Readspeaker

Valikkonäyttö

Perifeerinen verisuonikanyyli

Perifeerinen verisuonikanyyli

Perifeerinen verisuonikanyyli

Päivitetty 27.10.2023

Kanyylin asettaminen

Desinfioi kädet ja kerää kanyylin laitossa tarvittavat välineet puhtaalle tasolle. Arvioi sopiva pistopaikka, huomioi että taivekohtaan asetettuun kanyyliin liittyy suurentunut infektioriski. Valitse mahdollisimman pieni käyttötarkoitukseen soveltuva kanyyli.

Pue puhtaat suojakäsineet juuri ennen kanyylin asettamista. Desinfioi iho vähintään 70-prosenttisella alkoholilla yhdensuuntaisin vedoin hankaamatta ihoa. Anna desinfektioaineen kuivua ennen pistämistä. Laita käytetty neula suoraan riskijäteastiaan. Kiinnitä kanyyli huolellisesti suojakalvolla.

Kirjaaminen

Kirjaa potilaskertomukseen kanyylin laitto-, huolto- ja poistopäivä sekä oliko kanyyli tullessa. Kirjaa kanyylin ihon kunto joka työvuorossa.

Kanyylin päivittäinen hoito, vaihto ja poisto

Arvio joka työvuorossa kanyylin tarve ja tarkista pistopaikka sekä suojakalvon paikallaan pysyminen. Poista kanyyli, mikäli se on tarpeeton, huomaat infektion merkkejä (punoitus, turvotus, eritys) tai kanyyli on liukunut ulos suonesta. Kanyylin vaihtamiselle hygieniasyistä ei ole aikarajaa. Mikäli kanyyli on laitettu tilanteessa, jossa aseptiikkaa ei ole voitu noudattaa (esimerkiksi ensihoitotilanteissa), vaihda kanyyli uuteen.

Vaihda sidos uuteen sen ollessa eritteinen tai irronnut reunoistaan:

  • Desinfioi kädet ja pue suojakäsineet.
  • Poista sidos ja puhdista tarvittaessa veri ja erite keittosuolalla kostutetulla taitoksella.
  • Desinfioi pistokohdan iho vähintään 70-prosenttisella alkoholilla ja anna kuivua ennen uuden sidoksen laittamista.
  • Läpäisemätöntä kanyylin kiinnityssidosta ei tarvitse suojata suihkun ajaksi.

Lääkkeen anto

Desinfioi kädet ennen kanyylin ja nesteensiirtolaitteiden käsittelyä sekä niiden käsittelyn jälkeen. Jos kosket välissä muualle, desinfioi kädet uudelleen.

Lääkettä antaessasi poista venttiilitulpan desinfioiva korkki. Ellei käytössä ole desinfioivaa korkkia, desinfioi injektioportti hankaamalla desinfioi injektioportti hankaamalla vähintään 70-prosenttisella alkoholilla vähintään 15 sekuntia ennen lääkkeenantoa ja anna kuivua. Lue lisää Venttiilitulpat ja desinfioivat korkit -ohjeesta. Vaihda injektioporttiin uusi steriili korkki lääkkeen annon jälkeen. Lääkkeen antamista kanyylissa kiinteästi olevasta lääkkeenantoventtiilistä ei suositella.

Infuusioletkujen ja hanojen vaihto

Vaihda perusliuoksessa käytetyt nesteensiirtoletkut ja hanat neljän vuorokauden välein sekä silloin, kun irrotat letkuston tai vaihdat kanyylin. Noudata lääke- ja verituotteiden kohdalla niiden säilyvyydestä annettuja ohjeita.

Potilaan informointi

Kerro potilaalle kanyylin käyttöön liittyvistä rajoitteista ja huomioista, joista hänen on hyvä tietää. Apuna voit käyttää ääreislaskimokanyylin potilasohjetta.

Sairaalainfektioilmoitus (SAI)

Tee SAI-ilmoitus katetreihin liittyvistä paikallisinfektioista sekä veriviljelypositiivisista infektioista.