Murupolku

Readspeaker

Samassa repussa-hanke

Samassa repussa-hanke

Samassa repussa -hanke - esittely

Samassa repussa-hanke on osa STM:n valtakunnallista kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjuja ja -kokonaisuuksia. Hanke toteutetaan Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla 2022 - 2024.

Samassa repussa - hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet

 • kuvata ja kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden palveluketjut ja -kokonaisuudet, jotka mahdollistavat asiakkaan saamaan laadukasta palvelua oikea-aikaisesti matalalla kynnyksellä asuinkunnasta riippumatta.
 • tehostaa päihteiden käytön varhaista tunnistamista alueen sote-ammattilaisten koulutuksia lisäämällä

Päihteitä käyttävän raskaana olevan palvelukokonaisuus

Päihteitä käyttävän raskaana olevan palvelukokonaisuus

Päihteitä käyttävän raskaana olevan palveluita tuotetaan seuraavissa palveluissa: neuvola, päihde- ja mielenterveyspalvelut, HAL-poliklinikka tai äitiyspoliklinikka, sosiaalipalveluista aikuissosiaalityö ja lastensuojelu sekä synnytysyksikkö, vierihoito-osasto ja vastasyntyneiden tehohoitoyksikkö.

Jokaisen, joka kohtaa asiakkaan, on tärkeää ottaa päihteiden käyttö puheeksi. Päihteistä sekä niiden vaikutuksista raskauteen, vanhemmuuteen ja vauvaan tulee puhua selkeästi ja oikeilla nimillä.

Seuraavassa on lueteltu palvelukohtaisesti ne erityisyydet, jotka kussakin palvelussa tulisi huomioida perushoidon, -seurannan tai -arvioinnin lisäksi.

 • Asiakkaan ja puolison päihdetilanteen kartoitus (mm. AUDIT) ja tietojen kirjaaminen
 • Asiakkaan ja perheen sosiaalisen tilanteen kartoitus
 • Vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen puheeksi ottaminen
 • Vanhempien valmiuksien arvioiminen vastasyntyneen hoitamiseen
 • Edellytysten täyttyessä ennakollinen lastensuojeluilmoitus/lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto sosiaalihuoltoon
 • Asiakkaan ohjaaminen tarvittaviin hoito- tai tukipalveluihin (mm. HAL-poliklinikka, päihdepalvelut, sosiaalipalvelut)
 • Hoitokäyntien ja tukitoimien (esim. HAL-poliklinikka) toteutumisen ja riittävyyden arviointi
 • Asiakkaan oman näkemyksen selvittäminen terveydestä, hoidosta ja riittävästä tuesta
 • Synnytyksen jälkeisen raskauden ehkäisyn suunnittelu jo raskausaikana

 • Asiakkaan ja perheen sosiaalisen tilanteen kartoitus
 • Päihdetilanteen arviointi ja hoitosuunnitelma on tehty
 • Mielenterveys- ja päihdediagnoosit ovat ajantasaiset
 • Mahdollinen lääkitys on varmistettu sopivan raskauden ja imetyksen aikana käytettäväksi
 • Vieroituksen, hoidon tai kuntoutustarpeen arviointi
 • Vanhempien valmiuksien arvioiminen vastasyntyneen hoitamiseen
 • Perheen tarvitsemien tukitoiminen arvioiminen ja suunnitteleminen
 • Edellytysten täyttyessä ennakollinen lastensuojeluilmoitus/lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto sosiaalihuoltoon
 • Asiakkaan oman näkemyksen selvittäminen terveydestä, hoidosta ja riittävästä tuesta
 • Kokemusasiantuntijan käytön mahdollisuuden arvioiminen

 • Asiakkaan ja puolison päihdetilanteen kartoitus (mm. AUDIT ja seulat) ja tietojen kirjaaminen
 • Suunnitelma ja kirjaaminen imetysluvasta
 • Vanhempien valmiuksien arvioiminen vastasyntyneen hoitamiseen
 • Asiakkaan ja perheen sosiaalisen tilanteen kartoitus
 • Vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen puheeksi ottaminen
 • Hoitokäyntien ja tukitoimien (esim. päihdehoito) toteutumisen ja riittävyyden arviointi
 • Potilastiedoissa ajantasaiset diagnoosit
 • Edellytysten täyttyessä ennakollinen lastensuojeluilmoitus / lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto
 • sosiaalihuoltoon
 • Asiakkaan ohjaaminen tarvittaviin hoito- tai tukipalveluihin (mm. päihdepalvelut, sosiaalipalvelut)
 • Asiakkaan oman näkemyksen selvittäminen terveydestä, hoidosta ja riittävästä tuesta

 • Asiakkaan ja perheen sosiaalisen tilanteen ja tukitoimien kartoitus ja aktivoiminen
 • Päihdehoitokontaktin olemassaolon varmistaminen
 • Vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen puheeksi ottaminen
 • Hoitokäyntien (esim. HAL-poliklinikka, neuvola) toteutumisen ja riittävyyden arviointi
 • Vauvan mahdollisessa sijoitustilanteessa vanhempien ja sijaisperheen tukeminen
 • Asiakkaan oman näkemyksen selvittäminen terveydestä, hoidosta ja riittävästä tuesta
 • Kokemusasiantuntijan käytön mahdollisuuden arvioiminen

 • Yhteydenotto sosiaalitoimeen tai sairaalan sosiaalityöntekijään yhteistyön aloittamiseksi
 • Lastensuojeluilmoituksen tekeminen, jos perheestä nousee lastensuojelullisia huolia
 • Vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen seuraaminen ja arvioiminen
 • Vanhempien valmiuksien arvioiminen vastasyntyneen hoitamiseen
 • Potilastiedoissa on ajantasaiset diagnoosit
 • Tarvittaessa vauvan vieroitusoireiden hoitaminen
 • Vauvan kasvun ja kehityksen seurannan suunnittelu
 • Raskauden ehkäisyn suunnitelma on tehty
 • Ajan tasaiset suunnitelmat äidin ja lapsen kotiutumiselle
 • Asiakkaan oman näkemyksen selvittäminen terveydestä, hoidosta ja riittävästä tuesta

Päihteitä käyttävän raskaana olevan palvelukokonaisuus - lopputeksti ja kuva

Jokaisen työntekijän tulee muistaa yhteistyö sekä verkostoneuvotteluiden suunnittelusta, toteutuksesta ja vastuutahosta sopiminen.

Muista myös kolmannen sektorin, yksityisten toimijoiden sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen.

Kuvallinen esitys palvelukokonaisuudesta, joka on kuvattu tekstinä yllä.
 

Samassa repussa-hanke

Koulutus

Koulutuksia järjestämällä hanke lisää alueen soteammattilaisten osaamista erityisesti raskaana olevien päihdekäytön varhaisen tunnistamisen ja asioiden puheeksi ottamisen osalta sekä päihteille altistuneiden vauvaikäisten erityiskysymyksissä.

Tulevat koulutukset

Koulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Sisälletyt portletit

Samassa repussa -hanke - yhteystiedot

Yhteystiedot

Maarit Revonta
tutkimuskoordinaattori
maarit.revonta@pirha.fi
puhelin 044 4729817

Heini Ristavaara
tutkimuskoordinaattori
heini.ristavaara@pirha.fi
puhelin 044 4729816

Petra Aalto (koulutukset)
tutkimuskoordinaattori
petra.aalto@pirha.fi
puhelin 044 4739704

Samassa repussa -hanke - logo

Samassa repussa -hankkeen logo, jossa raskaana oleva nainen seisoo reppu selässä.