Readspeaker

PirSOTE-hanke 2020–2023

PirSOTE-hanke 2020–2023

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) -hanke on päättynyt.

Kiitämme kaikkia lämpimästi yhteistyöstä!

Hankkeeen loppuraportti toimintamalleineen on tutustuttavissa kaikille avoimessa Innokylä-kehittämisympäristössä.

PirSOTE-hankkeen raportti Innokylässä | Innokylä

PirSOTE-hanke

PirSOTE-hanke

PirSOTE-hanke

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) -hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Pirkanmaan sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valtionavustushankkeella ja sitä täydentävillä muilla hankkeilla tavoitellaan viiden kansallisen sote-keskusohjelman hyötytavoitteiden toteutumista.

Hyötytavoitteet ovat

 1. saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus
 2. ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen
 3. laatu ja vaikuttavuus
 4. monialaisuus ja yhteistoimivuus
 5. kustannusten nousun hillintä

Hankkeen tavoitteet

PirSOTE-hankkeessa tuetaan verkostokehittämisen avulla hyvien käytäntöjen levittämistä Pirkanmaan alueella vähentäen siilomaista kehittämistä.

Pirkanmaan sote-keskusohjelma on jaettu kuuteen keskeisimpään muutosprosessiin, jotka toteutetaan seuraavasti:

 1. perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan toiminnallinen muutos, joka toteutetaan yhdessä avopalveluiden linjan ja jatkuvan kehittämisen yksikön kanssa.
 2. sosiaalihuollon toiminnallinen muutos, joka toteutetaan yhdessä sosiaalipalvelujen ja vammaispalvelujen toimialueiden kanssa sekä hyödynnetään sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen asiantuntijoita sovituilta osin.
 3. lapsi- ja perhepalveluiden toiminnallinen muutos, jonka toimeenpanossa hyödynnetään olemassa olevia aiemman Lape-valmistelun olemassa olevia asiantuntijaverkostoja.
 4. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallinen muutos: Pirkanmaalla on HYTE-toimintaan luotu toimiva organisoituminen ja HYTE-koordinaattoriverkosto, joita hyödynnetään muutosprosessin toteutuksessa. 
 5. kuntoutuksen toiminnallinen muutos, jonka toimeenpanoa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kuntoutuksen asiantuntijaverkostojen ja perusterveydenhuollon yksikön asiantuntijoiden kanssa.
 6. peruspalveluiden digitalisaation toiminnallinen muutos, jonka toiminnallista muutosta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen ICT valmistelun kanssa. Tavoite on löytää hyvät ja asiakasystävälliset ratkaisut.

Muutosprosessien avulla synnytetään toiminnallisesti uudenlaiset ja laaja-alaiset sote-keskukset, joissa asiakas saa kaikki tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti samasta paikasta.

Pirkanmaalla toiminnallisten muutosprosessien toteutuksen keskiössä on digitaaliset palvelut, joiden kehittäminen tukee myös Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpanoa.

Muutosprosessit toteutetaan niitä vastaavien hankesalkkujen avulla, joita seurataan kansallisten ja paikallisten mittareiden avulla. Jokaisen hankesalkun eli työpakettien osalta on toteutettu alkukartoitus, johon muutosta verrataan hankkeen edetessä. Kunkin työpaketin sisällä on monia toimenpiteitä, jotka voisivat kuulua myös muiden kansallisten hyötytavoitteiden alle.

Palveluiden saatavuuden parantamisen ohella muutos edellyttää palveluiden laaja-alaista kehittämistä yhdenvertaiseen suuntaan. PirSOTE tukee hyvinvointialueen toimintojen käynnistämistä ja kehittämisessä huomioidaan hyvinvointialueen toiminnalliset rakenteet ja päätöksenteko.

Toteutus

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2020 – 31.12.2023. Hankkeen hallinnointi siirtyi Pirkanmaan liitolta Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Toimeenpanon vaiheistus on edennyt seuraavasti:

Vaihe 1: käynnistysvaihe ja toimeenpano 1.10.-31.12.2020
Vaihe 2: toimeenpano 1.1.-31.12.2021
Vaihe 3: toimeenpano 1.1.-31.12.2022 
Vaihe 4: toimeenpano 1.1.-31.12.2023

PirSOTE-hankkeen yhteystiedot

Hankejohtaja Eeva Halme, puhelin 044 422 2246
Avovastaanottopalvelut, hankepäällikkö Riku Metsälä, puhelin 044 472 2837
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, hankepäällikkö Marja Olli, puhelin 0500 508 261
Työikäisten sosiaalipalvelut, sosiaalihuolto ja vammaispalvelut, hankepäällikkö Tiina Forssell, puhelin 040 706 6583 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hankepäällikkö Maarit Varjonen-Toivonen, puhelin 050 574 4950
Kuntoutus, hankepäällikkö Taru Sokka, puhelin 044 473 9695
Peruspalveluiden digitalisaatio, hankepäällikkö Taru Manner, puhelin 044 422 2019
Omavalvontaohjelma ja arvioinnin kokonaisuus, projektipäällikkö Kirsi Sario puhelin 0400 881 157

Toimijat

Uudistuksen valmistelua tehdään avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Myös Perusterveydenhuollon yksikkö (PSHP) ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos osallistuvat sote-keskusten uudistamiseen. Tärkeinä sparraajina toiminnallisten muutosten kehittämisessä ovat kokemusasiantuntijat.

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

PirSOTE-hanke - muualla verkossa

Muualla verkossa

Hankkeen aikana syntyviä materiaaleja tallennetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämälle Innokylä-alustalle: