yhdessä sinulle mielekästä toimintaa. Lähitorien yhteystiedot ja ohjelmat - pirha.fi

Vertaistukea ja keskusteluapua tarjoaa Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin (MIELI). Kriisipuhelin - mieli.fi 

Ikäihmisten auttava puhelin Aamukorva tarjoaa kuunteluapua aamun varhaisina tunteina: Aamukorva - tamperemissio.fi

Kirkon keskusteluapu tarjoaa henkistä tukea valtakunnallisesti: Kirkon keskusteluapu - evl.fi

Kulttuurivinkit

Lähitorien yhteystietoja ja ohjelmasisältöjä löydät Pirkanmaan hyvinvointialueen nettisivuilta Lähitorien yhteystiedot ja ohjelmat - pirha.fi. Lisäksi Sointuseniorien Lähitorit tarjoavat kulttuuri- ja liikuntatoimintaa myös etäyhteydellä: Etäyhteys - sointusenioripalvelut.fi

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa:lahella.fi

Mieliala

Julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Mielenterveystalosta löytyy omahoito-ohjelmia oireisiin, elämäntilanteisiin ja mielen hyvinvointiin. Tarjonnasta löytyy myös erikseen omahoito-ohjelmia eri kohderyhmille. Mielenterveystalo - mielenterveystalo.fi

Esteetön julkinen joukkoliikenne sekä asiointi- ja palveluliikenne  
Kuntien järjestämä esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien palvelu- ja asiointiliikenne ovat aina ensisijaisia vaihtoehtoja tukemaan liikkumistasi. Palvelu- ja asiointiliikenne on joukkoliikenteenomainen kuljetusmuoto kaikille, joille tavallisella bussilla kulkeminen on hankalaa. Matkustamiseen ei tarvita hakemusta eikä erillisiä todistuksia. Palvelu- ja asiointiliikenteellä pääset helposti lähipalvelujen pariin kuten kauppaan, apteekkiin tai lääkäriin. Palvelu- ja asiointiliikenteessä avustetaan tarpeen mukaan muun muassa kyytiin nousussa sekä kyydistä poistumisessa.  Lisätietoa kuntasi palvelu- ja asiointiliikenteestä löydät kunnan verkkosivuilta sekä alla olevasta listauksesta.

Alle on listattu linkit Pirkanmaan kuntien palvelu- ja asiointiliikenteen verkkosivuille, joista löydät lisätietoa kuntasi asiointi- taipalveluliikenteestä (muun muassa aikatauluista ja reiteistä).   


Terveydenhuoltomatkat Kela 
Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja matkan syy on sairaus, raskaus, synnytys tai kuntoutus ja sinulla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös. Saat matkakorvausta vakinaista kotiosoitetta lähimpään terveydenhuoltoon, halvimman matkustustavan mukaan ja omavastuun ylittävistä kuluista. Lisää tietoa löydät Kelan verkkosivuilta Matkat - Kela.fi

Saattajapalvelut  
Voit saada saattoapua kodin ulkopuolella liikkumiseen järjestöiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta.  Kotitorin palveluhaku listaa toimijoita ja voit etsiä heitä aiheen tai kunnan mukaisesti. Pirkanmaan Kotitorin löydät Ikääntyneiden neuvonnan ja ohjauksen sivulta Pirkanmaan Kotitori - Pirha.fi

Ruokaostosten kotiinkuljetus  
Monella alueella kaupat ja marketit ovat laajentaneet palveluitaan ostosten kotiinkuljetukseen. Ostaja tekee tilauksen kauppaan, kauppa kerää ostokset ja toimittaa palvelumaksua vastaan ostokset asiakkaalle kotiin. Tutustu rohkeasti oman alueen kauppojen toimintatapoihin.  

Taksin käyttäminen omakustanteisesti  
Voit käyttää liikkumiseen omakustanteista taksia. Pirkanmaan alueella toimii useita taksipalveluita, joiden hinnoista ja toiminnasta löydät lisätietoja verkkosivuilta, joita on listattu tähän alle  

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus  
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi myöntää tieliikennelain mukaan pysäköintitunnuksen vaikeasti vammaiselle ihmiselle tai vaikeasti vammaisen ihmisen kuljettamiseen, jolla on näkövamma tai jonka vammasta aiheutuu haittaa liikuntakyvylle. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella (entinen vammaisen pysäköintilupa) voi pysäköidä yleisillä alueilla liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta. Hakemista varten tarvitaan lääkärin todistus, jossa lääkäri määrittelee ja kuvaa henkilön vammasta aiheutuvan toimintakyvyn rajoittumisesta aiheutuvan haitta-asteen.  Lisätietoa löydät Traficomin verkkosivuilta Liikkumisesteisen pysäköintitunnus - Traficom.fi

Ikääntyneiden kuljetuspalvelu eli liikkumista tukeva kuljetuspalvelu
Liikkumista tukevaa kuljetuspalvelua voi saada, jos et kykene käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. Liikkumista tukeva kuljetuspalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille ja pienituloisille. Matkojen tavoitteena on tukea itsenäistä kotona asumistasi. Matkoja myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. 

Voit tehdä matkoja asuinkuntasi alueella sekä lisäksi yhteen rajakuntaasi. Matkoja myönnetään vain asiointi- ja virkistyskäyttöön. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat eivät voi saada kuljetuspalvelua. Kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta. 

Ennen kuin täytät hakemuksen, tutustu palvelun myöntämisen perusteisiin. Kuljetuspalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille. Voit saada kuljetuspalvelua, jos 

  • et pysty käyttämään julkisia liikennevälineitä tai palvelu- ja asiointiliikennettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. (Kuljetuspalvelut eivät kuitenkaan korvaa mahdollista puuttuvaa julkista joukkoliikennettä, kuten kutsu- ja palveluliikennettä.) 
  • matkojesi tavoitteena on tukea itsenäistä kotona asumistasi 
  • matkasi tarkoitus on jokin muu kuin terveydenhuollon käynti 
  • sinulla tai taloudessasi ei ole käytössä autoa
  • tulosi ovat riittävän pienet. (Ohjeellinen bruttotuloraja, josta voidaan yksilöllisen harkinnan perusteella poiketa, on yhden henkilön taloudessa 1350 e/kk ja kahden henkilön taloudessa 2497,50 e/kk.)

Ikääntyneiden kuljetuspalvelua voit hakea Pirhan sähköisen asioinnin kautta verkko-osoitteesta Sähköinen asiointi - Pirha.fi

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu heille, joilla on pitkäaikaisia, erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 

Kuljetuspalvelua voi saada asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä tarpeesi mukaan työ- ja opiskelumatkoihin. Vammaisten kuljetuspalvelua voit käyttää asuinkuntasi ja lähikuntiesi alueilla. Kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta. 

Ennen kuin täytät hakemuksen, tutustu palvelun myöntämisen perusteisiin. Kuljetuspalvelut on suunnattu ensisijaisesti vaikeavammaisille. Voit saada kuljetuspalvelua, jos 

  • sinulla on pitkäaikaisia (vähintään yksi vuosi), erityisiä vaikeuksia liikkumisessa 
  • et pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja vammasi tai sairautesi vuoksi ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia 
  • vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut eivät korvaa puutteellista julkista joukkoliikennettä. 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voit hakea Pirhan sähköisen asioinnin kautta verkko-osoitteesta Sähköinen asiointi - Pirha.fi

Voitas -sivusto tarjoaa maksuttomia jumppaohjeita ja ideoita liikkumiseen yli 65-vuotiaille. Voitas.fi

UKK-instituutti tarjoa vinkkejä liikkumiseen:Vinkkejä liikkumiseen - ukkinstituutti.fi

Apuvälineet tarjoavat tukea ja turvaa itsenäiseen liikkumiseen tilapäisesti tai pysyvästi. Asuinkunnastasi riippuen voit olla yhteydessä Apuvälineyksikköön tai omaan terveysasemaan. Oman alueesi tietoja pääset hakemaanApuvälinepalvelut - pirha.fi -sivustolta.

Niveltalo sisältää tietoa nivelvaivoista ja -vammoista sekä leikkauksista. Neuvomme, miten voit ennaltaehkäistä ja lievittää erilaisia kipuja ja puutumisoireita. Niveltalon sisällöstä löydät tietoa esimerkiksi nivelrikon aiheuttamasta kivusta, selkäkivusta, lonkkakivusta, jalkakivuista, käsikivuista ja puutumisoireista sekä erilaisista vammoista ja näiden kaikkien hoidoista. Löydät myös ohjeita siitä, miten voit ennaltaehkäistä ja lievittää kipua itse, esimerkiksi liikunnalla ja terveellisillä elämäntavoilla:Niveltalosta -terveyskyla.fi

Etsitkö itsellesi tai läheisellesi palveluita? Kotitorin palveluhaku auttaa löytämään paikallisia palveluja kotona asumisen tueksi. Kotitorin palveluhaussa voit tutustua, mitä eri palveluntuottajat ovat kertoneet palvelustaan. Halutessasi voit kysyä lisätietoja lähettämällä palveluntuottajalle yhteydenottopyynnön. Yhteydenotto ei sido mihinkään, ja mahdollinen palvelusta sopiminen tapahtuu myöhemmin asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Kotitori - pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointipalvelualueen sivuilla listataan ikääntyneille ja ikääntyneille vammaisille henkilöille suunnattuja palveluja sekä palvelujen saamisen kriteerejä. Täältä löydät tietoa ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen, ikäihmisten sosiaalityöstä, omaishoidosta ja neuvoja epäillessäsi muistisairautta. Ikääntyneiden palvelut - pirha.fi Lisäksi löydät myös tietoa vammaispalvelujen osalta liikkumisen tuesta, henkilökohtaisesta avusta, vammaisten asumisesta, päivä- ja työtoiminnasta sekä vammaispalvelujen vaativien erityispalvelujen Tukikeskuksesta. Vammaispalvelut - pirha.fi

Ikääntyneiden neuvonta ja palveluohjaus puhelimitse toteutuu Pirkanmaan Kotitorilla. Kotitori auttaa sinua löytämään omaan elämäntilanteeseesi sopivat palvelut, joilla tuetaan arjessa ja kotona selviytymistäsi. Kotitorilta saat tietoa muun muassa: asumisesta, kotiin saatavista palveluista, liikkumisesta, taloudellisista etuuksista, liikuntapalveluista, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista sekä järjestöistä. Kotitori ohjaa asiakkaita myös Lähitoreille. Lähitoreilla saa tietoa esimerkiksi palveluista ja apua hakemusten täyttämiseen. Ikääntyneiden neuvonta ja ohjaus - pirha.fi

Kelalla on merkittävä rooli sosiaaliturvan toimeenpanijana Suomessa. Sosiaaliturvalla tasataan perheiden ja yksilöiden välisiä tuloeroja ja taataan kaikille riittävä toimeentulo. Kelan sivustolta löydät tietoa myös ikäihmisten sekä vammaisten tuista ja palveluistaKela - kela.fi

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Suomessa asuva tai vakinaisesti oleskeleva henkilö tai perhe voi saada toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja asumiseen. Tietoa toimeentulotuesta löydät sivustoltaToimeentulotuen kokonaisuus -Kela ja ohjeita tuen hakemisesta Näin haet perustoimeentulotukea - kela.fi

Edunvalvontavaltuutus on hyvä keino varautua tulevaisuuteen. Se on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Valtakirjassa määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa.Edunvalvontavaltuutus - Muistiliitto

Jos esimerkiksi muistisairaan ihmisen etuja ei saada turvattua esimerkiksi yhteisin pankkitilein, valtakirjalla tai edunvalvontavaltuutuksella, voidaan hänelle määrätä edunvalvoja. Edunvalvojan määrääminen on kuitenkin viimesijaisin keino muistisairaan etujen turvaamisessa. Jos muistisairaan asiat tulevat hoidetuksi muilla tavoin, ei edunvalvontaa tarvita.Edunvalvonta - Muistiliitto

Elämän muutokset

Vertaistalo tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Sivusto tarjoaa kokemustarinoita sekä konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin. Älä jää yksin, tukea on tarjolla. Vertaistalo -terveyskyla.fi

Palliatiivinen talo tukee parantumattomasti sairaita ja heidän läheisiään sairauden kanssa elämisessä. Talosta löytyy tietoa aikuisten palliatiivisesta hoidosta, sairauksista ja eri tukimuodoista.Palliatiivinen talo -terveyskyla.fi

Kirkon keskusteluapu tarjoaa henkistä tukea valtakunnallisesti: Kirkon keskusteluapu - evl.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköisen asioinnin kautta pääset tuttuihin oman asuinkuntasi sähköisiin asiointipalveluihin. Asiointikunnastasi riippuen voit sähköisen asioinnin kautta mm. tehdä ajanvarauksia ja täyttää yhteydenotto- ja esitietolomakkeita. Palvelu on tarkoitettu kiireetöntä asiointia varten. Tutustu sähköiseen asiointiin

Pirkanmaan Kotitorin Laitetorilla pääset tutustumaan kotona-asumista, turvallisuutta ja toimintakykyä parantaviin apuvälineisiin ja laitteisiin kodinomaisessa ympäristössä. Laitetori sijaitsee Tampereella Kotitorin palvelupisteen yhteydessä. Mikäli vierailu Laitetorilla on haastavaa, Kotitori esittelee hyvinvointiteknologian ratkaisuja ja niiden soveltamista kotiympäristössä myös videoneuvottelun välityksellä.Laitetori - pirkanmaankotitori.fi

Laitelaukkukiertue toteutuu Pirkanmaan Lähitoreilla vuoden 2022–2023 aikana. Laitelaukku on yhdellä lähitorilla viikon kerrallaan. Lähitoreilla halukkaat pääsevät tutustumaan ja kokeilemaan laukun laitteita vertaisopastajien tai lähitorien henkilökunnan avustuksella. Lähitorit tiedottavat ohjelmistoissaan, milloin Laitelaukku on heillä.Laitelaukkukiertue - pirkanmaankotitori.fi

Aivoterveys

Aivotalo sisältää tietoa aivojen terveydestä ja aivosairauksista sekä aivojen ja toimintakyvyn välisistä yhteyksistä. Aivotalosta löydät tukea ja tietoa aikuisten aivosairauksista ja aivojen terveydestä.Aivotalo - terveyskyla.fi

Muistisairauksien riskitestin avulla on mahdollisuus arvioida yksilön kokonaisriskiä sairastua muistisairauteen. Testi laskee yksilön muistisairauden todennäköisyyden keski-iän riskitekijäprofiilin mukaan. Riskitestin löydät mm. Pirkanmaan Muistiyhdistyksen sivuilta.Muistisairauksien riskitesti - pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Muistisairaudet ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä. Edetessään etenevät muistisairaudet johtavat dementiaoireyhtymään. Lisää yleisimmistä muistisairauksista löydät mm. Muistiliiton sivuilta Muistisairaudet - muistiliitto.fi

Itsehoito

Päivystystalo neuvoo äkillisissä terveysongelmissa. Se tukee itsehoidossa ja hoitoon hakeutumisessa sekä tukee päivystyksen toiminnan tutuksi. Päivystystalosta löydät runsaasti luotettavaa tietoa päivystykseen hakeutumisesta ja päivystyksessä asioimisesta. Matalan kynnyksen neuvontapalvelu Päivystyshelppi ohjaa ja tukee sinua hoidon- ja palveluntarpeen arvioinnissa, ja itsehoito-ohjeet neuvovat yleisimpien kotona hoidettavien terveysongelmien itsehoidossa ja voinnin seurannassa. Päivystystalo - terveyskyla.fi

Omapolulla voit tehdä Terveyskylän itsehoito-ohjelmia, jotka auttavat kohentamaan terveyttä. Ohjelmat on tuotettu elintapa- ja ravitsemushoidon ammattilaisten toimesta yhdessä potilaiden kanssa. Itsehoito-ohjelmat - terveyskyla.fi

