Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Murupolku

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Potilasasiamies

Potilasasiamies palvelee terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia. Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, jos esimerkiksi olet tyytymätön hoitoon pääsyyn tai saamaasi hoitoon tai palveluun.

Potilasasiamies

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamieheen voit ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluja koskevissa kysymyksissä. Saat tietoa asiakkaan oikeuksista.

Sosiaaliasiamies

Valinnanvapaus

Voit valita oman sosiaali- ja terveysasemasi (sote-asemasi) sekä kiireettömän erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitopaikkasi mistä tahansa Suomesta.

Valvonta

Jokaisen Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluja tuottava toimija vastaa siitä, että asiakkaan oikeudet toteutuvat. Seuraamme palveluiden laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta erityisesti palveluntuottajien omavalvonnan avulla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta