Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Transpotilaan hoitopolku

Transpotilaan hoitopolku

Sinun on hyvä hakea mahdollisimman paljon tietoa ja tutustua mahdollisimman laajasti eri materiaaleihin transpotilaan hoitoprosessista ennen hoitoihin hakeutumista. Eri tietolähteitä tutkiessa on huomioitava tiedon alkuperä ja sen oikeellisuus. Alla oleviin linkkeihin on kerätty hyväksi todettuja tietolähteitä suomen kielellä.

Tiedon haun ja materiaaleihin tutustumisen jälkeen sinun tulee tehdä henkilökohtainen päätös siitä, haetko lähetettä mahdollisiin hoitoihin.

Hyödylliset linkit:

Kun olet tehnyt päätöksen mahdollisiin hoitoihin hakeutumisesta, tulee sinun hakea lääkärin lähete sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin. Lähetteen voit hakea esim. kotipaikkakuntasi terveydenhuoltoyksikön lääkäriltä. Asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada lähete Taysin tai Husin erityisyksiköihin. Kotikuntasi maksaa tutkimuksen erikoissairaanhoidossa, joten tutkimus on sinulle maksutonta.

 • Tutkimusjakson kesto on yksilöllinen.

Ensikontakti voidaan toteuttaa vastaanottokäyntinä, yhteydenottona tai neuvotteluna avohoitotahon kanssa. Ensikontaktin aikana kartoitetaan edellytyksiä tutkimusjakson alkamiselle. Osallistut tutkimuksellisiin haastatteluihin ja testeihin. Näiden tarkoituksena on selvittää millaisena koet sukupuolesi, miksi haluat sukupuolenkorjaushoitoihin ja miten nämä hoidot mahdollisesti vaikuttaisivat elämänlaatuusi. Näiden jälkeen tehdään päätös hoitojen aloittamisesta.

Tutkimusjakson jälkeen sinulle voidaan asettaa seuraavat diagnoosit:

 • Diagnoosi F64.9 (Määrittämätön sukupuoli-identiteetin häiriö) toimii yleensä pääsääntöisesti työdiagnoosina tutkimusjakson alusta alkaen ja saattaa tarkentua .8:aan tai .0:aan tai säilyä sellaisenaan. Muita psykiatrisia diagnooseja voi kulkea rinnalla, psykiatrisen oirehdinnan diagnoosi ei poissulje transsukupuolisuutta.
 • Transsukupuolisuus (F64.0)
 • Muu sukupuoli-identiteetin häiriö (F64.8)

Kun diagnoosi on asetettu, voit aloittaa keskustelut hoitohenkilökunnan kanssa mahdollisesta hoitojen aloittamisesta.

 • Yhteydenpito:
  • Jokaiselle sukupuolenkorjaushoitoja aloittavalle nimetään ensisijainen yhteyshenkilö.

Diagnoosin jälkeen pystyt halutessasi hakeutumaan erilaisiin hoitoihin. Tarpeet ovat erilaisia ja yksilöllisiä, ja siksi jokaiselle tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma.

Sinun tehtäväsi tässä vaiheessa on miettiä, mitkä hoidoista ovat sinulle hyödyllisiä. Hoitoihin voivat kuulua mm. hormonihoidot, foniatria, hedelmällisyyden säilyttäminen (siittiöiden tai munasolujen pakastaminen) ja rintakehänmuokkaukset. Saatat myös toivoa läheistapaamista, jolloin sen järjestämisestä voidaan sopia Trans-poliklinikalla.

Hyödylliset linkit:

Yhteydenpito:

 • Jokaiselle potilaalle on nimetty yhteyshenkilö.

Voit muuttaa etunimesi omaan tilanteeseesi parhaiten sopivassa vaiheessa. Etunimen muutos ei edellytä transsukupuolisuusdiagnoosia, vaan tarpeen voi perustella myös muuten. Nimenmuutos on ilmainen, jos sen tekee vasta juridisen sukupuolen vahvistamisen yhteydessä, sitä ennen muutos on maksullinen. Nimenmuutoshakemus toimitetaan Digi- ja väestötietovirastoon (entiseen maistraattiin).

Hyödylliset linkit:

Yhteydenpito:

 • Jokaiselle potilaalle on nimetty yhteyshenkilö.

Tosielämän vaiheessa sinun tulee pyrkiä elämään koetussa sukupuolessa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tämä vaihe alkaa kun koet olevasi siihen valmis. Tosielämän vaihe kulkee käsi kädessä eri hoitojen kanssa ja on kestoltaan vähintään vuoden. Tapaat sinulle nimettyä yhteyshenkilöä tänä aikana harvajaksoisesti, jotta kuullaan kokemuksiasi tästä vaiheesta ja saat tarvittaessa tukea.

Tämän jälkeen järjestetään toinen hoitoneuvottelu. Hoitoneuvottelussa sovitun perusteella voit mahdollisesti hakea sukupuolen juridista muutosta.

 • Tosielämänvaiheen kesto on yksilöllinen.
   
 • Yhteydenpito:
  • Jokaiselle potilaalle on nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa toteutetaan seurantakäyntejä ja johon voi olla yhteydessä.

Sukupuolen juridinen vahvistaminen haetaan Digi- ja väestötietovirastosta (entisestä maistraatista) lomakkeella ja vapaamuotoisella hakemuksella. Juridisen vahvistamisen hakemiseen tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • Lausunto kahden eri yksikön (Tays, HUS) psykiatrilta
 • Lausunto lisääntymiskyvyttömyydestä (Käytännössä ns. hedelmättömyystodistus voidaan laatia hormonien käytön perusteella - mikäli henkilö ei halua tai ei pysty terveyssyistä käyttämään hormoneita, tämä ehto ei välttämättä täyty.)
 • 18 vuoden ikä
 • Suomen kansalaisuus tai pysyvä asuinpaikka Suomessa

Asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä

Kun uusi sukupuolesi on vahvistettu, merkitään kohdallesi väestötietojärjestelmään uusi henkilötunnus, jonka jälkeen vanha henkilötunnus passivoituu. Lisäksi järjestelmään lisätään erikseen tieto transsukupuolisuudestasi.

Hyödylliset linkit:

Yhteydenpito:

 • Asiakkuutesi Trans-poliklinikalle säilyy ja voit ottaa tarvittaessa yhteyttä.

Kun sukupuolesi on juridisesti vahvistettu, on mahdollista saada lähete sukuelinkirurgiaan. Nämä kirurgiset toimenpiteet sisältävät kivesten poiston ja miehestä naiseksi -sukuelinkirurgian tai kohdun, munasarjojen ja emättimen poiston ja naisesta mieheksi -sukuelinkirurgian.

Omassa keskussairaalassasi voidaan toteuttaa munasarjojen- ja kohdun poisto. Mikäli haluat myös emättimen poiston, leikkaus toteutuu Taysissa tai HUSissa. Korjaava sukuelinkirurgia toteutuu HUSissa.

Kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin sinut lähetetään Taysin transpoliklinikan kautta.

Hyödylliset linkit:

Yhteydenpito:

 • Asiakkuutesi Trans-poliklinikalle säilyy ja voit tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Kun kaikki haluamasi hoidot ja kirurgiset toimenpiteet on tehty, tilanteesi jatkoseuranta siirtyy erikoissairaanhoidosta avohoitoon. Avohoidosta käsin voidaan konsultoida erikoissairaanhoidon tahoja. Tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman terve ja hyvä elämä hoitoprosessin jälkeen.

Hyödylliset linkit:

Yhteydenpito:

 • Asiakkuutesi Trans-poliklinikalle säilyy ja voit ottaa tarvittaessa yhteyttä.