Kansanterveystaudit

Diabetestalo on tarkoitettu sinulle, joka etsit tietoa diabeteksesta ja sen hoidosta, kaipaat vinkkejä omahoitosi tueksi tai haluat syventää aikaisemmin oppimaasi tai päivittää tietojasi diabeteksen hoidosta. Diabetestalosta löydät myös tietoa lähelläsi palvelevista diabeteksen hoidon ammattilaisista. Näistä ja monesta muusta asiasta saat luotettavaa tietoa Diabetestalossa vieraillessasi. Diabetestalo - terveyskyla.fi

Veren rasva-aineenvaihdunnan häiriöt eli dyslipidemiat ilmenevät veren kolesterolipitoisuuden kasvuna. Terveyskylän sivuilta löydät tietoa ja hoito-ohjeita veren rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoitoon. Dyslipidemiat - terveyskyla.fi

Kohonnut verenpaine on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöistä. Se rasittaa sydäntä ja aiheuttaa haitallisia muutoksia verisuonissa. Terveyskylän sivuilta löydät tietoa ja ohjeita korkean verenpaineen hoitoon. Verenpaine - terveyskyla.fi

Näkö ja kuulo

Kuulotalo on tarkoitettu kaikenikäisille, joilla itsellään on vaikeuksia kuulla tai joiden läheisillä on vaikeuksia kuulla. Myös muuhun kuulo-oireiluun, kuten tinnitukseen ja kuulon vaihteluun, Kuulotalo tarjoaa tietoa ja tukea. Kuulotalo - terveyskyla.fi

Näön heikentyminen vaikuttaa moniin arjen toimintoihin. Tukea silmäsairauksiin tarjoaa Terveyskylän Silmäsairauksien talo. Silmäsairauksien talo - terveyskyla.fi

Kuntoutus

Kuntoutumistalo tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, joille kuntoutuminen on ajankohtaista omassa tai läheisen elämässä. Täältä löydät asiantuntijoiden tuottamaa, hyödyllistä tietoa kuntoutumisesta ja kuntoutujan palveluista. Lisäksi löydät myös itsehoito-oppaita eri aiheista. Kuntoutumistalo - terveyskyla.fi

Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa elämään sairauden kanssa, jatkamaan töissä tai palaamaan työelämään. Kuntoutus - kela.fi

Ravitsemus

Ruokaviraston sivut tarjoavat monipuolista ja luotettavaa tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta ja ruokasuosituksista.Ikääntyneiden ravitsemus - ruokavirasto.fi

Myös Gery ry (Gerontologinen ravitsemus) edistää ikäihmisten hyvinvointia ravitsemuksen, liikunnan ja sosiaalisen toiminnan avulla.Gerontologinen ravitsemus - gery.fi

Terveysneuvonta

Terveyskylän Ikätalo tarjoaa terveysneuvontaa ikääntyville ja auttaa löytämään hyödylliset palvelut arjessa pärjäämiseen. Ikätalo.fi on verkkopalvelu, joka tarjoaa helppolukuisen paketin terveysneuvontaa ja auttaa yli 65-vuotiaita ja heidän läheisiään löytämään hyödylliset palvelut arjessa pärjäämiseen. Ikätalo - terveyskyla.fi

Miestalossa miesten vaivat tulevat tutuiksi. Saat tietoa miesten terveyteen liittyvistä asioista ja tukea niiden hoitoon. Miestalo - terveyskyla.fi

Terveyskylän oirenavigaattoreiden avulla voit kartoittaa oireita ja selvittää tarvetta mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin. Oirenavigaattorit eivät korvaa lääkärin tekemää diagnoosia. Terveyskylän oirenavigaattorit - terveyskyla.fi

Digilähitori - linkki Lähitorit-sivulle

2.0 Hiusviivaerotin


Digilähitori - tämän sivun löydät myös

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/digilahitori

Maailman Parkinson-päivä - nosto

Maailman Parkinson-päivä

Torstaina 11.4. viettiin Parkinson-päivää ja järjestettiin kaikille avoin webinaari.  Webinaarin pääaiheena oli erilaiset arjen apuvälineet. Pääset katsomaan tapahtuman tallennetta alla olevasta linkistä.
 

Digilähitori - palaute

Anna palautetta

Digilähitoria kehitetään alkuvuoden aikana sisällöllisesti sekä uudella sivurakenteella. Jätä palautetta sisältötoiveista,-tarpeista tai -puutteista. Kiitos!